Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man klarer alderdommens udfordringer

Hvordan man klarer alderdommens udfordringer

 Hvordan man klarer alderdommens udfordringer

„VORE leveårs dage er i sig selv halvfjerds år; og hvis de på grund af særlig styrke er firs år, så fører deres stræben dog kun til elendighed og fortræd; for det er hurtigt forbi, og vi flyver af sted.“ (Salme 90:10) Denne 3000 år gamle poetiske sang slår fast at alderdom er en ældgammel udfordring. Trods lægevidenskabens prisværdige fremskridt er der stadig nogle problemer i forbindelse med alderdommen som fører til „elendighed og fortræd“. Hvilke problemer drejer det sig om, og hvad gør nogle for at klare disse udfordringer?

Gammel, men åndsfrisk

„Det jeg frygter mest af alt, er at blive senil,“ klagede Hans på 79. Ligesom mange andre ældre var han bekymret på grund af sin glemsomhed. Han var bange for at miste kontrollen over noget som en af fortidens poeter kaldte „guldskålen“ — den værdifulde hjerne med dens dyrebare hukommelse. (Prædikeren 12:6) Hans spurgte: „Er det helt normalt at ens forstandsevner forringes når man bliver ældre?“

Hvis du, ligesom Hans, ikke kan huske navne eller har spekuleret på om sådanne hukommelsessvigt er begyndelsen til en alvorlig mental svækkelse, kan du trøste dig med at: glemsomhed forekommer i alle aldersgrupper, og selvom de mentale funktioner hos ældre forandrer sig, er det som regel ikke tegn på demens. * Ganske vist er det almindeligt at man har sværere ved at huske når man kommer op i årene, men „de fleste ældre har fuld kontrol over deres mentale evner hele livet igennem,“ skriver dr. Michael T. Levy, der leder adfærdsforskningen ved universitetshospitalet på Staten Island, New York.

Det er sandt at unge som regel er hurtigere end ældre til at hente deres paratviden frem. Men „hvis man fjerner stopuret,“ siger neurolog Richard Restak, „er ældres præstationer generelt  mindst lige så gode som de unges.“ Med passende oplæring og øvelse kan ældre, hvis hjernen er sund, fortsat lære, huske og endda forbedre bestemte evner.

Hukommelsesproblemer — kan der gøres noget?

Hvad så hvis man oplever mere alvorlige problemer med hukommelsen? Skulle det ske, skal man ikke automatisk konkludere at det skyldes demens. Mange andre skavanker som kommer med alderen, kan medføre hukommelsesbesvær og pludselig, ekstrem forvirring, men det kan der gøres noget ved. En sådan tilstand bliver ofte fejldiagnosticeret som „alderdomssvækkelse“ eller „senilitet“ — nogle gange endda af fejlinformerede læger. Dette er ikke alene uværdigt, men det kan også betyde at de ældre ikke får den nødvendige medicinske behandling. Hvad kan være årsagen til disse problemer?

En pludselig, ekstrem forvirring kan skyldes fejlernæring, dehydrering, anæmi, hjerneskade, problemer med skjoldbruskkirtelen, vitaminmangel, bivirkninger af medicin eller forandring i omgivelserne. Hukommelsesproblemer kan skyldes længerevarende stress, og infektioner er kendt for at forårsage forvirring hos folk der er kommet op i årene. Også depression kan være årsag til hukommelsestab og forvirring hos ældre. Derfor må en „pludselig opstået forvirring aldrig ignoreres eller blot affærdiges som håbløs senilitet,“ siger dr. Levy. En grundig undersøgelse kan i mange tilfælde afsløre den dybereliggende årsag til symptomerne.

Hvordan man tackler depression

Depression er ikke noget nyt, ikke engang for Guds trofaste tjenere. For næsten to tusind år siden måtte apostelen Paulus give sine medkristne følgende råd: „Trøst de modfaldne sjæle.“ (1 Thessaloniker 5:14) I vor stressede tid er dette behov blevet endnu større. Desværre undersøger man ikke altid om de ældre lider af en depression, og i nogle tilfælde bliver de fejldiagnosticeret.

Det er en udbredt, men fejlagtig opfattelse at folk har lettere ved at blive nedtrykte og tungsindige når de kommer op i årene. Derfor bliver symptomerne — både af dem selv og andre — måske betragtet som et almindeligt aldringstegn. „Men det er slet ikke tilfældet,“ siger bogen Treating the Elderly. „Depression blandt ældre er ikke en del af den normale aldringsproces.“

Vedvarende depression — i modsætning til midlertidigt tungsind eller dårligt humør — er en alvorlig lidelse som kan få alvorlige konsekvenser og derfor ikke må ignoreres. En ubehandlet depression kan blive så dyb at nogle  i fortvivlelse begår selvmord. Det tragiske ved en depression hos ældre er at „de psykiske lidelser som er lettest at behandle, også er dem hvor muligheden for at det ender med døden er størst,“ forklarer dr. Levy. Hvis depressionen varer ved, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp. * — Markus 2:17.

De der er deprimerede, kan være forvissede om at Jehova „er meget medfølende og barmhjertig“. (Jakob 5:11) Han ’er nær hos dem med sønderbrudt hjerte’. (Salme 34:18) Ja, Jehova er i særlig grad den „som trøster de deprimerede“. — 2 Korinther 7:6, New American Standard Bible.

Ingen grund til at føle at man ikke kan bruges til noget

„Kast mig ikke bort i alderdommens tid; forlad mig ikke når min kraft svinder hen,“ bad den trofaste kong David for over 3000 år siden. (Salme 71:9) Selv i det 21. århundrede er sådanne følelser ikke usædvanlige for ældre som frygter at der ikke længere er brug for dem. Begrænsninger på grund af dårligt helbred kan meget vel få en til at føle sig utilstrækkelig, og det at man bliver nødt til at gå på pension, kan bevirke at man mister sit selvværd.

Hvis man imidlertid koncentrerer sig om det man kan, frem for at blive mismodige over det man ikke kan, vil det øge ens selvværd og forståelse af at der stadig er brug for en. I den forbindelse anbefalede en FN-rapport at man ’fortsat udvikler sig gennem traditionel uddannelse eller anden form for lærdom, engagerer sig i samfundet samt deltager i religiøse aktiviteter’. Ernest, som er pensioneret bagermester fra Schweiz og et af Jehovas Vidner, er et eksempel på hvordan ’fortsat udvikling gennem lærdom’ kan gavne en. Da han var i halvfjerdserne, besluttede han at købe en computer og lære at bruge den. Hvorfor gjorde han det i betragtning af at mange i hans alder viger tilbage fra at bruge moderne teknologi? „For det første,“ siger Ernest, „er det for at holde sindet aktivt efterhånden som jeg bliver ældre. For det andet er det for at holde mig ajour med den teknologi som kan være en hjælp i mit personlige studium af Bibelen og mit arbejde i menigheden.“

At beskæftige sig med noget produktivt kan være med til at opfylde mange grundlæggende behov hos ældre: Man føler at der er brug for en, og det giver en følelse af tilfredshed, og i nogle tilfælde også en lille indtægt. Den vise kong Salomon bemærkede at det er en gave fra Gud til mennesker „at fryde sig og udrette noget godt i deres liv“ og „spise og drikke og nyde godt af al sin møje“. — Prædikeren 3:12, 13.

Gør hvad du kan

I mange samfund er det de ældre der formidler viden, såvel som moralske og åndelige værdier, til de næste generationer. Kong David skrev: „Forlad mig ikke, Gud, når jeg bliver gammel og grå, så jeg kan berette om din styrke til alle slægter, der kommer.“ — Salme 71:18, da. aut.

