Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er jeg gammel nok til at komme sammen med en?

Er jeg gammel nok til at komme sammen med en?

 Unge spørger:

Er jeg gammel nok til at komme sammen med en?

„Man føler sig unormal i skolen hvis ikke man kommer sammen med en — ja, bare en eller anden!“ — Brittany.

„Man mærker et enormt pres fra alle sider til at få en kæreste. Der er også enormt mange søde fyre.“ — Whitney.

▪ Du ser en dreng og en pige gå hånd i hånd i frikvarteret. Hvordan har du det med det?

Ligeglad

□ Lidt misundelig

□ Meget misundelig

▪ Du er i biografen med nogle venner og opdager at alle har dannet par — undtagen dig! Hvordan har du det med det?

Ligeglad

□ Lidt misundelig

□ Meget misundelig

▪ Din bedste ven er begyndt at interessere sig for en af det modsatte køn, og de kommer nu sammen. Hvordan har du det med det?

Ligeglad

□ Lidt misundelig

□ Meget misundelig

Hvis du ud for spørgsmålene ovenfor har sat kryds ved „lidt misundelig“ eller „meget misundelig“, er du sikkert ikke ene om det. I lande hvor det er almindeligt at en dreng eller pige har en kæreste, vil mange unge uden tvivl svare det samme. „Nogle gange føler man sig udenfor hvis alle ens jævnaldrende har en kæreste og man ikke selv har en“, siger Yvette på 14 år.

Du kan sikkert en gang imellem føle et stærkt ønske om at være sammen med en du synes er noget helt særligt, og som synes det samme om dig. „Lysten til at have en kæreste bliver stærkere dag for dag, og det er meget svært at stå imod!“ siger en teenagedreng. Nogle begynder at komme sammen i en ung alder. For eksempel viste en spørgeundersøgelse i bladet Time at 25 procent af de 13-årige der deltog i undersøgelsen, allerede „kom sammen med en“. Tror du at de var parate til det? Er du parat til det? For at kunne svare på det må vi først have afklaret et mere grundlæggende spørgsmål.

Hvad vil det sige at komme sammen med en?

▪ Du går regelmæssigt i byen sammen med en af det modsatte køn.

Kommer I sammen? □ Ja □ Nej

▪ Flere gange om dagen sms’er eller taler du i telefon med en bestemt af det modsatte køn.

Kommer I sammen? □ Ja □ Nej

 ▪ Du og en af det modsatte køn har et venskab som I holder hemmeligt. Du har ikke fortalt dine forældre om det, for du ved at de ikke vil synes om det.

Kommer I sammen? □ Ja □ Nej

▪ Hver gang du mødes med dine venner, danner du par med en bestemt af det modsatte køn.

Kommer I sammen? □ Ja □ Nej

Det var nok ikke et problem for dig at svare på det første spørgsmål, men måske tøvede du lidt inden du svarede på de andre. Hvad vil det helt præcis sige at komme sammen med en? I denne artikel defineres det som enhver social aktivitet du deltager i, mens din romantiske interesse er rettet mod en bestemt person og omvendt. Det gør ingen forskel om I er sammen med andre eller er på tomandshånd, om I taler i telefon eller taler direkte sammen, om andre kender til jeres forhold eller om det er hemmeligt — hvis I begge er klar over at I nærer romantiske følelser for hinanden, så kommer I sammen.

Men er du parat til det? Som en hjælp til at finde ud af det kan du tænke over tre spørgsmål.

Hvorfor har du lyst til at få en kæreste?

I mange lande bliver det betragtet som helt i orden at to personer kommer sammen for at lære hinanden bedre at kende. Men en ung mand og kvinde skal have reelle hensigter. Det skal være for at finde ud af om de passer sammen som ægtefæller. Hvorfor?

