Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Noas ark og skibsbygning

Noas ark og skibsbygning

 Noas ark og skibsbygning

I DE sidste 35 år har jeg arbejdet som skibskonstruktør og skibsingeniør. Jeg har beskæftiget mig med konstruktion af skibe af vidt forskellig form og størrelse og med konstruktion og beregning af det mekaniske og andre systemer som hører til fremdriften af et skib. I 1963, mens jeg boede i British Columbia i Canada, viste et af Jehovas Vidner mig at Første Mosebog i Bibelen beskriver Noas ark som en aflang kasse, eller kiste. Den beskrivelse vakte min nysgerrighed, og jeg besluttede at undersøge det nærmere.

Beretningen i Første Mosebog viser at Gud besluttede at rense jorden for ondskab ved at lade en vandflod oversvømme hele jorden. Gud sagde til Noa at han skulle bygge en ark for at redde sig selv, sin familie og udvalgte dyrearter gennem den voldsomme oversvømmelse. Gud sagde at arken skulle være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. (1 Mosebog 6:15) Ifølge et forsigtigt skøn må arken derfor have været cirka 134 meter lang, 22 meter bred og 13 meter høj. * Det betyder at dens fulde rumfang nogenlunde har svaret til luksuslineren Titanics.

Arkens konstruktion

Arken havde tre dæk, hvilket forstærkede konstruktionen og samtidig gav mere plads så det samlede gulvareal var på cirka 8900 kvadratmeter. Den var bygget af harpiksholdigt — og dermed vandbestandigt — træ, muligvis cyprestræ, og den blev desuden strøget med tjære både udvendig og indvendig for at være tæt. (1 Mosebog 6:14-16) Der fortælles ikke hvordan Noa sammenføjede tømmeret. Men før vandflodsberetningen omtaler Bibelen dog nogle mænd der smedede værktøj af kobber og jern. (1 Mosebog 4:22) Under alle omstændigheder har man helt op til vor tid brugt trænagler i forbindelse med bygning af visse træskibe.

Arken var opdelt i rum, havde en dør i siden samt et alen højt tsoʹhar, muligvis et saddeltag med en underliggende åbning for lysindfald og ventilation. Beretningen i Første Mosebog nævner ikke noget om at arken havde en køl eller en stævn, eller om den var forsynet med sejl, årer eller ror. Det hebraiske ord for „ark“ er faktisk det samme ord som bliver brugt til at beskrive den kurv der var smurt med asfalt og beg, og som Moses’ mor anbragte ham i da han var spæd, så han kunne flyde på Nilens vande. — 2 Mosebog 2:3, 10.

Sødygtighed

Arkens længde var seks gange dens bredde og ti gange dens højde. Mange af nutidens skibe har lignende proportioner, skønt forholdet mellem længde og bredde for disse skibe bestemmes ud fra den kraft der skal til for at få dem til at bevæge sig gennem vandet. Arken skulle imidlertid kun flyde. Hvor god en flydeevne havde den?

Den måde et fartøj reagerer på over for vind og bølger, kaldes sødygtighed. Men sødygtighed har også relation til et fartøjs proportioner. Bibelen beskriver den kolossale skylregn som forårsagede Vandfloden, og den tilføjer at Gud senere lod en vind blæse. (1 Mosebog 7:11, 12, 17-20; 8:1) Bibelen siger ikke noget om bølgernes  højde og vindens styrke, men sandsynligvis har både vinden og bølgerne haft en voldsom kraft med skiftende styrke, ligesom det kan være tilfældet i dag. Jo længere og stærkere det blæser, jo højere bliver bølgerne, og jo større afstand bliver der mellem dem. Desuden kunne en eventuel seismisk aktivitet have skabt nogle voldsomme bølger.

