Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Døde Jesus virkelig på et kors?

Døde Jesus virkelig på et kors?

 Hvad siger Bibelen?

Døde Jesus virkelig på et kors?

KORSET er et af de mest almindelige religiøse symboler der findes. Millioner af mennesker ærer dette symbol fordi de betragter korset som det hellige redskab Jesus blev henrettet på. Den romerskkatolske skribent og arkæolog Adolphe-Napoleon Didron har sagt: „Korset er blevet genstand for en tilbedelse som har været, om ikke fuldt på højde med så tilnærmelsesvis, af samme størrelsesorden som den tilbedelse Kristus har været genstand for; dette hellige [stykke] træ bliver tilbedt næsten på lige fod med Gud selv.“

Nogle siger at korset får dem til at føle sig nærmere Gud når de beder. Andre bruger det som en amulet og mener at det kan beskytte dem mod det onde. Men bør kristne vise korset ærbødighed? Døde Jesus virkelig på et kors? Hvad lærer Bibelen om det?

Hvad korset virkelig symboliserer

Længe før den kristne æra begyndte, brugte de gamle babyloniere korset som symbol i deres tilbedelse af frugtbarhedsguden Tammuz. Brugen af kors bredte sig til Ægypten, Indien, Syrien og Kina. Flere århundreder senere besmittede israelitterne deres tilbedelse af Jehova ved at dyrke den falske gud Tammuz. I Bibelen omtales denne form for tilbedelse som en vederstyggelighed. — Ezekiel 8:13, 14.

I de fire evangelier, skrevet af henholdsvis Mattæus, Markus, Lukas og Johannes, bruges det græske ord staurosʹ om det henrettelsesredskab som Jesus døde på. (Mattæus 27:40; Markus 15:30; Lukas 23:26) Ordet staurosʹ betegnede en opretstående pæl eller stolpe. I bogen The Non-Christian Cross af John Denham Parsons siges der: „Der er ikke en eneste sætning i nogen af de talrige skrifter der udgør Det Nye Testamente, som på originalsproget græsk bærer så meget som et indirekte vidnesbyrd om at den stauros der blev brugt i Jesu  tilfælde, var andet end en almindelig stauros; og endnu mindre om at den bestod, ikke af ét stykke tømmer, men af to stykker naglet sammen så de dannede et kors.“

I Apostelgerninger 5:30 bruger apostelen Peter ordet xyʹlon, der betyder „træ“, som et synonym for staurosʹ, hvilket leder tanken hen på et almindeligt, opretstående stykke tømmer eller træ, ikke på et kors bestående af to bjælker. Det var først omkring 300 år efter Jesu død at nogle navnkristne fremsatte den tanke at Jesus døde på et kors. Men denne opfattelse var baseret på forskellige traditioner og på en forkert brug af det græske ord staurosʹ. Det er værd at bemærke at der på flere gamle gengivelser af romerske henrettelser bruges en enkelt træstolpe eller pæl.

„Vogt jer for afguderne“

Et endnu vigtigere spørgsmål for sande kristne er hvorvidt man overhovedet skal vise ærbødighed for det redskab der blev brugt til at slå Jesus ihjel. Vil det være rigtigt at bruge et sådant redskab i tilbedelsen, hvad enten det var en enkelt opretstående marterpæl, et kors, en pil, en lanse eller en kniv?

Forestil dig at en af dine kære var blevet brutalt myrdet, og at våbnet blev fremlagt i retten som bevismateriale. Ville du forsøge at få fat i mordvåbnet, tage billeder af det og lave kopier af billederne til distribuering? Ville du fremstille replikaer af våbnet i forskellige størrelser? Kunne du finde på at lave nogle af dem til smykker? Eller ville du få reproduktionerne fremstillet kommercielt og solgt til venner og familie så de kunne vise dem ære? Tanken virker sikkert frastødende på dig! Men det er netop dét man har gjort med korset!

I øvrigt adskiller brugen af kors i forbindelse med tilbedelsen sig ikke fra brugen af billeder i tilbedelsen, noget som kraftigt fordømmes i Bibelen. (2 Mosebog 20:2-5; 5 Mosebog 4:25, 26) Apostelen Johannes pegede på noget meget centralt i kristendommen da han tilskyndede sine medkristne: „Vogt jer for afguderne.“ (1 Johannes 5:21) Og det råd fulgte de selvom det kunne betyde døden i den romerske arena.

Kristi offerdød blev imidlertid tillagt stor betydning blandt de kristne i det første århundrede, og det samme gælder sande kristne i dag. De tilbeder ikke det redskab der blev brugt til at torturere og dræbe Jesus med, men de mindes Jesu død hvorigennem Gud skænkede den ufuldkomne menneskehed frelse. (Mattæus 20:28) Denne frelse, det største udtryk for Guds kærlighed, vil medføre utallige velsignelser for sandhedselskende mennesker, deriblandt muligheden for at leve evigt. — Johannes 17:3; Åbenbaringen 21:3, 4.

[Illustration på side 12]

På flere gamle gengivelser af romerske henrettelser bruges en enkelt træstolpe.

[Kildeangivelse]

Rare Books Division, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations