Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kan jeg holde op med at skade mig selv?

Hvordan kan jeg holde op med at skade mig selv?

 Unge spørger:

Hvordan kan jeg holde op med at skade mig selv?

„Min angst var ude af kontrol. Men så fandt jeg noget som jeg kunne kontrollere — fysisk smerte.“ — Jennifer, 20. *

„Når jeg blev helt ude af den, skar jeg mig selv. Det var min måde at græde på. Bagefter havde jeg det bedre.“ — Jessica, 17.

„Nu har jeg ikke gjort det i to uger. For mig er det længe. Jeg tror aldrig jeg helt vil kunne stoppe.“ — Jamie, 16.

JENNIFER, Jessica og Jamie kender ikke hinanden, men de har meget tilfælles. De havde alle store følelsesmæssige smerter. Og de valgte alle at tackle deres problemer på samme måde. Jennifer, Jessica og Jamie fandt midlertidig lindring ved at skade sig selv. *

Det kan lyde mærkeligt at nogle skader sig selv, men det er ikke desto mindre blevet meget almindeligt blandt teenagere og unge mænd og kvinder. Den canadiske avis National Post skriver at denne adfærd „skræmmer forældre, forvirrer [skole]rådgivere og er en udfordring for læger“. Avisen nævner desuden at selvskadende adfærd „kan blive en af de alvorligste former for afhængighed som lægeverdenen kender til“. Er du, eller nogen du kender godt, blevet slave af denne adfærd? Hvad kan du i så fald gøre?

Prøv først at finde ud af hvorfor du føler trang til at skade dig selv. Husk at det at skære sig selv er mere end en nervøs vane. Det er for det meste en måde at tackle en eller anden form for stress på. Selvskaderen bruger den fysiske smerte til at dulme den følelsesmæssige smerte. Så spørg dig selv: ’Hvorfor skader jeg mig selv? Hvilke tanker går gennem mit hoved når jeg føler trang til at skære?’ Overvej om der er noget bestemt i dit liv — måske i forbindelse med familie eller venner — der gør dig ulykkelig.

Det vil uden tvivl kræve mod at foretage en sådan selvransagelse. Men det kan til gengæld også føre til et godt resultat. Selvransagelse er ofte det første skridt hen imod at få standset den  selvskadende adfærd. At finde frem til årsagerne, er imidlertid ikke nok.

Vigtigt at betro sig til en

Hvis du kæmper med en selvskadende adfærd, vil det være godt at fortælle om dine følelser til en voksen du er tryg ved og stoler på. Et bibelsk ordsprog lyder: „Bekymring kan stjæle glæden fra dig, men venlige ord vil gøre dig glad.“ (Ordsprogene 12:25, Today’s English Version) Når du betror dig til en anden, har du mulighed for at høre de trøstende, venlige ord du har så hårdt brug for. — Ordsprogene 25:11.

Hvem skal du betro dig til? Det vil være klogt at vælge en der er ældre end dig selv, en der har stor visdom og erfaring, og som er medfølende. Kristne har også mulighed for at henvende sig til menighedens ældste, der er „som et læ mod vinden og et skjul mod uvejrsregnen, som vandstrømme i et ørkenland, som et vældigt klippebjergs skygge i et udtørret land“. — Esajas 32:2.

Det kan være at tanken om at røbe din hemmelighed virker skræmmende. Måske har du det på samme måde som Sara. Hun fortæller: „I starten havde jeg svært ved at stole på nogen. Jeg troede at når først andre fandt ud af hvem jeg virkelig var, ville de trække sig væk i afsky og væmmelse.“ Men da Sara betroede sig til en ven, oplevede hun at det der siges i Ordsprogene 18:24, er sandt: „En ven kan vise større troskab end en broder.“ Hun fortæller: „De modne kristne jeg henvendte mig til, var aldrig bebrejdende, lige meget hvad jeg fortalte dem om min selvskadende vane. De gav mig derimod praktiske råd. De ræsonnerede med mig ud fra Bibelen, idet de tålmodigt trøstede mig når jeg følte mig helt fortvivlet og værdiløs.“

Hvorfor ikke prøve at tale med nogen om dit problem? Hvis du ikke føler at du kan klare en samtale ansigt til ansigt, så prøv at beskrive dine følelser og tanker i et brev eller over telefonen. At betro sig til en er et skridt i den rigtige retning. Jennifer siger: „Det betød utrolig meget at vide at der var nogen som virkelig interesserede sig for mig, at der var nogen jeg kunne tale med når det hele så sort ud.“ *

Bøn har stor betydning

Donna følte sig låst fast. Hun følte at hun havde brug for Guds hjælp, men troede ikke at han ville have noget med hende at gøre så længe hun skadede sig selv. Hvad hjalp Donna? Blandt andet at tænke over Første Krønikebog 29:17, hvor der siges om Jehova at han „ransager hjertet“. „Jehova vidste at jeg virkelig, inderst inde, ønskede at holde op med at skære mig selv,“ siger Donna. „Den virkning jeg oplevede da jeg begyndte at bede til ham, var fantastisk. Han gav mig styrke.“

Salmisten David, der ikke var ukendt med modgang, skrev: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.“ (Salme 55:22) Ja, Jehova  kender din smerte. Og ikke nok med det, ’han tager sig af dig’. (1 Peter 5:7) Hvis dit hjerte fordømmer dig, så husk at Gud er ’større end dit hjerte og kender alle ting’. Ja, han forstår hvorfor du skader dig selv, og hvorfor du har svært ved at stoppe. (1 Johannes 3:19, 20) Hvis du beder til ham og gør hvad du kan for at få bugt med denne adfærd, vil han „hjælpe dig“. — Esajas 41:10.