Bibelen bruger udtrykket „ungdommens vår“ om den periode i livet hvor de seksuelle følelser bliver stærke. (1 Korinther 7:36) Hvis du har et nært forhold til en af det modsatte køn mens du stadig er i „ungdommens vår“, kan dit begær blusse op, og det kan føre til at du bittert må erfare de kloge ord i Galaterbrevet 6:7, hvor der står: „Hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.“

Det kan godt være at dine jævnaldrende kommer sammen med en uden at tænke på ægteskab. De betragter måske ikke deres kæreste som andet end et trofæ, eller en pyntegenstand,  de kan vise frem for at styrke deres selvtillid. Men det er ondskabsfuldt at lege med andres følelser på den måde, og det kommer nok heller ikke bag på nogen at sådanne forhold ofte er kortvarige. „Mange unge der begynder at komme sammen, slår op efter en uge eller to,“ siger en ung pige ved navn Heather. „De kommer til at opfatte et parforhold som noget midlertidigt — og det forbereder dem mere på at blive skilt end på at blive gift.“

At komme sammen med en blot for sin fornøjelses skyld eller bare for at have en kæreste kan let føre til sårede følelser. Læg mærke til hvad Eric oplevede. Som 18-årig havde han, troede han, et uskyldigt venskab med en pige. Men så fandt han ud af at pigen havde en anden opfattelse. „Jeg blev overrasket over hvor hurtigt hun blev forelsket i mig,“ siger Eric. „Jeg troede helt ærligt at vi kun var venner!“

Det er selvfølgelig ikke forkert at omgås nogle af det modsatte køn når man er sammen i en gruppe, og der bliver ført tilstrækkelig tilsyn med hvad der foregår. Men når det drejer sig om at få en kæreste, er det bedst at du venter til at du er ude over ungdommens vår og seriøst kan tænke på ægteskab. Det blev en pige ved navn Chelsea klar over. Hun indrømmer: „Nogle gange tænkte jeg at det ville være dejligt hvis man kunne komme sammen med en for sjov, men det er ikke sjovt når den ene tager det alvorligt, og den anden ikke gør det.“

Hvor gammel er du?

▪ Hvor gammel synes du man skal være for at man kan begynde at komme sammen med en? ․․․․․․․․․․

▪ Stil så enten din far eller mor, eller dem begge, det samme spørgsmål, og skriv deres svar her. ․․․․․․․․․․

Der er stor sandsynlighed for at det første tal er lavere end det andet. Eller måske ikke. Muligvis er du blandt de mange unge der er kloge nok til at vente med at finde en kæreste til de er gamle nok og har lært sig selv bedre at kende. Det har en ung kristen ved navn Sondra besluttet at gøre, også selvom hun er myndig og derfor kan gifte sig. Sondras begrundelse er: „Man kommer sammen med en fordi man ønsker at vedkommende skal lære en at kende. Men hvis man ikke kender sig selv, hvordan kan man så forvente at den anden skal kunne finde ud af hvem man er?“

Danielle på 17 har samme syn. Hun siger: „Når jeg tænker på hvad jeg så efter hos en potentiel ægtefælle for to år siden, er det noget helt andet jeg ser efter nu. Og selv nu stoler jeg ikke nok på mig selv til at træffe en så vigtig  beslutning. Først når jeg føler at min personlighed har været stabil i et par år, vil jeg begynde at tænke på at komme sammen med en.“

Er du parat til at blive gift?

At komme sammen med en er et springbræt til at blive gift, så det er en god idé at du spørger dig selv om du kan håndtere det ansvar der følger med at blive en andens mand eller hustru — eller endda blive far eller mor. Hvordan ved du om du er parat til det? Overvej følgende:

Forholdet til andre Hvordan er du over for dine forældre og søskende? Mister du ofte selvbeherskelsen og bruger et hårdt og sarkastisk sprog når du argumenterer med dem? Hvad er deres billede af dig i denne henseende? Den måde du omgås medlemmerne af din familie på, viser hvordan du senere vil være over for en ægtefælle. — Efeserne 4:31, 32.

Økonomi Hvor god er du til at holde styr på dine penge? Skylder du altid penge væk? Kan du holde på et arbejde? Hvis ikke, hvad er så forklaringen? Er det på grund af arbejdet? Er det arbejdsgiverens skyld? Eller er årsagen noget negativt ved dig selv? Hvis ikke du ansvarsbevidst kan styre din egen økonomi, hvordan vil du så kunne styre en families? — 1 Timoteus 5:8.

Åndelighed Hvis du er et af Jehovas Vidner, hvordan er da dine åndelige vaner? Tager du selv initiativ til at læse i Guds ord og til at deltage i forkyndelsen og i de kristne møder? Hvis du ikke gør noget for at bevare din egen åndelighed, hvordan vil du så kunne hjælpe en ægtefælle til at bevare sin? — 2 Korinther 13:5.

