Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er sex før ægteskabet i orden hvis man elsker hinanden?

Er sex før ægteskabet i orden hvis man elsker hinanden?

 Hvad siger Bibelen?

Er sex før ægteskabet i orden hvis man elsker hinanden?

IFØLGE en undersøgelse mente 90 procent af de adspurgte teenagere at det ikke er forkert at to der elsker hinanden, har et seksuelt forhold uden at være gift. Ofte afspejles en sådan opfattelse også i medierne. I fjernsyn og på film skildres seksuelle forhold sædvanligvis som en normal følge af en romantisk forelskelse.

De der ønsker at leve efter Guds vilje, lader sig naturligvis ikke lede af normerne i verden, vel vidende at disse normer afspejler dens herskers, Satan Djævelens, tankegang. (1 Johannes 5:19) De er også opmærksomme på ikke kun at lade sig lede af følelser, for de ved at „hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat“. (Jeremias 17:9) Derimod ser de hen til Skaberen og hans inspirerede ord efter vejledning. — Ordsprogene 3:5, 6; 2 Timoteus 3:16.

Seksuallivet er en gave fra Gud

„Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring er ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Fader,“ siges der i Jakob 1:17. Det seksuelle samliv inden for ægteskabets rammer er en af disse gode gaver. (Rut 1:9; 1 Korinther 7:2, 7) Denne gave giver mennesker mulighed for at få børn, og den er også med til at knytte en mand og hustru fysisk og følelsesmæssigt sammen på en kærlig og glædebringende måde. „Fryd dig over din ungdoms hustru,“ skrev fortidens kong Salomon. „Lad det altid være hendes barm der beruser dig.“ — Ordsprogene 5:18, 19.

Jehova ønsker naturligvis at vi skal have gavn og glæde af hans gaver. I den hensigt har han også givet os de bedste love og principper at leve efter. (Salme 19:7, 8) Jehova er „den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå“. (Esajas 48:17) Ville vores himmelske Fader — som er indbegrebet af kærlighed — forholde os noget der er virkelig godt? — Salme 34:10; 37:4; 84:11; 1 Johannes 4:8.

Sex før ægteskab er ukærligt

En mand og en kvinde der forenes i et ægteskab, bliver så at sige „ét kød“. Når to der ikke er gift med hinanden, har et seksuelt forhold, kaldet utugt, bliver de også „ét legeme“ — men dette er urent i Guds øjne. * Dertil kommer at et sådant forhold er ukærligt. Hvorfor? — Markus 10:7-9; 1 Korinther 6:9, 10, 16.

Utugt er ukærligt fordi det er uforpligtende sex. Og ud over at undergrave ens selvrespekt kan det resultere i sygdomme, uønsket graviditet  og følelsesmæssig smerte. Og værst af alt krænker det Guds retfærdige normer. Utugt er altså et udtryk for ringe eller slet intet hensyn til den anden persons nuværende eller fremtidige velfærd og lykke.

For en kristen er en utugtig handling også en krænkelse af den åndelige broders eller søsters ret. (1 Thessaloniker 4:3-6) Hvis en der kalder sig en tjener for Gud, for eksempel begår utugt, bringer han eller hun urenhed ind i den kristne menighed. (Hebræerne 12:15, 16) Vedkommende berøver også den der begås utugt med, et moralsk rent omdømme og, hvis den anden er ugift, muligheden for at gå moralsk ren ind i et ægteskab. Man ødelægger også sin egen families gode navn og rygte, samtidig med at man krænker sin seksuelle partners familie. Sluttelig viser man manglende respekt for Gud, som man har såret ved at lade hånt om hans retfærdige love og principper. (Salme 78:40, 41) Jehova „kræver straf“ for alle sådanne slette handlinger begået uden at man bagefter angrer. (1 Thessaloniker 4:6) Der er derfor ikke noget at sige til at Bibelen opfordrer os til at ’flygte fra utugt’. — 1 Korinther 6:18.

Er du forelsket og planlægger at blive gift? Hvorfor så ikke udnytte forlovelsestiden til at etablere et solidt forhold der bygger på gensidig tillid og respekt? Overvej følgende: Hvordan kan en kvinde stole fuldt og helt på en mand som har vist at han mangler selvbeherskelse? Og hvor let er det for en mand at elske og ære en kvinde som har tilsidesat Guds love for at give efter for sine romantiske følelser eller for at behage ham?

Husk også at de der vrager Guds kærlige normer, høster hvad de sår. (Galaterne 6:7) „Den der øver utugt synder imod sit eget legeme,“ siger Bibelen. (1 Korinther 6:18; Ordsprogene 7:5-27) Hvis to som har haft et seksuelt forhold før de blev gift, virkelig angrer og arbejder hårdt på at genoprette deres forhold til Gud samtidig med at de styrker tilliden til hinanden, kan negative følelser dog efterhånden fortage sig. Men deres tidligere adfærd vil sædvanligvis efterlade et ar. Et ungt par, som nu er gift, har bittert fortrudt at de begik utugt. ’Er vores ægteskabelige uoverensstemmelser på en eller anden måde et resultat af det urene forhold vi havde inden vi blev gift?’ spørger ægtemanden somme tider sig selv.

Sand kærlighed er uselvisk

Sand kærlighed kan være ledsaget af romantiske følelser, men „opfører sig ikke uanstændigt“ og „søger ikke sine egne interesser“. (1 Korinther 13:4, 5) Den arbejder derimod på at fremme den anden persons velfærd og evige lykke. En sådan kærlighed tilskynder en mand og en kvinde til at ære hinanden og til at bevare det seksuelle samliv på den rette plads som Gud har givet det inden for ægteskabet. — Hebræerne 13:4.

Den gensidige tillid og tryghed som er med til at give et lykkeligt ægteskab, er især vigtig når der kommer børn, for Guds hensigt var at børn skulle vokse op under kærlige og stabile forhold og i trygge rammer. (Efeserne 6:1-4) Kun ved at indgå ægteskab forpligter to mennesker sig virkelig over for hinanden. I deres hjerte, og også ofte med ord, lover de at sørge for og at støtte hinanden i gode og dårlige tider resten af livet. — Romerne 7:2, 3.

Det seksuelle samliv mellem en mand og en hustru kan styrke deres forhold. I et lykkeligt ægteskab er det seksuelle forhold også mere glædebringende og meningsfyldt — og dét uden at man forsimpler ægteskabsordningen, får dårlig samvittighed eller er ulydig mod Skaberen.

HAR DU SPEKULERET OVER?

▪ Hvad er Guds syn på sex før ægteskabet? — 1 Korinther 6:9, 10.

▪ Hvilke skadelige følger har utugt? — 1 Korinther 6:18.

▪ Hvordan kan forelskede vise at de virkelig elsker hinanden? — 1 Korinther 13:4, 5.

[Fodnote]

^ par. 9 Det græske ord der oversættes med „utugt“, gælder al seksuel kontakt med en person man ikke er gift med, og indbefatter brugen af kønsorganerne, deriblandt oralsex. — Se Vågn op! for 22. juli 2004, side 12, og Vagttårnet for 15. februar 2004, side 13, udgivet af Jehovas Vidner.