Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad vil du svare?

Hvad vil du svare?

 Hvad vil du svare?

HVEM SAGDE DET?

Træk en linje fra hver udtalelse til den person der fremførte den.

David

Jesus

Salomon

Paulus

1. „Frygt for Jehova er visdommens begyndelse.“

2. „Sådan som I ønsker at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.“

3. „Kærligheden svigter aldrig.“

4. „Jehova er min hyrde. Jeg skal intet mangle.“

▪ Oplæg til samtale: Hvad andet ved du om hver af disse bibelske personer?

HVORNÅR SKETE DET?

Angiv navnet på hver af skribenterne til de nedennævnte bibelbøger, og træk en linje fra hver bog til det omtrentlige tidspunkt for dens fuldførelse.

1450 f.v.t. 1090 f.v.t. 1078 f.v.t. 36 e.v.t. 56 e.v.t.

5. Josuas Bog

6. Ruts Bog

7. Romerbrevet

HVEM ER JEG?

8. Jeg forudsagde at Sisera ville blive slået ihjel af en kvinde.

HVEM ER JEG?

9. Min mand og jeg satte vores hals på spil for Paulus.

FRA DETTE NUMMER

Besvar følgende spørgsmål, og indsæt det/de manglende bibelvers.

Side 6 Hvad må man gøre hvis man vil følge Jesus Kristus? (Lukas 9:․․․)

Side 7-8 Hvad ville den kristne menighed ifølge apostelen Paulus blive udsat for efter hans bortgang? (Apostelgerninger 20:․․․)

Side 13 Hvad har Satan gjort ved mange mennesker? (2 Korinther 4:․․․)

Side 28 Hvad siger Bibelen om homoseksuelle handlinger? (Romerne 1:․․․)

Børnenes billedquiz

Kan du finde disse billeder i bladet? Beskriv med egne ord hvad der sker på hvert billede.

(Svarene findes på side 20)

 SVARENE TIL SIDE 31

1. Salomon. — Ordsprogene 9:10.

2. Jesus. — Lukas 6:31.

3. Paulus. — 1 Korinther 13:8.

4. David. — Salme 23:1.

5. Josua, 1450 f.v.t.

6. Samuel, 1090 f.v.t.

7. Paulus, 56 e.v.t.

8. Debora. — Dommerne 4:4, 9.

9. Priska, eller Priskilla. — Romerne 16:3, 4.