Hvad så hvis du alligevel falder i? Betyder det så at du er en fiasko? Slet ikke! Ordsprogene 24:16 siger: „Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen.“ Med tanke på dette vers siger Donna: „Jeg faldt mere end syv gange, men jeg gav ikke op.“ Donna indså at det er vigtigt at være vedholdende. Det samme gjorde Karen. „Jeg lærte at betragte et tilbagefald som noget midlertidigt, ikke som et nederlag, og at jeg bare måtte tage kampen op igen,“ fortæller hun.

Når der er brug for yderligere hjælp

Jesus sagde at ’de syge trænger til læge’. (Markus 2:17) I mange tilfælde er det nødvendigt at søge professionel hjælp for at afgøre om der ligger en psykisk lidelse bag de selvskadende handlinger, og i givet fald hvilken behandling der er nødvendig. * Jennifer valgte at få en sådan hjælp som supplement til den støtte hun fik fra kærlige kristne tilsynsmænd. „De ældste er ikke læger, men de har været en fantastisk støtte,“ siger hun. „Trangen til at skade mig selv kan stadig opstå, men jeg har kunnet beherske den med hjælp fra Jehova og menigheden og ved at følge de gode råd jeg har fået.“ *

Du skal vide at det er muligt at lære at tackle sine problemer på en bedre måde end ved at skade sig selv. Bed ligesom salmisten: „Gør mine skridt faste ved det du har sagt, og lad slet intet ondt få magten over mig.“ (Salme 119:133) Det vil være meget tilfredsstillende og vil øge din selvværdsfølelse når du får magten over denne adfærd i stedet for omvendt.

NOGET AT TÆNKE OVER

▪ Hvad kan man gøre i stedet for at skade sig selv når man er ked af det?

▪ Hvem kan du betro dig til hvis du kæmper med en selvskadende adfærd?

[Fodnoter]

^ par. 3 Nogle af navnene i denne artikel er ændret.

^ par. 6 Flere oplysninger om selvskadende adfærd — hvad det indebærer, og hvorfor nogle tyr til den — findes i artiklen „Unge spørger: Hvorfor skader jeg mig selv?“ i Vågn op! for januar 2006.

^ par. 14 Du kan øve dig i at sætte ord på dine følelser ved indimellem at give udtryk for dem på skrift. Når de mænd der nedskrev salmerne i Bibelen, havde samvittighedskvaler, var vrede, frustrerede eller nedtrykte, satte de ord på deres intense følelser. Prøv for eksempel at læse Salme 6, 13, 42, 55 og 69.

^ par. 20 Selvskadende handlinger kan i nogle tilfælde være symptomer på en anden lidelse, for eksempel depression, maniodepressiv psykose, obsessiv-kompulsiv tilstand eller en spiseforstyrrelse. Vågn op! anbefaler ikke én behandling frem for en anden. Kristne må sikre sig at den behandling de vælger, ikke strider imod bibelske principper.

^ par. 20 Tidligere artikler i Vågn op! har behandlet nogle af de problemer der ofte ligger bag en selvskadende adfærd. Se for eksempel tema-artiklerne „Bedre forståelse af psykiske lidelser“ (8. januar 2004), „Hjælp til deprimerede unge“ (8. september 2001) og „Hvad skyldes spiseforstyrrelser?“ (22. januar 1999) samt artiklen „Unge spørger: Hvordan kan jeg lære at leve med en far eller mor der er alkoholiker?“ (8. august 1992).

[Ramme/illustration på side 20]

HVORDAN KAN MAN HJÆLPE?

Hvordan kan man hjælpe et familiemedlem eller en ven der skader sig selv? Hun (eller han) har sandsynligvis et desperat behov for at betro sig til en, så tilbyd et lyttende øre. Forsøg at være „en ven . . . som er født med henblik på trængselen“. (Ordsprogene 17:17) Man vil måske være tilbøjelig til at fare op og forlange at hun med det samme må stoppe med at skade sig selv. Men en sådan reaktion vil sikkert bare skubbe hende væk fra dig. Og hun har desuden brug for mere end blot at få at vide at hun skal holde op. Det vil kræve stor indsigt at hjælpe en selvskader til at lære nye måder at tackle sine problemer på. (Ordsprogene 16:23) Det vil også kræve tid. Vær derfor tålmodig. Vær ’hurtig til at høre, langsom til at tale’. — Jakob 1:19.

Hvis du er ung, er den hjælp du kan give, sjældent tilstrækkelig. Husk at der kan være et dybereliggende problem eller en psykisk lidelse som kræver behandling. Selvskadende handlinger kan desuden være livstruende — også selvom vedkommende ikke har til hensigt at begå selvmord. Det vil derfor være klogt indtrængende at tilskynde selvskaderen til at tale med en kærlig og moden voksen.

[Illustrationer på side 19]

Undervurder aldrig vigtigheden af at bede og at betro sig til en du holder af