Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

 Fra vore læsere

Hjælp til unge (8. april 2005) Disse tema-artikler var meget oplysende. Det kan nogle gange være svært at være teenager, men sådan nogle opmuntrende artikler gør det lidt lettere. Det er lige den slags oplysninger vi behøver for at holde modet oppe i disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Artiklerne kan hjælpe os til ikke at falde som ofre for „Djævelens listige anslag“. (Efeserne 6:11) Tak fordi I giver os åndelig føde i rette tid.

K.S., USA

Et rent hjem — et fælles ansvar (8. juni 2005) Da jeg voksede op, havde begge mine forældre arbejde, og vi tre børn legede altid inde i huset. Der var ét stort rod derhjemme. Jeg har aldrig selv kunnet fordrage at gøre rent, men da jeg læste artiklen, var det som om det var min mor der kærligt lærte mig at gøre rent. Jeg har nu voksne børn, og de bryder sig heller ikke om at gøre rent. Der er mange ting jeg må lære dem. Artiklen var til stor opmuntring for mig.

Y.E., Japan

Tal om det I har læst (8. maj 2005) Da jeg så denne artikel, blev jeg meget rørt. Jeg viste min datter den, og hun fortalte mig at hun allerede havde læst artiklen om den skadede gråspurv og havde besvaret begge spørgsmålene i „Tal om det I har læst“.

L.S., USA

Biblioteker — en indgang til viden (22. maj 2005) Tillad mig at gøre opmærksom på at billedet på side 18 ikke som angivet viser kong Assurbanipal af Assyrien. Billedet viser den assyriske konge Asarhaddon.

A.W., Tyskland

„Vågn op!“ svarer: Tak fordi du gør os opmærksom på dette. Som der nævnes i det bibelske opslagsværk „Indsigt i Skrifterne“, bind 1, side 166, var Asarhaddon en yngre søn af assyrerkongen Sankerib, som han efterfulgte på tronen. *

Den spændende mayakalender (8. april 2005) Denne artikel fik mig til at undersøge emnet nærmere på internettet. Jeg blev klar over at der er en nær forbindelse mellem mayakalenderen og astrologi. Efter min mening kan sådanne artikler føre til at nogle læsere bliver interesseret i astrologi og magi.

J.K., Polen

„Vågn op!“ svarer: Som der står på side 4 i „Vågn op!“ ’bringer dette blad nyt, fortæller om folk i mange lande og går tæt på religion og videnskab’. Det betyder naturligvis ikke at vi bifalder alt hvad der foregår inden for disse områder. I den lille artikel du henviser til, fortalte vi om de gamle mayaer hvis omhyggelige beregning af tiden gjorde at man kunne lave en forbløffende nøjagtig kalender. At kalenderen blev brugt i forbindelse med spådomskunst — som det fremgik af artiklen — skulle på ingen måde opfattes som en tilskyndelse til at interessere sig for astrologi.

Vi modtager af og til lignende spørgsmål angående nogle af illustrationerne i vore publikationer. Billeder af afguder, religiøse symboler og spiritistiske genstande har ikke til hensigt at vække nogens nysgerrighed, men derimod at fjerne den mystik disse ting er omgivet med, og at advare vore læsere om ikke at have noget med sådanne ting at gøre. Mange af de henvendelser vi har fået, viser at vore artikler og illustrationer har haft en sådan gavnlig virkning.

[Fodnote]

^ par. 10 Udgivet af Jehovas Vidner.