Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Hvad Elihu ikke ønskede at vise over for noget menneske (Job 32:21)

7. Nogle der beklæder en ansvarsfuld stilling eller sidder inde med myndighed i et samfund eller en nation (Ordsprogene 31:23)

9. Sådan beskriver Jehova ’den store ørns’ fjerdragt (Ezekiel 17:3)

10. „Det menneske der spiser de sure . . . vil selv få ømme tænder“ (Jeremias 31:30)

11. Del af billedstøtten i Nebukadnezars drøm som var „dels af formet pottemagerler og dels af jern“ (Daniel 2:41)

12. Det fangegarn som den ugudelige fanges i, drevet af sine egne fødder (Job 18:8, 9)

17. En af Lemeks to hustruer, mor til Jabal (1 Mos 4:19)

18. Præst der stammede fra Immer, og som vendte tilbage fra landflygtigheden i Babylon (1 Krønikebog 9:10, 12)

19. Ærkeengel (Judas 9)

20. „Der er . . . som ikke bliver mætte“ (Ordsprogene 30:15)

21. Søn af Ur som nævnes blandt de vældige krigere (1 Krønikebog 11:26, 35)

26. Hvad de kristne blev kaldet til (Galaterne 5:13)

27. Hvad danitterne gør før de beslutter sig til at drage ind og tage Lajisj i besiddelse (Dommerne 18:7, 9)

28. Ø i Ægæerhavet der har en vældig bronzestatue af solguden Helios (Apostelgerninger 21:1)

29. Som er af interesse i en given situation

30. Symbolsk udtryk som betegner en ufravigelig overholdelse af Guds bud (2 Mosebog 13:9)

Lodret

1. Jehova forudsagde at Elis sønner ville komme og bøje sig for Samuel og sige: „Knyt mig dog til et af . . . , så jeg kan få et stykke brød at spise“ (1 Samuel 2:36)

2. Kana’anæerkongen Jabins hærfører, som faldt for en kvindes hånd (Dommerne 4:9)

3. Noget Paulus tilskyndede de kristne i Korinth til at flygte fra (1 Korinther 10:14)

4. Et stof der bruges som krydderi og som farvemiddel til forskellige madretter (Højsangen 4:14)

5. Den våbenføre mand som ’gjorde kød til sin arm’, skulle blive „som et . . . træ på ørkensletten“ (Jeremias 17:5, 6)

6. En praksis der havde vundet indpas i det første århundrede, men som Paulus fordømte (Kolossenserne 2:18)

8. Højtidelige forsikringer hvorved nogle afgav et løfte over for Gud, noget Jesus ikke bifaldt (Mattæus 5:34, 35)

13. „Nu tilskynder jeg jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at I alle skal føre . . . tale, og at der ikke må være splittelser iblandt jer“ (1 Korinther 1:10)

14. Efter at Paulus havde forladt Athen, kom han til Korinth, hvor „han . . . en jøde ved navn Akvila“ og dennes hustru, Priskilla (Apostelgerninger 18:2)

15. Skatteopkræver der blev en af Jesu apostle, også kaldt Mattæus (Mattæus 9:9; Lukas 5:27)

16. Det navn som moabitterinden Ruths svigermor, No’omi, ville kaldes ved fordi hun var bitter (Ruth 1:20)

22. Det navn som Eufrat ofte blev kaldt ved (Josua 24:2)

23. Hvad Esau solgte sin førstefødselsret til Jakob for (1 Mosebog 25:33, 34)

24. By i Benjamins område som sandsynligvis lå nord for Mikmas (Josua 18:21, 23)

25. „Jeg er det sande . . . ,“ sagde Jesus (Johannes 15:1)

Løsning på krydsord side 22

 Løsninger vandret

1. PERSONSANSEELSE

7. ÆLDSTE

9. FYLDIG

10. DRUER

11. TÆERNE

12. NETTET

17. ADA

18. MAESAJ

19. MIKAEL

20. TRE

21. ELIFAL

26. FRIHED

27. NØLER

28. RHODOS

29. AKTUEL

30. ERINDRINGSMÆRKE

Løsninger lodret

1. PRÆSTEEMBEDERNE

2. SISERA

3. AFGUDSDYRKELSEN

4. SAFRAN

5. ENLIGT

6. ENGLETILBEDELSE

8. EDER

13. ENIG

14. TRAF

15. LEVI

16. MARA

22. FLODEN

23. LINSER

24. OFRA

25. VINTRÆ