Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Pandemier — Hvad vil fremtiden bringe?

Pandemier — Hvad vil fremtiden bringe?

Pandemier — Hvad vil fremtiden bringe?

NOGLE af dem der har undersøgt den verdensomspændende influenzaepidemi som hærgede i 1918-19, har fået en kraftig påmindelse om Bibelens profetier. For eksempel bemærker Gina Kolata i sin bog Flu — The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It: „Man kaldte plagen fra 1918 for en influenza, men den var ikke som de influenzaer man tidligere havde set. Det var snarere en opfyldelse af en af Bibelens profetier.“

Siger Bibelen virkelig noget der får en til at tænke på denne katastrofe som ramte menneskeheden? Ja, det gør den faktisk.

Bibelens profetier og pestlignende sygdomme

Jesu disciple spurgte ham: „Hvad vil være tegnet på . . . afslutningen på tingenes ordning?“ (Mattæus 24:3) Jesus besvarede spørgsmålet ved at sige: „Nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige; og der skal være store jordskælv, og det ene sted efter det andet tilfælde af pest.“ (Lukas 21:7, 10, 11) Bibelen har også forudsagt at der i løbet af endens tid ville komme „en dødbringende plage“. — Åbenbaringen 6:8.

Epidemien som blev kaldt ’den spanske syge’, begyndte hen imod slutningen af Den Store Krig (1914-18), senere kaldt Første Verdenskrig. I den periode begyndte Bibelens profetier om „de sidste dage“ at blive opfyldt. Disse profetier fortæller om katastrofal fødevaremangel, store jordskælv, øget lovløshed og et bemærkelsesværdigt forfald af menneskelige værdier. Du er uden tvivl klar over at det netop er sådanne forhold vi ser i verden i dag. — Mattæus 24:3-14; 2 Timoteus 3:1-5.

Opfyldelsen af profetierne om „pest“ og „dødbringende plage“ har medført stor frygt, elendighed og tab af liv. Og ifølge tidsskriftet Microbes and Infection „er der ingen grund til at tro at der ikke i fremtiden vil komme endnu en pandemi. Det synes nærmest uundgåeligt at det vil ske.“

En fortsat trussel

I tidsskriftet Emerging Infectious Diseases kunne man i aprilnummeret for 2005 læse: „Optimister forestillede sig engang at man på nuværende tidspunkt ville have elimineret truslen om alvorlige infektionssygdomme.“ Tidsskriftet tilføjer dog at „infektionssygdomme bliver ved med at dukke op den ene gang efter den anden“. Bladet Nature for 8. juli 2004 gør opmærksom på konsekvenserne: ’Man anslår at cirka 15 millioner hvert år dør som følge af infektionssygdomme.’

„Da aids dukkede op, blev man endnu en gang mindet om at infektionssygdomme uundgåeligt vil opstå, og om hvilke konsekvenser det kan få,“ forklarer Nature. „I perioden fra år 2000 til 2020 vil der i de 45 hårdest ramte lande tilsammen være skønsmæssigt 68 millioner som dør en for tidlig død på grund af aids,“ meddeler UNAIDS, et program til bekæmpelse af aids som støttes af FN og andre grupper.

I løbet af de sidste 25 år har aids vist sig være en ødelæggende plage som har dræbt over 20 millioner mennesker. Men den spanske syge dræbte millioner af mennesker i løbet af et års tid. Ifølge gentagne advarsler er det anslåede tidspunkt for hvornår verden igen vil blive ramt af en ondartet influenza, som den ikke er forberedt på, langt overskredet.

Den 19. maj 2005 advarede Reuters Alert Net (en online-nyhedstjeneste) om de nye influenzavirus der stadig opstår, og tilføjede at disse „udgør en potentiel og fortsat voksende pandemisk trussel“. Dagen forinden havde The Wall Street Journal skrevet: „Det fugleinfluenzavirus som på nuværende tidspunkt er aktivt i Asien og kendt under navnet H5N1, blev første gang opdaget i 1997 i Hongkong på markeder hvor man solgte fjerkræ. Det er et usædvanlig ondartet virus som dræber helt op til 80 procent af dem der bliver smittet med det.“ Virusset kan efter sigende smitte mennesker som kommer i nær kontakt med smittede dyr.

Tegner fremtiden sig lys eller mørk?

Udsigterne til at vi i fremtiden kan slippe for alvorlige sygdomme, er altså tilsyneladende ikke så lyse. Da Jesus talte om pest i de sidste dage, gav han med al tydelighed udtryk for at der er grund til at være bekymret. Men Bibelen giver os også håb. For eksempel gav Gud Noa og hans familie et løfte inden den verdensomspændende vandflod kom. Først advarede han Noa om den kommende ødelæggelse, men derefter gav han Noa besked på at bygge en ark, hvori han og andre kunne blive beskyttet. (1 Mosebog 6:13, 14; 7:1) Apostelen Peter forklarer at „Guds tålmodighed ventede i Noas dage, mens arken blev bygget“, og da arken stod færdig, blev overlevende „bragt sikkert igennem vandet“. — 1 Peter 3:20.

Jesus Kristus, som kom med mange forudsigelser om de nuværende verdensforhold, gjorde opmærksom på at vor tid ville ligne Noas dage. De der stoler på Gud, ligesom Noa gjorde, har udsigt til at overleve en omfattende ødelæggelse. (Lukas 17:26, 27) Johannes, en af Jesu apostle, skrev: „Verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ — 1 Johannes 2:17.

Den nuværende verdensorden vil altså blive bragt til ophør. Hvilket liv vil de overlevende få? Apostelen Johannes fik et syn af de skønne forhold der ville råde på jorden under Guds riges herredømme: „[Gud] vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Din fremtid behøver ikke at se mørk ud. Hvis du lærer Gud at kende og får fuld tillid til ham, har du en lys fremtid foran dig. Gud har givet et sikkert løfte om at de døde vil få en opstandelse i hans nye verden. (Johannes 5:28, 29; Apostelgerninger 24:15) Og pestlignende sygdomme vil være borte for altid. I den nye verden vil følgende profeti fra Bibelen få sin opfyldelse: „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg’.“ — Esajas 33:24.

[Illustration på side 10]

Bibelen lover at der vil komme en ny verden hvor „ingen indbygger siger: ’Jeg er syg’“