Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

I De Forenede Stater „udvikler omkring en ud af fire mindst én form for psykisk sygdom i løbet af et år, og næsten en ud af to bliver psykisk syg én gang i løbet af sin levetid“. — SCIENCE NEWS, USA.

I Den Mexicanske Golf fremkaldte orkanen Ivan i september 2004 mindst 24 bølger der var over 15 meter høje. Den højeste bølge var på næsten 28 meter. — SCIENCE, USA.

Hvis man bruger biltelefon mens man kører, er risikoen for et sammenstød der fører til hospitalsindlæggelse, fire gange større end ellers, og det gælder hvad enten telefonen er håndfri eller ej. — BMJ, STORBRITANNIEN.

▪ En ny udgave af et katalog til hjælp for bibeloversættere indeholder en liste på 6912 eksisterende sprog. — THE NEW YORK TIMES, USA.

▪ Trods advarsler om at det er skadeligt for barnet, ryger 30 procent af kvinderne i Polen mens de er gravide eller ammer. — BLADET ZDROWIE, POLEN.

Hvornår er man rig?

I en undersøgelse om folks indstilling til rigdom foretaget af forskningsinstituttet Australia Institute fandt man ud af at kun 1 ud af 20 australske millionærer betragter sig selv som velhavende, rapporterer ABC News Online. Clive Hamilton, der er direktør for instituttet, siger: „Jo rigere vi bliver, desto mere utilfredse er vi med vores indkomst.“ Kun 13 procent af dem der lå i den højeste indkomstgruppe, var helt tilfredse med tilværelsen. Clive Hamilton siger videre: „Man kan spørge sig selv om hvorfor vi i vores samfund mere end noget andet stræber efter økonomisk succes når alle vidnesbyrd peger på at det i virkeligheden er helt andre ting i livet der bidrager til vores velbefindende.“

Skrammel i kredsløb

„Det er ikke svært at forestille sig hvor oprørte folk ville blive hvis bilejere efterlod deres biler på gader og stræder når de var løbet tør for benzin,“ står der i bladet New Scientist. Men egentligt er det noget lignende der er sket med satellitter som ikke længere er i brug, og det har øget risikoen for at nyere rumfartøjer kolliderer med skrammel i kredsløb. Det anslås at der tæt ved den geostationære bane, det foretrukne område for placering af kommunikationsudstyr, er cirka 1120 objekter som hver er over 60 centimeter i diameter. Kun cirka 300 af disse er endnu fungerende satellitter. Blandt det farlige materiale der er efterladt i kredsløb i forskellig højde, er der 32 kasserede atomreaktorer.

Våben og krig

Da den kolde krig endte, faldt omsætningen af våben. Men i de senere år er våbenhandelen igen begyndt at stige. Ifølge en rapport fra det svenske institut for fredsforskning (SIPRI) i Stockholm blev der i 2004 verden over brugt mere end 800 milliarder euro på våben. Det svarer til 130 euro for hver mand, kvinde og hvert barn på kloden. Ifølge SIPRI blev der i 2004 udkæmpet 19 krige hvor over 1000 omkom. Af disse krige havde 16 varet i over ti år.

Biler der bruger to slags brændstof

En tredjedel af de nye biler der sælges i Brasilien, kan køre på to slags brændstof, står der i bladet Veja. Bilerne kan køre på benzin og alkohol, udvundet af sukkerrør, eller en hvilken som helst blanding af de to. I løbet af år 2003 steg salget af alkoholbrændstof med 34 procent. Det skyldes dog ikke først og fremmest miljøhensyn. For de fleste bilister er det simpelt hen billigere at køre på alkohol. Med en bil der kan køre på to slags brændstof, er „forbrugeren sikret mod oliekriser og svingende benzinpriser,“ forklarer Rafael Schechtman, der er direktør for det brasilianske center for infrastruktur. „Hvis prisen på alkohol stiger, kan man i stedet bruge benzin og omvendt.“