Hvad skal ældre gøre hvis de er alvorligt hæmmede på grund af dårligt helbred eller andre omstændigheder? Det var netop den situation den 79-årige Sarah var i, og det gik hende meget på. Sarah er et af Jehovas Vidner, så hun henvendte sig til en af de kristne ældste  og gav udtryk for sin frustration. Han mindede hende om det bibelske princip at „en retfærdigs bøn har megen kraft“. (Jakob 5:16) Han sagde: „Gennem årene har du opbygget et nært forhold til Gud. Nu må du lade os andre få gavn af dette forhold når du i dine personlige bønner beder for os.“ Hun følte sig meget opmuntret da han sagde: „Sarah, vi har brug for at du beder for os.“

Sarah blev klar over at bønnen har stor betydning, og at det lønner sig at bede for andre, noget som mange ældre kan gøre både dag og nat. (Kolossenserne 4:12; 1 Timoteus 5:5) Samtidig hjælper sådanne bønner trofaste ældre til at komme nærmere til ’den som hører bøn’, Jehova. — Salme 65:2; Markus 11:24.

Ældre som har deres begrænsninger, men som gavmildt lader andre få gavn af deres livserfaring og ressourcer, er værdifulde aktiver for deres omgivelser. De er et bevis på at „grå hår er en hæderskrone når de findes på retfærdigheds vej“. — Ordsprogene 16:31.

Vi kunne meget passende spørge hvilken fremtid der venter os når vi bliver ældre. Er det realistisk at tro at vi kan få et bedre liv når vi kommer op i årene?

[Fodnoter]

^ par. 5 Nogle forskere hævder at „næsten 90 procent af alle mennesker over 65 ikke lider af demens“. Yderligere oplysning om behandling af demens findes i tema-artiklerne „Alzheimers sygdom — Hvordan man lindrer smerten“ i Vågn op! for 22 september 1998.

^ par. 13 Vågn op! anbefaler ikke én behandling frem for en anden. Kristne må sikre sig at den behandling de overvejer, er i harmoni med de bibelske principper. Se tema-artiklerne „Bedre forståelse af psykiske lidelser“ i Vågn op! for 8. januar 2004.

[Tekstcitat på side 5]

Ældre føler ofte at de bliver glemt i vores moderne, fortravlede verden

[Ramme/illustration på side 7]

Hvordan du kan hjælpe de ældre

Tag hensyn til deres værdighed. „En ældre mand må du ikke kritisere strengt. Appellér derimod indtrængende til ham som til en fader, . . . til ældre kvinder som til mødre.“ — 1 Timoteus 5:1, 2.

Lyt opmærksomt. „Ethvert menneske bør være hurtigt til at høre, langsomt til at tale, langsomt til vrede.“ — Jakob 1:19.

Vis empati. „I [skal] alle være enssindede, idet I viser medfølelse, nærer broderlig hengivenhed, har inderlig medlidenhed, er ydmyge af sind, ikke gengælder skade med skade eller skældsord med skældsord.“ — 1 Peter 3:8, 9.

Giv opmuntring når der er brug for det. „Som guldæbler i ornamenter af sølv er et ord som er talt i rette tid.“ — Ordsprogene 25:11.

Tag dem med i dine aktiviteter. „Følg gæstfrihedens vej.“ — Romerne 12:13.

Tilbyd praktisk hjælp. „Den der har denne verdens midler at leve af og ser sin broder lide nød og dog lukker sin inderlige medfølelses dør for ham, hvorledes kan Guds kærlighed forblive i ham? Børnlille, lad os ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed.“ — 1 Johannes 3:17, 18.

Vær tålmodig. „[Ifør] jer inderlig medfølelse, venlighed, ydmyghed, mildhed og langmodighed.“ — Kolossenserne 3:12.

Ved at tage os af de ældre viser vi respekt for Guds normer, for Guds ord siger: „Du skal tage hensyn til en gammel mand [eller gammel kvinde].“ — 3 Mosebog 19:32.

[Illustration på side 6]

En gennemgribende lægeundersøgelse kan være gavnlig