Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Glæde over håbet

Glæde over håbet

 Glæde over håbet

JOE var uhelbredeligt syg af kræft. Hans kone, Kirsten, og nogle få venner var ved hans seng og talte sammen. Kirsten så over på sin mand og lagde mærke til at tårerne løb ned ad hans kinder. Først troede hun at han havde smerter. Det havde han måske også, men i dette tilfælde var det ikke smerterne der var årsag til hans tårer, betroede han sin kone.

„I denne svære stund,“ fortæller Kirsten, „var Joe omgivet af nære venner, som var kommet for at være sammen med ham. Han havde også sit dyrebare håb, som nu stod mere klart for ham end nogen sinde, og han vidste at ingen kunne tage det fra ham. Han betroede mig at hans tårer i virkeligheden var glædestårer. Joe døde senere samme aften.“

Hvad var det for et håb som holdt Joe oppe mens sygdommen var i dette fremskredne stadium? Det var Jehovas løfte om evigt liv med et fuldkomment helbred på en paradisisk jord. (Salme 37:10, 11, 29) I Åbenbaringen 21:3, 4 siges der: „Guds telt er hos menneskene . . . Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før [det vi kæmper med i dag] er forsvundet.“

Håb selv for de døde

For Joe var dette håb ensbetydende med en opstandelse fra graven. Jesu løfte om at „alle de der er i mindegravene“ (de døde som er i Guds erindring) vil vende tilbage fra dødens søvn, var til stort trøst for Joe. (Johannes 5:28, 29) Er du i den situation at du har mistet et familiemedlem eller en ven i døden? Så kan håbet om opstandelsen også være en trøst for dig. Dette håb kan naturligvis ikke fjerne det store tab man føler når man mister en man holder af. Selv Jesus „gav tårerne frit løb“ da hans ven Lazarus døde. Men håbet lindrer smerten. — Johannes 11:14, 34, 35; — 1 Thessaloniker 4:13.

 „Da Joe tabte sin kamp mod kræften, troede jeg ikke at jeg nogen sinde ville blive glad igen,“ siger Kirsten. „Selv nu, nogle år efter, må jeg erkende at mit liv i denne tingenes ordning aldrig bliver det samme. Joe efterlod et tomrum som ikke kan udfyldes. Men jeg kan oprigtigt sige at jeg igen har en indre fred og tilfredshed.“

Kirstens kommentar minder os om at vi i denne tingenes ordning ikke kan forvente at være jublende glade hele tiden. Vi vil opleve både medgang og modgang. Og der findes tider hvor det er på sin plads at være ked af det, hvor munterhed vil være direkte upassende. (Prædikeren 3:1, 4; 7:2-4) Nogle må også kæmpe med depression, der kan have mange årsager. Bibelens løfter er ikke desto mindre til stor trøst, og den uovertrufne visdom vi finder i Bibelen, kan hjælpe os til at undgå mange af de faldgruber der kan gøre os ulykkelige. „Den som hører på mig vil bo trygt, ja, uforstyrret af ulykkens rædsel,“ siger Gud. — Ordsprogene 1:33.

Ja, Jehova bekymrer sig virkelig om os. Han ønsker at vi skal være glade — ikke at vi blot skal have en overfladisk glæde, men en dyb, indre glæde, og ikke kun i nogle få korte år, men for evigt. Hans søn udtalte denne eviggyldige sandhed: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Vi gør klogt i at tage disse ord til hjerte.

[Ramme/illustration på side 9]

Ni ingredienser i opskriften på lykke

1. Lad dit liv have et åndeligt indhold. — Mattæus 5:3.

2. Vær tilfreds, og undgå „kærligheden til penge“. — 1 Timoteus 6:6-10.

3. Hold fornøjelser på deres rette plads. — 2 Timoteus 3:1, 4.

4. Vær gavmild, og bidrag til andres lykke. — Apostelgerninger 20:35.

5. Vær taknemmelig, og se de lyse sider. — Kolossenserne 3:15.

6. Vær tilgivende. — Mattæus 6:14.

7. Vælg dine venner med omtanke. — Ordsprogene 13:20.

8. Pas på dit helbred, og undgå dårlige vaner. — 2 Korinther 7:1.

9. Glæd dig over håbet som findes i Bibelen. — Romerne 12:12.

[Illustrationer på side 8, 9]

Bibelens håb om liv i en ny verden er til stor trøst