Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ungdomskræfter for evigt!

Ungdomskræfter for evigt!

 Ungdomskræfter for evigt!

MANDEN ved siden af Jesus var ved at dø. „Jesus, husk mig når du kommer i dit rige,“ bad han indtrængende. Jesus sagde til ham: „I sandhed, jeg siger dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset.“ (Lukas 23:42, 43) Sandt nok døde denne unavngivne mand ikke på grund af sygdom eller alder; han blev henrettet på grund af kriminalitet. Men noget af det der skete ved denne lejlighed, kan være til stor opmuntring for dem der er kommet op i årene.

Man kan ikke lade være med at beundre denne mands usædvanlige tillid. Jesus hang på marterpælen ved siden af ham og var døende, men alligevel tvivlede denne mand ikke på at Jesus ville komme til at regere som konge i Guds rige. Og han forstod at Jesus en dag ville huske ham med velvilje. Forestil dig hvordan det vil være når denne forbryder bliver oprejst fra døden og kommer til at leve i et vidunderligt paradis med Jesus som konge.

Man kan sammenligne den situation menneskeheden befinder sig i med den døende forbryders. På hvilken måde? Uanset vores alder er vi underlagt døden som følge af synden og har brug for frelse. (Romerne 5:12) Ligesom forbryderen kan vi vende os til Kristus Jesus for at få håb — endda håb om at vi kan blive befriet for de smertefulde problemer der opstår senere i livet. Jesus forsikrede os om at menneskeheden har mulighed for at leve evigt i fysisk og mental fuldkommenhed på en paradisisk jord. — Johannes 3:16, 36.

Alting gøres nyt for både unge og ældre

Under Kristi styre kan jordens indbyggere „glæde sig over megen fred“. (Salme 37:11) Ingen vil sige: „Jeg er syg.“ (Esajas 33:24) Enhver fysisk skavank vi har måttet leve med, vil forsvinde, for ’da vil den halte springe som hjorten, og den stummes tunge råbe af glæde’. (Esajas 35:6) De der er kommet op i årene, vil genvinde ungdommens kræfter; deres legeme vil „blive friskere end det var i ungdommen“. — Job 33:25.

 Men er det realistisk at nære et sådant håb? Ja, det er det. Tænk på Jesus, der fremholdt håbet om Paradiset for den døende mand. Ved flere lejligheder bragte folkeskarerne halte, invalide, blinde og døve hen til Jesus. Han kurerede villigt „enhver form for sygdom og enhver form for skrøbelighed“. (Mattæus 9:35, 36; 15:30, 31; Markus 1:40-42) Han gav konkrete beviser på hvad hans styre vil udrette. Jesus bragte endda flere døde tilbage til livet. (Lukas 7:11-17; Johannes 11:38-44) Ved at gøre dette bekræftede han sit løfte om at „alle de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud“. — Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15.

Forestil dig at du vågner op i Paradiset med en ny krop, et normalt syn, ører der fyldes med fuglesang og glade stemmer, arme og ben uden smerter og et fuldkomment sundt sind. Alderdommens „dårlige dage“ vil være forbi. (Prædikeren 12:1-7; Esajas 35:5, 6) Selv ’døden vil blive tilintetgjort’ — den vil være ’opslugt for evigt’. — 1 Korinther 15:26, 54.

Når vi betragter de nuværende verdensbegivenheder i lyset af Bibelens profetier, kan vi se at alderdommen som vi kender den, snart vil være forbi. (Mattæus 24:7, 12, 14; Lukas 21:11; 2 Timoteus 3:1-5) Den tid er nær da ældre som har vist tro på Gud og tjent ham, igen vil kunne glæde sig over ungdommens kræfter — men denne gang for evigt.

[Ramme/illustration på side 9]

Brug hjernen!

Ligesom fysisk træning styrker musklerne, kan hjernegymnastik styrke hjernefunktionerne. For at stimulere hjernen har vi brug for at gøre noget nyt. Her er nogle måder hvorpå vi kan etablere og optimere nervecellernes forbindelser.

▪ Få nogle nye interesser, som for eksempel kunst, spil hvor man skal sætte bogstaver sammen til ord, puslespil eller krydsogtværs; lær et andet sprog.

▪ Omgås forskellige mennesker så du bliver inspireret; før samtaler for at skærpe hjernen og for at undgå ensformigheden.

▪ Læg vægt på åndelige værdier. „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ — Filipperne 4:6, 7.

▪ Læs noget der opbygger dig; fortæl andre om det du har læst.

▪ Genkald og gengiv nyheder fra radio eller tv for at træne din korttids- og langtidshukommelse.

▪ Brug den hånd du plejer at benytte mindst, for eksempel når du trykker på fjernbetjeningen til tv, telefonerer eller børster dine tænder.

▪ Gør brug af alle sanser så meget som muligt i løbet af dagen.

▪ Lær noget om interessante steder, nære såvel som fjerne, og tag ud at rejse hvis det er muligt.

[Illustration på side 8, 9]

Jesus lover at alderdommens smerter snart vil forsvinde og blive erstattet med ungdommens kræfter for evigt