Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Tower Bridge — porten til London

Tower Bridge — porten til London

 Tower Bridge — porten til London

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I STORBRITANNIEN

FOLK der aldrig har været i England, genkender den. Tusindvis af turister besøger den hvert år, og Londons indbyggere krydser den daglig, måske uden at værdige den et blik eller skænke dens oprindelse en tanke. Vi taler om Tower Bridge, et af Londons mest berømte kendemærker.

Tower Bridge, ikke at forveksle med dens nabo, London Bridge, er tilknyttet det nærliggende Tower of London. Tilbage i 1872 behandlede det engelske parlament et lovforslag om bygningen af en bro over Themsen. Trods indsigelser fra guvernøren for Tower of London besluttede parlamentet at gå videre med planen om bygningen af endnu en bro. Betingelsen var blot at broens byggestil harmonerede med Towers. Det var ud fra dette officielle forslag at broen Tower Bridge som vi kender den i dag, blev bygget.

I det 18. og 19. århundrede var der mange broer over Themsen. Den mest kendte var Old London Bridge. Da man nåede år 1750, var denne bro blevet vakkelvorn, og den var en flaskehals der hæmmede trafikken. Under broen trængtes skibe fra hele verden om at få en plads i den fyldte havn. Dengang var der så mange skibe at det blev sagt at man kunne gå adskillige kilometer ved at krydse fra dæk til dæk på de tætliggende skibe i havnen.

På opfordring af Corporation of London lavede stadsarkitekten Horace Jones et forslag til en klapbro i gotisk stil som skulle gå over Themsen lidt længere nede ad floden, efter London Bridge. Broen ville give fri passage til skibe der var på vej vestpå til dokkerne. I broforslaget indgik der noget som for mange var nyt.

 En særpræget konstruktion

Horace Jones var vidt berejst, og de små klapbroer der gik over kanalerne i Holland, gav ham idéen til en dobbelt klapbro. Broen blev designet efter den tids moderne byggemetoder med en stålkonstruktion der havde en beklædning af murværk. Tower Bridges’ i dag så velkendte udseende blev til på Horace Jones’ og hans medarbejderes tegnebord.

Tower Bridge har to hovedtårne der forbindes med to højtsiddende gangbroer 34 meter over vejbanen og omkring 42 meter over flodens gennemsnitshøjde ved højvande. Fra begge sider af Themsen munder vejen ud i en af de to broklapper. Hver af disse gigantiske broklapper vejer omkring 1200 tons og rejses i en vinkel på 86 grader. Skibe med en tonnage på op til 10.000 registertons kan passere sikkert under broen.

Kraften bag broklapperne

Der blev brugt hydraulik til at hæve broklapperne og til at drive elevatorerne der bragte passagererne fra vejniveauet til de højtliggende gangbroer. Også trafiksignalerne blev styret hydraulisk. Ja, man benyttede vand til styring af broen! Og vandet gav masser af kraft — mere end det dobbelte af det der var behov for.

Under broens sydlige tårn var der installeret fire kulfyrede kedler som udviklede et damptryk på fem til seks kilo pr. kvadratcentimeter der gav kraft til to store pumper. De to pumper afgav derefter vand med et tryk på 60 kilo pr. kvadratcentimeter. For at sikre sig at der altid var kraft nok til at løfte broklapperne, oplagrede seks store akkumulatorer vand under tryk. Akkumulatorerne sørgede for energi til de i alt otte motorer der styrede broklapperne. Når først systemet blev sat i gang, drejede de 50 centimeter tykke aksler hvortil broklapperne og deres modvægte var fæstnet, og klapperne svingede til vejrs. Det tog kun ét minut at få dem rejst til fuld højde.

Et besøg til Tower Bridge

I dag er dampkraften erstattet af elektricitet. Men som før i tiden stopper al trafik når broklapperne åbnes. Fodgængere, turister og andre besøgende iagttager forundret broens forskellige mekanismer.

 Der lyder et advarselssignal. Vejene bliver spærret, og det sidste køretøj når helt over broen. Fra broen signaleres at alt er klar. Uden en lyd åbnes de fire bolte der forbinder broklapperne, og klapperne svinger til vejrs. Opmærksomheden vendes nu mod floden. Hvad enten det er en slæbebåd, en lystbåd eller et sejlskib, følger alle øjne fartøjets gennemsejling. Efter nogle minutter lyder der nye signaler. Broklapperne går ned, og vejspærringerne går op. Cyklister haster ind foran de ventende køretøjer for at komme først over broen. Få sekunder senere ligger Tower Bridge stille hen — indtil den igen bliver vækket.

Hvis man som besøgende er interesseret i at se lidt mere end disse dagligdags begivenheder, kan man slutte sig til dem der tager elevatoren op i det nordlige tårn for at få flere interessante detaljer om broens historie. På udstillingen „Tower Bridge Experience“ er alt forklaret, blandt andet ved hjælp af en bevægelig model. De interessante ingeniørbedrifter og den overdådige åbningsceremoni er afbildet på malerier af forskellige kunstnere, og på gamle brunlige fotografier samt i forskellige udstillingsmontrer får man et indtryk af den forunderlige Tower Bridge.

Fra de højtsiddende gangbroer er der en fantastisk udsigt over London. Mod vest kan man se Saint Paul’s Cathedral og bankbygningerne i byens finanskvarter. I baggrunden ses Post Office Tower. Man ville forvente at kunne se dokkerne når man kigger mod øst, men de ligger i dag længere nede ad floden, et stykke fra selve storbyen. Det der kaldes Docklands, er i dag et område med iøjnefaldende byfornyelse med forskellige bygninger i opfindsomme designs. Imponerende, fængslende og interessant — ja, alle disse ord beskriver rammende udsigten fra denne berømte bro i London.

Hvis du besøger London, skulle du prøve at se lidt nærmere på dette historiske bygningsværk. Det er en bemærkelsesværdig ingeniørbedrift, som uden tvivl vil efterlade et varigt indtryk.

[Illustration på side 16]

En af de to dampdrevne pumper der engang gav kraft til motorerne

[Kildeangivelse]

Copyright Tower Bridge Exhibition

[Illustration på side 16, 17]

Broens to klapbroer åbnes helt på mindre end et minut

[Kildeangivelse]

©Alan Copson/Agency Jon Arnold Images/age fotostock

[Kildeangivelse på side 15]

© Brian Lawrence/SuperStock