Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den mægtige Mekong

Den mægtige Mekong

 Den mægtige Mekong

MEKONGFLODEN bugter sig gennem seks asiatiske lande, og omkring 100 millioner mennesker fra næsten 100 forskellige indfødte og etniske befolkningsgrupper er afhængige af den. Hvert år fanges der 1,3 millioner tons fisk i floden — fire gange den årlige fangst i Nordsøen! Floden er cirka 4300 kilometer lang og er dermed den længste vandvej i Sydøstasien. Fordi den løber gennem flere lande har den mange forskellige navne, deriblandt det mest kendte, Mekong — en sammentrækning af det thailandske navn Mae Nam Khong.

Mekong har sit udspring højt oppe i Himalayabjergene, hvor vandmasserne fosser ned ad stejle klippesider og gennem dybe kløfter. Når floden forlader Kina, hvor den kaldes Lancang Jiang, har den allerede været på en rejse der svarer til næsten halvdelen af dens totale længde, og har sammenlagt haft et fald på hele 4500 meter. Flodens nedre løb har kun et samlet fald på 500 meter, derfor flyder den langt roligere på denne strækning. Efter at floden har forladt Kina, danner den grænse mellem Myanmar og Laos, og den udgør også en stor del af grænsen mellem Laos og Thailand. I Cambodja deler den sig i to og løber ind i Vietnam, hvor den forgrener sig før den forsvinder i Det Sydkinesiske Hav.

Hen imod slutningen af 1860’erne forsøgte franskmændene at finde en sejlbar rute ad Mekong og ind i Kina. Men deres forhåbninger brast da de stødte på kraftige strømfald i nærheden af byen Kracheh i Cambodja samt en række store vandfald kaldet Khone i det sydlige Laos. Der strømmer mere vand ud i Khonevandfaldene end i noget andet vandfald i verden, dobbelt så meget som i Niagara Falls på grænsen mellem Canada og USA.

En livsvigtig flod

Mekong er afgørende for Sydøstasiens økonomi. Både Vientiane, hovedstaden i Laos, og Phnom Penh, Cambodjas hovedstad, er havnebyer der ligger ved floden. Længere nede udgør Mekong selve livsnerven i Vietnam. Her deler den sig i syv grene som tilsammen udgør et delta på 40.000 kvadratkilometer med 3200 kilometer vandveje.  Denne rigelige forsyning af vand overrisler forskellige marker, blandt andet rismarker, og forsyner jorden med værdifuldt flodslam, der gør at landmændene kan høste ris tre gange om året. På verdensplan er Vietnam, næst efter Thailand, faktisk den største eksportør af dette populære hovednæringsmiddel.

Det anslås at der er omkring 1200 fiskearter i Mekong, og nogle af disse opdrættes på fiskefarme. Derforuden opdrætter man rejer. En populær fisk fra floden kaldes ’trey riel’ og er især kendt fordi den har lagt navn til Cambodjas møntenhed, riel. Floden er også hjemsted for en truet malleart, der kan blive næsten tre meter lang. I 2005 fik nogle fiskere en malle på 290 kilo i deres net. Det er muligvis den største ferskvandsfisk der nogen sinde er blevet fanget! Endnu en truet dyreart, i hvert fald i Mekong, er irrawaddy-delfinen. Ifølge forskere er der måske færre end 100 af disse delfiner tilbage i floden.

Ud over at Mekong brødføder millioner af mennesker, tjener den også som en hovedvej for fartøjer i alle størrelser — små både der transporterer passagerer, større fartøjer der sejler med varer, og fragtskibe der sejler frem og tilbage fra det åbne hav. Floden er også populær blandt turister. Mange kan nemlig godt lide at tage forbi Khonevandfaldene og videre til Vientiane. Denne by, som er kendt for sine mange kanaler, pagoder og huse der er bygget på pæle, har været en vigtig handelsby og et politisk og religiøst center i mere end 1000 år. Fra Vientiane kan man vove sig længere op ad floden til Luang Prabang. Denne havneby var engang hovedstad for en Thai-Lao-stat og var for en tid, også mens området var under fransk herredømme, Laos’ kongelige hovedstad. Stemningen i den historiske by bærer stadig præg af den franske kolonitid.

I nyere tid er der sket foruroligende ting langs Mekong. Blandt andet ses rydning af skovområder, opførelse af kæmpestore dæmninger til hydroelektriske kraftværker samt brug af ødelæggende fangstmetoder. Mange mener at udviklingen synes at være ude af kontrol. Men der er håb forude.

Bibelen lover at vor kærlige Skaber snart vil gribe ind i jordens anliggender ved hjælp af sit rige. (Daniel 2:44; 7:13, 14; Mattæus 6:10) Under denne fuldkomne verdensregering vil der blive rettet op på alle de skader der er blevet forvoldt jorden, og floderne vil billedligt talt „klappe i hænderne“ af glæde. (Salme 98:7-9) Det gælder ikke mindst den mægtige Mekong.

[Kort på side 24]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

KINA

MYANMAR

LAOS

THAILAND

CAMBODJA

VIETNAM

Mekongfloden

[Illustration på side 24]

Rismarker, Mekongdeltaet

[Illustration på side 24]

Der er omkring 1200 fiskearter i Mekongfloden

[Illustration på side 25]

Flydende marked, Vietnam

[Kildeangivelser på side 24]

Rismarker: ©Jordi Camí/age fotostock; fisker: ©Stuart Pearce/World Pictures/age fotostock; baggrund: © Chris Sattlberger/Panos Pictures

[Kildeangivelser på side 25]

Marked: ©Lorne Resnick/age fotostock; kvinde: ©Stuart Pearce/World Pictures/age fotostock