Arkens proportioner bidrog til dens stabilitet og forhindrede den i at kæntre. Arken var også konstrueret til at klare en langsgående bølgegang. En kraftig huggen i søen — når en bølge løfter den ene ende af et fartøj op og derefter kaster det ned — ville have været meget ubehageligt for folk og dyr om bord. Det er desuden en stor belastning for et skib når det hugger i søen. Konstruktionen må være stærk nok til at modstå at skibet buer ned på midten hvis store bølger løfter begge ender samtidig. Når en kæmpebølge løfter skibet på dets midtpunkt, uden noget til at støtte dets ender, kan for- og agterstavn desuden bøje nedad. Gud sagde til Noa at han mellem højde og længde skulle benytte forholdet 10 til 1. Senere skibsbyggere lærte gennem dyrekøbt erfaring at dette forholdstal kan modvirke de nævnte belastninger.

Sikker og bekvem

På grund af arkens kasselignende form ville bæreevnen være den samme i hele dens længde. Det samme gælder vægten. Noa har sandsynligvis sikret sig at skibets last — deriblandt dyrene og mere end et års forsyninger af føde — var jævnt fordelt. En ligelig vægtfordeling minimerer den ekstra belastning en ladning øver på et fartøjs konstruktion. Man kan sige at der var to vægtige grunde til at arken og dens passagerer kom sikkert igennem den globale vandflod: arkens guddommeligt inspirerede udformning og Jehovas beskyttelse og omsorg. Gud har utvivlsomt sørget for at arken strandede et sikkert og velegnet sted.

Efter min grundige undersøgelse af dette emne kom jeg til den konklusion at det Bibelen siger om Noas ark, er realistisk og foreneligt med nutidigt skibsbyggeri. Naturligvis er der mange detaljer i forbindelse med arken og Vandfloden som ikke er nævnt i Første Mosebog. Når opstandelsen har fundet sted, håber jeg en dag at møde Noa her på jorden og se ham blandt mennesker og dyr hvis eksistens blev sikret af den ark han arbejdede så længe og så flittigt på at bygge. (Apostelgerninger 24:15; Hebræerne 11:7) Først vil jeg takke ham og hans familie. Derefter vil jeg bombardere ham med en masse spørgsmål. — Indsendt.

[Fodnote]

^ par. 3 En alen er et ældre udtryk for et længdemål der stort set svarer til afstanden fra albuen til fingerspidserne. På Israels tid var en alen normalt cirka 44,5 centimeter.

 [Ramme/illustration på side 22]

EN MODEL AF ARKEN MED DE RIGTIGE FORHOLDSTAL

Du kan lave og teste din egen model af arken ved hjælp af den medfølgende skabelon. (Du kan endda lave en større model ved forholdsmæssigt at forstørre skabelonen, som er vist nedenunder). Almindeligt papir kan til en vis grad gøres vandtæt ved at gnide det overalt med voks eller farve det med oliekridt. Fold derefter papiret og forstærk hjørnerne med tape eller lim. Fastgør ballast i bunden af din model indtil skibet flyder med en tredjedel eller højst halvdelen af dets højde under vand. Ballasten kan for eksempel være et par småmønter der er lagt med samme afstand og holdt på plads med tape eller lim.

For at demonstrere arkens sødygtighed kan du placere den færdige model i midten af et badekar eller lignende og ’søsætte’ den i vandet på langs af karret. Prøv nu at lave små regelmæssige bølger ved at holde en mælkekarton eller noget tilsvarende på tværs i den ene ende af karret mens du let og rytmisk bevæger den op og ned.

[Diagram]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

FOLD FOLD

 

FOLD FOLD

[Illustration]

Arkens proportioner har været meget lig et oceangående skib

[Diagram/illustrationer på side 20, 21]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Forende

Side

Top

Forende

Side

Top

[Illustrationer]

Arken har haft et rumfang nogenlunde svarende til „Titanics“

[Kildeangivelser]

En plan over Titanic: Med tilladelse af dr. Robert Hahn/​www.titanic-plan.com; foto: Med tilladelse fra The Mariners’ Museum, Newport News, VA