Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Nytter det at være fredsstiftende?

Nytter det at være fredsstiftende?

 Hvad siger Bibelen?

Nytter det at være fredsstiftende?

I SIN berømte bjergprædiken sagde Jesus: „Lykkelige er de som stifter fred.“ Han sagde også: „Lykkelige er de der har et mildt sind, for de vil arve jorden.“ (Mattæus 5:5, 9) At stifte fred vil ikke bare sige at man er fredelig eller har fred i sindet. Som det fremgår af udtrykket ’stifte fred’, indebærer det at man tager initiativ til at gøre godt mod andre og aktivt fremmer freden.

Har ovenstående ord af Jesus nogen praktisk værdi i dag? Nogle mener at man er nødt til at være truende, aggressiv eller endda voldelig for at kunne klare sig i denne verden. Er det klogest at give igen med samme mønt, at sætte hårdt mod hårdt? Eller er det mere fornuftigt at være fredsommelig? Lad os se på tre grunde til at vi bør tænke nærmere over Jesu ord: „Lykkelige er de som stifter fred.“

▪ ET ROLIGT HJERTE I Ordsprogene 14:30 står der: „Et roligt hjerte er liv for legemet.“ Mange undersøgelser viser at vrede og fjendtlige følelser kan udløse slagtilfælde og hjerteanfald. For nylig har et lægevidenskabeligt tidsskrift i en omtale af mennesker med hjertesygdomme sammenlignet voldsomme vredesudbrud med gift. Tidsskriftet nævnte også at „man kan blive rigtig syg af at blive rigtig gal“. De der søger fred, kan imidlertid opdyrke „et roligt hjerte“ og drage nytte af det.

Det er Jim et eksempel på. Han er 61 år og underviser i dag vietnamesere i Bibelen. Han fortæller: „Jeg kendte kun alt for godt til vrede, vold og frustrationer efter at jeg havde tjent seks år i militæret og havde gjort krigstjeneste i Vietnam i tre perioder. Min fortid plagede mig, og det gav mig søvnproblemer. Det gik snart ud over mit helbred; jeg kom til at lide af stress og fik problemer med nerverne og fordøjelsen.“ Hvordan blev han hjulpet? Han siger selv: „Jeg studerede Bibelen med Jehovas Vidner. Det reddede mit liv. Jeg har lært at Gud har til hensigt at skabe en fredelig verden, og hvordan jeg kan iføre mig ’den nye personlighed’, og det har givet mig et roligt hjerte — og dermed også et meget bedre helbred.“ (Efeserne 4:22-24; Esajas 65:17; Mika 4:1-4) Mange andre har erfaret at man ved at opdyrke en fredelig indstilling kan styrke sit helbred, både følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt. — Ordsprogene 15:13.

 ▪ ET BEDRE FORHOLD TIL ANDRE Vi vil få et bedre forhold til andre når vi lægger en fredelig indstilling for dagen. Bibelen opfordrer os til at lade „harme og vrede og skrigen og spot være fjernet fra [os], sammen med al slethed“. (Efeserne 4:31) De der er aggressive, skubber ofte andre bort fra sig, bliver ensomme og har ingen venner de kan stole på. Ordsprogene 15:18 siger: „En forbitret mand ypper kiv, men den der er sen til vrede bilægger strid.“

Andy, der er 42 år og virker som ældste i en kristen menighed i New York, voksede op i et barsk miljø. Han fortæller: „Som otteårig blev jeg sat i ringen og trænet til at bokse. Jeg opfattede ikke mine modstandere som mennesker. Det eneste jeg tænkte når jeg boksede, var ’slå eller bliv slået’. Inden længe sluttede jeg mig til en bande, og vi var med i mange gadekampe og voldsomme slagsmål. Jeg blev flere gange truet med en pistol eller en kniv. Mange af mine venskaber var konfliktfyldte og byggede på frygt.“

Hvad hjalp Andy til at blive mere fredsommelig? Han siger: „En dag tog jeg hen for at overvære et møde i Jehovas Vidners rigssal, og jeg kunne med det samme fornemme den kærlige ånd som hersker der. Lige siden er jeg fortsat med at komme sammen med disse fredselskende mennesker, og det har hjulpet mig til at opdyrke et roligt hjerte; med tiden er min gamle måde at tænke på forsvundet. Jeg har fået mange varige venskaber.“

▪ ET FREMTIDSHÅB Den vigtigste grund til at ’stifte fred’ er ganske enkelt at vi dermed viser ære og respekt for Skaberen, som har gjort sin vilje kendt for os. Guds eget ord, Bibelen, tilskynder os: „Søg fred og jag efter den.“ (Salme 34:14) Ved at anerkende at Jehova Gud eksisterer, og sætte sig ind i hans livgivende lære og adlyde den er der mulighed for at få et personligt venskab med ham. Når vi har dette stærke forhold til ham, opnår vi „Guds fred, som overgår al forstand“, uanset hvilke vanskeligheder vi møder i livet. — Filipperne 4:6, 7.

Ved at være fredsstiftende gør vi desuden klart for Jehova hvilken slags mennesker vi ønsker at være. Vi kan vise Gud nu at vi er egnede til at leve i hans lovede fredfyldte nye verden. Når han fjerner de onde og, som Jesus sagde, lader dem der har et mildt sind, „arve jorden“, har vi mulighed for at opleve det. Hvilken storslået belønning! — Salme 37:10, 11; Ordsprogene 2:20-22.

Ja, det er tydeligt at se at Jesu ord „lykkelige er de der stifter fred“ har praktisk værdi. Vi kan få et roligt hjerte, et godt forhold til andre og et sikkert håb for fremtiden. Vi kan opnå disse fordele når vi gør hvad vi kan for at ’holde fred med alle mennesker’. — Romerne 12:18.

[Illustrationer på side 28]

’Det har givet mig et meget bedre helbred.’ — Jim

[Illustrationer på side 29]

„Jeg har fået mange varige venskaber.“ — Andy