Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bliver mennesker til engle når de dør?

Bliver mennesker til engle når de dør?

 Hvad siger Bibelen?

Bliver mennesker til engle når de dør?

ARGYRO var en lille pige som døde kun syv år gammel. Hendes dybt sørgende forældre stod ved hendes kiste og så ned på den lille pige, som var klædt i hvidt. I et forsøg på at trøste dem sagde præsten: „Gud havde brug for endnu en engel, så han tog lille Argyro op til sig. Nu svæver hendes sjæl rundt om hans trone.“

Mange mennesker tror fuldt og fast på at engle er afdøde menneskesjæle, selvom kun de færreste religioner officielt antager denne opfattelse. Blandt andet har film og tv-serier medvirket til at udbrede tanken om at de døde bliver ’ophøjet til engle’ ved at hjælpe og beskytte de levende.

Men kan man med rimelighed forvente at ens kære bliver engle efter døden? Hvad siger Bibelen om det? Lad os først se hvad den siger om englenes virkelige natur og om de dødes tilstand.

Engle er unikke skabninger

Engle er usynlige, magtfulde tjenere for Gud, og de befinder sig i åndeverdenen. De eksisterer uafhængigt af mennesker. Engle er ånder og er skabt af Gud. Bibelen siger: „Lad [englene] lovsynge Jehovas navn; for han bød, og de skabtes.“ — Salme 148:2, 5.

Bibelen åbenbarer at der i himmelen er mange millioner trofaste åndeskabninger, deriblandt serafer og keruber, der lydigt udfylder deres særlige plads, alt efter rang og opgave. (Salme 103:20, 21; Esajas 6:1-7; Daniel 7:9, 10) Var tilblivelsen af alle disse engle betinget af at mennesker skulle dø? Det kan umuligt være tilfældet. Hvorfor ikke?

Bibelen viser at englene blev skabt længe før menneskene. Da Jehova skabte planeten Jorden, som mennesker langt senere skulle bebo, siges der at englene, der poetisk beskrives som morgenstjerner, „sammen råbte af glæde og [at] alle gudssønnerne brød ud i hyldestråb“. (Job 38:4-7) De har altså eksisteret i umindelige tider inden mennesket blev skabt.

Dertil kommer at der er stor forskel på engles og menneskers natur og plads i Jehovas hensigt. * Gud skabte menneskene „lidt ringere end engle“, så det er rigtigt at betragte disse åndeskabninger som nogle der er mennesker overlegne og har større mentale evner og magt. (Hebræerne 2:7) Englenes „bolig“ er i himmelen. (Judas 6) Guds oprindelige hensigt med menneskene var at de skulle leve evigt på jorden. (1 Mosebog 1:28; 2:17; Salme 37:29) Hvis de første to mennesker havde været  lydige mod Gud, havde de aldrig behøvet at dø. Lige fra begyndelsen har menneskers og engles plads i Guds hensigt altså været meget forskellig.

Hvad sker der ved døden?

Andre vigtige spørgsmål som vi må have svar på, er: Hvad sker der med menneskene når de dør? Fortsætter de med at eksistere i en anden form, måske som engle i åndeverdenen? Bibelen svarer klart og enkelt: „De levende ved nemlig at de skal dø, men de døde ved slet ingenting.“ (Prædikeren 9:5) Ved døden ophører menneskene altså med at eksistere. De døde tænker, føler og oplever absolut ingenting.

Er der håb for de døde? Ja, det er der. Det håb Bibelen fremholder for flertallet af de mennesker der er døde, er en opstandelse. Størstedelen af de døde vil blive oprejst som mennesker på en paradisisk jord. — Lukas 23:43; Johannes 5:28.

Nogle få mennesker har håb om at blive oprejst til liv i himmelen. Det er et forholdsvis lille antal — 144.000 i alt. Men disse 144.000 adskiller sig i deres himmelske tilværelse fra de skabninger der kaldes engle. For eksempel hersker de 144.000 som udødelige konger og præster sammen med Kristus. De har myndighed til at virke som dommere. (1 Korinther 6:3; Åbenbaringen 20:6) Er det afdøde spædbørn vi taler om? Nej. Det er disciple af Kristus som er blevet prøvet fuldt ud. — Lukas 22:28, 29.

Tænk også på kontrasten mellem døde mennesker og levende engle. Til forskel fra afdøde mennesker som ’slet ingenting ved’, er englene ved fuld bevidsthed; de har følelser og en personlig vilje. De er moralsk frit stillet. (1 Mosebog 6:2, 4; Salme 146:4; 2 Peter 2:4) De døde beskrives som „livløse“, eller magtesløse, mens der siges om englene at de er „vældige i kraft“. (Esajas 26:14; Salme 103:20) Og mens Adams kødelige efterkommere dør som følge af synd og ufuldkommenhed, er gudfrygtige engle fuldkomne og har Jehovas fulde godkendelse. — Mattæus 18:10.

Forestillingen om at engle er afdøde menneskesjæle, kan måske inspirere til fantasifulde biograf- eller fjernsynsfilm, men det er ikke noget Bibelen lærer. Ved at kende sandheden fra Guds ord kan vi, som vi har set, undgå enhver forkert opfattelse af hvad der bliver af vore kære når de dør. Og Bibelen forsikrer os om at trofaste engle — som er magtfulde tjenere for Gud og skabt individuelt — står over menneskene og altid er rede til at gøre Jehovas vilje. Vi kan glæde os over at Guds engle blandt andet er sat til at våge over og støtte dem der oprigtigt respekterer Jehova og ønsker at tjene ham. — Salme 34:7.

HAR DU SPEKULERET OVER?

▪ Er dine afdøde kære nu engle der tjener Gud i himmelen? — Prædikeren 9:5, 10.

▪ Dør børn fordi Gud ønsker at have flere engle omkring sig? — Job 34:10.

▪ Kan de døde beskytte de levende? — Esajas 26:14.

[Fodnote]

^ par. 10 Udtrykket „engel“, som bogstaveligt betyder „sendebud“, kan undertiden have en bredere betydning og indbefatte forskellige åndeskabninger og endda mennesker som er tjenere for Gud. I denne artikel beskæftiger vi os dog kun med de åndeskabninger som Bibelen almindeligvis kalder engle.

[Tekstcitat på side 29]

„Lad [englene] lovsynge Jehovas navn; for han bød, og de skabtes.“ — Salme 148:2, 5