Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Vi betragter verden

Verdens mest populære dyr

„Det kan godt være at hunden er menneskets bedste ven, men verdens mest populære dyr er tigeren,“ skriver Londonavisen The Independent. Efter en række dokumentarudsendelser som omhandlede 10 forskellige dyr, foretog man en afstemning blandt 52.000 seere fra 73 lande. Tigeren blev stemt ind som det mest populære dyr med blot 17 stemmer mere end hunden, som blev nummer to. Delfinen kom på tredjepladsen efterfulgt af hesten, løven, slangen, elefanten, chimpansen, orangutangen og hvalen. Dyreadfærdsforsker dr. Candy d’Sa forklarer at mennesker „kan relatere sig til tigeren, der er vild og har et magtfuldt ydre, men samtidig er ærefuld og skarpsindig. Hunden, derimod, er et loyalt og respektfuldt dyr, der får den venligere og mere meddelsomme side af den menneskelige natur frem i os.“ Naturfredningsfolkene er glade for tigerens sejr. Callum Rankine fra Verdensnaturfonden siger: „Hvis folk stemmer på tigrene som deres yndlingsdyr, betyder det at de anser dem for at være vigtige og forhåbentlig også forstår behovet for at sikre deres overlevelse.“ Man mener at der kun er 5000 vildtlevende tigre tilbage.

Mundbakterier og helbredet

„Munden er et komplekst økosystem,“ siges det i en rapport i bladet Science. „Igennem de sidste 40 år har biologer analyseret de mange forskellige mikrobesamfund der lever på og omkring tænderne, tungen og ved tandkødet.“ Biologerne har i nogen tid vidst at bakterier som almindeligvis findes i munden, kan føres ud i andre dele af legemet og dér skabe forskellige problemer. Hjerteproblemer er allerede blevet sat i forbindelse med én mundbakterie, og undersøgelser peger på at en anden mundbakterie kan være med til at forårsage for tidlige fødsler. Den direkte skade fra de skadelige bakterier er naturligvis den største. Hvis de får lov til at ophobe sig og få overhånd over de gode mundbakterier, giver det huller, blødende tandkød og dårlig ånde. „Tre ud af ti mennesker over 65 har mistet alle deres tænder,“ siger rapporten. „I USA lider halvdelen af alle voksne enten af tandkødsbetændelse eller caries.“ Forskerne håber at de ved at undersøge disse bakterier vil kunne sammensætte et „mundskyllemiddel der kan dræbe de skadelige bakterier uden også at dræbe de gode“.

Søvnvaner

„Folk i Asien går senere i seng end de fleste amerikanere og europæere og står også tidligere op, viser en verdensomspændende undersøgelse af folks søvnvaner,“ rapporterer nyhedskanalen Aljazeera. Mere end 14.000 mennesker i 28 lande blev spurgt hvornår de plejer at gå i seng, og hvornår de står op. I Portugal går 3 ud af 4 i seng efter midnat. Asiaterne er dem der står tidligst op, anført af Indonesien, „hvor 91 procent sagde at de er oppe når klokken er syv“. Japanerne er dem der sover mindst. Over 40 procent får seks timers søvn eller mindre hver nat. I den anden ende af skalaen finder vi australierne. Ikke nok med at de procentvis ligger højest med hensyn til hvor mange der går i seng før klokken 22, men næsten en tredjedel af de adspurgte australiere sagde at de i gennemsnit får mere end ni timers søvn hver nat.

Stop med at ryge nu!

„Mellem halvdelen og to tredjedele af alle storrygere af cigaretter vil før eller siden dø af deres last,“ siges det i en rapport offentliggjort i BMJ, et engelsk lægetidsskrift. Ikke nok med at forskerne fandt ud af at cigaretrygning er betydelig farligere end hidtil antaget, men det viste sig også at rygning fuldstændig eliminerer enhver fordel rygere ellers kunne have haft „i forbindelse med den stigning i levetiden der er sket i løbet af de sidste 50 år“. Undersøgelsen viste en 33 procents forøgelse i sandsynligheden for at 70-årige der aldrig har røget, bliver 90 år gamle, mens rygeres muligheder for at blive 90 faktisk faldt fra 10 til 7 procent. „Cigaretrygere dør gennemsnitlig omkring 10 år tidligere end ikkerygere,“ står der i rapporten, og hvis man lægger cigaretterne på hylden, kan man øge sin forventede levealder. Jo før man gør det, jo bedre. Undersøgelsen viser desuden at man ved at holde op med at ryge i 50-årsalderen kan halvere risikoen for følgevirkninger, og at de der holder op som 30-årige, kan slippe for næsten alle sundhedsfarerne.

Manglende bibelkundskab

En nylig internet-opinionsundersøgelse foretaget i England af firmaet YouGov „viser at mere end 25 procent af de adspurgte ikke vidste at Jesus Kristus blev født i Betlehem,“ skriver Londonavisen The Guardian. „Og kun tre fjerdedele var klar over at Jesus var jøde.“ I forbindelse med De Ti Bud mente halvdelen af de adspurgte at det sjette bud, „du må ikke begå drab“, var det mest relevante i dag. Det første bud blev regnet for mindst relevant. Det lyder ifølge Ny Verden-Oversættelsen: „Jeg er Jehova din Gud . . . Du må ikke have andre guder i trods mod mig.“ — 2 Mosebog 20:2, 3.

Jordens ressourcer udtømmes

„To tredjedele af planetens ressourcer, lige fra energikilder til frisk vand og ren luft, er stærkt udtømte eller forurenede,“ siger New York-avisen Daily News. En undersøgelse „foretaget af 1360 eksperter fra 95 lande“ henledte opmærksomheden på den skade som mennesker har forårsaget på økosystemerne igennem de sidste 50 år. „Menneskers gøren og laden belaster Jordens naturlige funktioner så meget at planetens økosystemers evne til at sikre kommende generationers overlevelse ikke længere kan tages for givet,“ konkluderer rapporten. Undersøgelsen, der bakkes op af FN og Verdensbanken, advarer om at nogle økosystemer med tiden kan blive ødelagt, hvilket vil resultere i sygdomme, „døde zoner“ i havene og nedbrydning af skove.

Kængurupleje

„Spædbørn der får kængurupleje, sover længere, deres vejrtrækning forbedres og de tager hurtigere på i vægt,“ siger den japanske avis Daily Yomiuri. Hvad er kængurupleje? Det betyder blot at moderen eller faderen lægger sig ned og holder spædbarnet ind mod sit nøgne bryst i en time eller to hver dag. Toyoko Watanabe, som er leder på fødeafdelingen på Tokyo Metropolitan Bokuto Hospital, siger: „Kængurupleje begyndte i Colombia som et desperat tiltag på grund af manglende kuvøser. UNICEF bemærkede at dødeligheden blandt for tidligt fødte børn faldt, og at indlæggelsestiden blev kortere.“ Avisen fortæller at i dag „bliver [kængurupleje] mere og mere populær i industrilandene til for tidligt fødte såvel som rettidigt fødte børn“. Den fysiske kontakt har mange fordele, blandt andet hjælpes forældrene til at knytte sig nærmere til deres spædbørn. Hertil kommer at kængurupleje ikke koster noget og ikke kræver noget særligt udstyr.