Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man finder sand kærlighed

Hvordan man finder sand kærlighed

 Hvordan man finder sand kærlighed

Hvordan kan man finde kærlighed og blive mere afholdt, ikke blot i en romantisk sammenhæng? Er det et spørgsmål om at blive rig eller om at gøre noget ved sit udseende?

BÅDE mænd og kvinder der er blevet vildledt af reklameverdenen og påvirket af medierne, griber ofte til sådanne løsninger. Det er selvfølgelig helt naturligt at vi interesserer os for hvordan vi ser ud, men skønhed — som kun er midlertidig — er ikke det bindemiddel der varigt knytter to mennesker sammen. Det gælder også rigdom. Den måde man kan finde sand kærlighed på, er ved at vise andre uselvisk kærlighed. „Gør jer det til en regel at give, så vil man give til jer,“ lærte Jesus. (Lukas 6:38) Sagt mere enkelt: Hvis du gerne vil have kærlighed, må du selv vise kærlighed.

Hvordan viser man så kærlighed? Apostelen Paulus besvarer dette spørgsmål under ledelse af Guds hellige ånd. Han peger på kærligheden som en dynamisk egenskab der ikke først og fremmest er kendetegnet af følelser, men hovedsagelig af hvad den gør for andre, og hvad den afholder sig fra at gøre. Læg mærke til hvad Paulus skriver: „Kærligheden er langmodig og venlig. Kærligheden er ikke skinsyg, er ikke brovtende, bliver ikke opblæst, opfører sig ikke uanstændigt, søger ikke sine egne interesser, lader sig ikke provokere. Den holder ikke regnskab med hver en forurettelse. Den fryder sig ikke over uretfærdigheden, men fryder sig med sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.“ — 1 Korinther 13:4-7.

Kan du godt lide når en anden er venlig over for dig, eller når nogen ser bort fra de småting du måske siger eller gør der virker irriterende? Drages du ikke af et menneske der oprigtigt interesserer sig for dig, som ikke let bliver vred, men er tilgivende og taler sandt selv i situationer hvor det er svært at være tilgivende og ærlig?

Du må derfor behandle andre på samme måde. Jesus sagde: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ (Mattæus 7:12) Det er ikke altid let at vise kærlighed, men det er alle anstrengelserne værd. For det første vil du blive  mere afholdt — af din familie, dine venner, din ægtefælle eller den du gerne vil giftes med. For det andet vil du opleve at det er tilfredsstillende at give af sig selv. „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35.

Lad den højeste autoritet lære dig sand kærlighed

Jehova er kærlighedens Gud, den højeste autoritet på dette område. (1 Johannes 4:8) Hans kærlighed får ham til at lære alle der vil, hvad denne egenskab indebærer. Lad os kort betragte nogle få bibelske principper der kan hjælpe os til at elske andre og til selv at blive elsket.

’Vær hurtig til at høre, langsom til at tale.’ (Jakob 1:19) En undersøgelse der omfattede 20.000 par, viste at de der var lykkeligst i et parforhold, var dem der havde en partner som var god til at lytte. At man kommunikerer godt, har stor betydning i et forhold. En ph.d. i sociologi har skrevet: „Noget der vil få én til at føle sig ensom i et parforhold, er samvær med et menneske der ikke aner noget om hvad man må stå igennem. Eller endnu værre: samvær med en der måske har en anelse om det, men ikke forstår hvorfor det går én så meget på.“ Sociologen tilføjer at det ikke betyder noget at to mennesker har deres forskelligheder, når blot begge parter søger at forstå hvordan den anden ser på tingene og bliver påvirket af sine oplevelser.

’Der er kneben plads hos jer med hensyn til inderlig hengivenhed . . . I må udvide.’ (2 Korinther 6:12, 13) Vi har gavn af at „udvide“ vores kærlighed så den omfatter flere. I en publikation udgivet af Harvard Medical School kan man læse: „Talrige undersøgelser har vist at folk med et socialt netværk — det vil sige nogle der har et godt forhold til familie, venner og dem de kommer i berøring med i dagligdagen — er lykkeligere, har færre helbredsproblemer og lever længere.“

„Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger.“ (Hebræerne 10:24, 25) Vi bliver påvirket af dem vi omgås. Når vi bruger tid sammen med dem der viser ægte kristen kærlighed, vil vi opleve denne egenskab på nært hold og lære hvordan vi kan vise den i vores liv. Jehovas Vidner stræber efter at praktisere en sådan kærlighed indbyrdes, for de ved at det er et kendetegn for Jesu sande disciple. (Johannes 13:35) Du er hjertelig velkommen til at overvære deres kristne møder.

Hvis du føler at ingen elsker dig, så tab ikke modet, og bedøm ikke dig selv for hårdt. Husk at Jehova ser din situation. Måske husker du Lea, der blev nævnt i den første artikel. Jehova lagde mærke til hendes situation og lod hende blive mor til seks sønner og en datter. På den tid var det en stor velsignelse at få børn, for børn blev betragtet som et værdifuldt aktiv. Leas sønner blev desuden forfædre til flere af Israels stammer. (1 Mosebog 29:30-35; 30:16-21) Det må have været en stor trøst for Lea at Gud på denne måde viste hende kærlig omsorg.

I den nye verden der gives løfte om i Bibelen, vil ingen føle at de ikke bliver elsket. Til den tid vil menneskesamfundet være præget af sand kærlighed. (Esajas 11:9; 1 Johannes 4:7-12) Kunne du tænke dig at opleve det? Så må du opelske den kærlighed Bibelen underviser os i, og som dens Forfatter lægger for dagen. Ægte glæde oplever man ikke kun ved at være elsket, men også ved uselvisk at elske andre. — Mattæus 5:46-48; 1 Peter 1:22.

[Tekstcitat på side 8]

„Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ — Apostelgerninger 20:35

[Illustration på side 8]

Hvis du gerne vil have kærlighed, må du selv vise kærlighed