Dette er kun noget af det du må overveje hvis du tænker på at finde en kæreste og at blive gift. Indtil da kan du omgås nogle af det andet køn under passende omstændigheder i samvær med andre. Hvis du så senere vælger at finde dig en kæreste, kender du dig selv bedre og ved derfor hvilke egenskaber du søger hos den ægtefælle du vil dele resten af livet med.

Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv

Flere oplysninger findes på side 13-26 i denne bog, udgivet af Jehovas Vidner.

NOGET AT TÆNKE OVER

▪ Under hvilke omstændigheder kan unge, der gerne vil være sammen med nogle af det modsatte køn, mødes på passende måde?

▪ Hvilken egenskab har du mest brug for at arbejde på for at kunne blive en god ægtefælle?

[Ramme/​illustrationer på side 28]

Hvad nogle af dine jævnaldrende siger

„Jeg kan nogle gange blive misundelig på et par der kommer sammen — selv på ægtepar. Men man skal ikke komme sammen for sjov. Hvis man gør det, leger man med den andens følelser. Man skal komme sammen fordi man vil finde ud af om den anden person virkelig er den man vil gifte sig med.“ — Blaine, 17.

„Jeg synes ikke at man skal komme sammen med drenge bare for at øve sig til den dag man finder en man virkelig godt kan lide. Det fører kun til sårede følelser.“ — Chelsea, 17.

„Jeg synes man skal være gammel nok til at gifte sig inden man begynder at komme sammen med en. Ellers vil det være som at søge et fuldtidsjob mens man stadig går i skole, og i virkeligheden ikke har tænkt sig at tage imod jobbet.“ — Sondra, 21.

[Ramme på side 30]

TIL FORÆLDRE

Jeres barn skal før eller siden tage stilling til det at komme sammen med en af det modsatte køn. „Jeg behøver ikke engang at gøre noget!“ siger Phillip. „Pigerne kommer og inviterer mig ud, og så står jeg der og tænker ’Hvad skal jeg sige til dem?’ Det er svært at sige nej, for nogle af dem ser temmelig godt ud!“

Det bedste I som forældre kan gøre, er at tale med jeres teenagedatter eller -søn. Hvorfor ikke bruge denne Unge spørger-artikel som udgangspunkt for en drøftelse? Find ud af hvordan jeres søn eller datter ser på de udfordringer han eller hun møder i skolen eller endog i den kristne menighed. Nogle gange kan man godt tage en uformel snak om det, for eksempel ’når I sidder i jeres hus og når I vandrer på vejen’. (5 Mosebog 6:6, 7) Uanset omstændighederne må I huske at være ’hurtige til at høre og langsomme til at tale’. — Jakob 1:19.

Hvis jeres søn eller datter fortæller at han eller hun er interesseret i en af det modsatte køn, så gå ikke i panik. „Da min far fandt ud af at jeg havde en kæreste, blev han helt ude af den!“ siger en teenagepige. „Han forsøgte at skræmme mig ved at stille en masse spørgsmål der alle gik ud på om jeg var parat til at blive gift — spørgsmål som kun giver en der er ung, lyst til at forlænge forholdet for at vise at ens forældre tager fejl!“

Hvis jeres teenagedatter eller -søn er klar over at det at have en kæreste slet ikke er noget man kan tale om derhjemme, kan der ske det tragiske at han eller hun begynder at komme sammen med en i hemmelighed og holder forholdet skjult. „Når forældre overreagerer,“ siger en pige, „gør de unge blot mere for at skjule forholdet. De holder ikke op med at komme sammen. De bliver bare endnu mere snedige.“

I opnår meget mere ved at tage en ærlig snak med jeres barn. En ung kvinde på 20 år siger: „Mine forældre har altid været meget åbne over for mig med hensyn til det at få en kæreste. Det er vigtigt for dem at vide hvem jeg er interesseret i, og det synes jeg er godt! Min far tager en snak med vedkommende, og hvis mine forældre er bekymrede over noget, drøfter de det med mig. Ofte finder jeg ud af at jeg ikke er interesseret inden det overhovedet er nået så langt at vi er begyndt at komme sammen.“

[Illustration på side 29]

Det kan være sundt og gavnligt for unge at være flere samlet under passende omstændigheder