Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor søge råd i Bibelen?

Hvorfor søge råd i Bibelen?

 Hvad siger Bibelen?

Hvorfor søge råd i Bibelen?

„Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering.“ — 2 Timoteus 3:16.

HVOR søger du råd og vejledning? I dag kan man finde et hav af råd om praktisk talt alle tænkelige emner. Ikke desto mindre er der mange som søger råd i Bibelens gamle skrifter.

De fleste mener dog ikke at Bibelen har nogen særlig værdi, især ikke i vor tid hvor det er så let at få adgang til informationer via moderne teknologi. Nogle anerkendte skolefolk og videnskabsmænd har den opfattelse at Bibelen er utidssvarende. Har de ret? I betragtning af alle de råd der findes i dag, hvorfor skulle man så søge dem i Bibelen?

En bog med sandheden

Da Jesus Kristus på et tidspunkt hvilede sig ved en brønd, talte han med en samaritansk kvinde. Han sagde til hende: „Gud er en ånd, og de der tilbeder ham bør tilbede i ånd og sandhed.“ (Johannes 4:24) Disse ord viser at Gud ønsker at vi skal tilbede ham på en bestemt måde. For at vi kan tilbede i sandhed, må vores tilbedelse stemme overens med det Gud har fortalt om sig selv i Bibelen. Sandheden findes i Guds ord. — Johannes 17:17.

Mange trossamfund hævder at de tror på Bibelen, men det virker som om de alle har forskellige læresætninger. Det er årsagen til at mange er forvirrede med hensyn til hvad Bibelen egentlig lærer. Er Jesus Gud, eller er han Guds søn? Findes der et liv efter døden, eller gør der ikke? Er helvede et konkret sted hvor folk bliver pint efter døden? Er Satan en virkelig person? Hvad indebærer det at være en kristen? Betyder vore handlinger og  tanker virkelig noget for Gud? Retfærdiggør ægte kærlighed sex før ægteskabet? Er det forkert at drikke alkohol? * Forskellige trossamfund påstår at de forkynder sandheden om disse emner. Men deres religiøse læresætninger modsiger ofte hinanden. De kan ikke alle være sande. — Mattæus 7:21-23.

Hvordan kan man finde sandheden om hvem Gud er, og hvordan han ønsker at blive tilbedt? Forestil dig at du opdagede at du havde brug for et kirurgisk indgreb for at blive helbredt for en alvorlig sygdom. Hvad ville du gøre? Du ville sandsynligvis lede med lys og lygte efter den bedste kirurg inden for det pågældende speciale. Du ville se på kvalifikationer og erfaring, kontakte ham og tale med ham. Når du var blevet overbevist om at han var den bedste, ville du sætte din lid til ham og lade ham operere dig. Andre mener måske ikke det samme som dig. Men din tro på denne kirurg er nu velbegrundet.

På samme måde kan du ved at foretage en ærlig og grundig undersøgelse af de tilgængelige beviser opbygge troen på Gud og på Bibelen. (Ordsprogene 2:1-4) Når du vil vide hvilken form for tilbedelse der er antagelig for Gud, står du over for et valg. Du kan søge svar i menneskers modstridende lære og meninger, eller du kan overveje hvad Bibelen siger.

Nøjagtig og praktisk

En omhyggelig undersøgelse af Bibelen vil give dig en masse beviser for at „hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig“. * (2 Timoteus 3:16, 17) For eksempel er Bibelen fyldt med detaljerede profetier. Historien kan dokumentere at de er blevet opfyldt. (Esajas 13:19, 20; Daniel 8:3-8, 20-22; Mika 5:2) Bibelen er ikke en videnskabelig lærebog, men den er videnskabeligt korrekt. Den indeholder kendsgerninger om naturen og om sundhed som blev nedskrevet for tusinder af år siden, før videnskabsmændene var i stand til at drage lignende slutninger. — 3 Mosebog 11:27, 28, 32, 33; Esajas 40:22.

Bibelen hjælper os desuden til at træffe kloge beslutninger. Heri findes et væld af praktiske råd om hvordan man får et godt familieliv, bevarer sig fysisk og psykisk sund, klarer forretningsanliggender og andre ting i hverdagen. Ordsprogene 2:6, 7 siger: „Det er Jehova der giver visdom; fra hans mund kommer kundskab og dømmekraft. Han gemmer praktisk visdom til de retskafne.“ Ved at søge efter råd i Bibelen kan man opøve sin opfattelsesevne „til at skelne mellem ret og uret“. —  Hebræerne 5:14.

Guds ord hjælper os også til at forstå meningen med livet. (Johannes 17:3; Apostelgerninger 17:26, 27) Den forklarer betydningen af verdensforholdene. (Mattæus 24:3, 7, 8, 14; 2 Timoteus 3:1-5) I Bibelen kan man også læse hvordan Gud vil fjerne ondskab fra jorden og sørge for at menneskeheden vil få et fuldkomment helbred og evigt liv. — Esajas 33:24; Daniel 2:44; Åbenbaringen 21:3, 4.

Millioner er gennem egen erfaring blevet overbevist om at Bibelen er pålidelig og indeholder praktisk visdom. Udgiverne af Vågn op! opfordrer dig til at læse artikelserien „Hvad siger Bibelen?“, der bringes i hvert nummer af dette blad. På den måde kan du finde yderligere vidnesbyrd om at Bibelen er det bedste sted at søge råd og vejledning.

HAR DU SPEKULERET OVER?

▪ Hvordan ønsker Gud at blive tilbedt? — Johannes 4:24.

▪ Hvad må du gøre for at få gavn af visdommen fra Gud? — Ordsprogene 2:1-4.

▪ Hvordan kan Bibelen give os praktisk vejledning? — Hebræerne 5:14.

[Fodnoter]

^ par. 8 Artiklerne „Hvad siger Bibelen?“ er et fast indslag i Vågn op!, og disse samt andre spørgsmål vil blive behandlet i kommende numre.

^ par. 12 Vidnesbyrd om at Bibelen er inspireret af Gud, findes i bogen Bibelen — Guds ord eller menneskers?, udgivet af Jehovas Vidner.