Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Venskaber påvirker hjertet

„Det at have venner og et godt forhold til familien medvirker til at nedsætte risikoen for hjerteanfald eller slagtilfælde,“ står der i den spanske avis Diario Médico. Læger har længe betragtet kolesterolniveauet, blodtrykket og kropsvægten for at være væsentlige faktorer som indvirker på hjertetilstanden. Men ifølge en nylig undersøgelse der omfattede cirka 500 kvinder som led af brystsmerter, bør omfanget og dybden af en patients sociale netværk i form af venner og familie også tages med i betragtning. Undersøgelsen viste at „de patienter der havde et dårligt forhold til andre, havde dobbelt så stor risiko for at dø [en for tidlig død] i forhold til de kvinder der havde lettere ved at opdyrke et godt forhold til andre“. En af de medansvarlige for undersøgelsen, Carl J. Pepine, tilføjer: „Hvis vedkommende havde bare to eller tre nære venner, var risikoen [for slagtilfælde eller hjerteanfald] mindre.“

 En usædvanlig svamp

Forskere ved universitetet i Stuttgart har for nylig opdaget en hvid, rund svamp med forbløffende evner, rapporterer den tyske avis Die Welt. Svampen er meget lille, men kan bevæge sig adskillige centimeter i løbet af en dag, hvilket gør den til den hurtigst bevægelige svamp man hidtil har kendt. Ved hjælp af rytmiske sammentrækninger presser organismen vand ud af kroppen og reducerer kropsvolumen med op til 70 procent. Når den indånder — ved at absorbere vand — indtager den næring og ilt. Forskerne opdagede at svampens sammentrækninger blev meget kraftigere når man kom små krebsdyr i akvariet hvor svampen befandt sig. „Det er meget usædvanligt,“ siger forskeren Michael Nickel, eftersom svampen „ikke har noget nervesystem“. Hvordan kan den så styre sine bevægelser eller registrere andre dyr? Forskerne er i fuld gang med at studere svampen i håb om at finde svar på disse spørgsmål.

Færre og færre antarktiske krill

Siden 1970’erne er mængden af krill — små rejelignende krebsdyr som udgør en vigtig del af fødekæden i havet — gået ned med 80 procent i Antarktis, bemærker David Adam i Londonavisen Guardian. Krill lever af alger der vokser under havisen. Men den gennemsnitlige lufttemperatur omkring Den Antarktiske Halvø er siden 1950’erne steget med 2,5 grader, hvilket har medført at noget af isen er smeltet. Angus Atkinson fra British Antarctic Survey siger: „Vi er ikke helt klar over hvilken forbindelse der er mellem den smeltede havis og opvarmningen, men vi mener at det kan være årsagen til at antallet af krill er dalet.“ Forskerholdet undersøgte fiskerioptegnelser fra ni lande der arbejdede i Antarktis i årene 1926 til 1939 og 1976 til 2003. Forskerne siger at der i dag kun er en femtedel af den mængde krill man kunne finde for 30 år siden.

Fløjtesprog

Hyrderne på den kanariske ø Gomera bruger et sprog kaldt silbo, som består af fløjtelyde. Ved hjælp af en kode der består af to vokaler og fire konsonanter som fløjtes i forskellige toner, kan hyrderne kommunikere over store afstande. For nylig benyttede nogle forskere MR-scanning til at sammenligne hjerneaktiviteten hos fem spansktalende forsøgspersoner med hjerneaktiviteten hos fem hyrder der talte både spansk og silbo. Forskerne fandt ud af at når hyrderne kommunikerer ved hjælp af fløjtelyde „udsender deres hjerne de samme signaler som hvis de talte,“ siger den spanske avis El País. I rapporten citeres en af forskerne for at have sagt: „Gennem disse forsøg har vi fået flere beviser på den fleksibilitet vi mennesker har i forbindelse med forskellige former for sprog.“

Oversættelse — en stigende udgift

Den Europæiske Union blev i maj 2004 udvidet med ti nye lande så der nu er 25 medlemslande. Udvidelsen har imidlertid skabt sprogmæssige problemer, og det har ført til større udgifter. De 20 sprog som de 25 medlemslande benytter, betragtes som officielle, og derfor skal alle papirer oversættes til hvert af disse sprog. „I 2003, før udvidelsen,“ siges der i det franske nyhedsblad Valeurs Actuelles, „oversatte EU-kommissionen 1.416.817 sider [tekst].“ Men nu vil der ske en hurtig stigning i antallet af oversatte sider. Med yderligere ni sprog er de mulige oversættelseskombinationer (for eksempel maltesisk til finsk eller estisk til græsk) steget fra 110 til 380. Det har vist sig at være vanskeligt at finde kvalificerede oversættere og tolke. Budgettet for oversættelse — som i øjeblikket er på 550 millioner euro — forudses at ville stige voldsomt og „muligvis nå helt op på 808 millioner euro,“ siger Robert Rowe fra Europakommissionens generaldirektorat for oversættelse.

Usund røg i kirken

Røgpartikler fra brænding af lys og røgelse kan være skadelig for præster og kirkegængere der i længere tid opholder sig i kirker med dårlig udluftning, rapporterer avisen The Sydney Morning Herald. I en undersøgelse viste det sig at koncentrationen af røg i to kirker var „op til 20 gange højere end det der ifølge europæiske normer for luftforurening anses for at være forsvarligt at indånde,“ siger avisen. Rapporten sammenlignede graden af forureningen i disse kirker med luftforureningen „på en vej hvor der hver dag kører 45.000 biler“. Hvis man regelmæssigt udsættes for en sådan indendørs luftforurening, kan det medføre en forhøjet risiko for lungekræft eller andre lungesygdomme, siger en af personerne bag undersøgelsen.

Monument til minde om dyr i krig

Midt i London har man nu afdækket „et nationalmonument til minde om de dyr der gennem århundrederne har tjent, har måttet lide og er døde sammen med britiske og allierede tropper i forskellige krige og konflikter,“ siger avisen The Times. Monumentet består af bronzeskulpturer der forestiller en hest, en hund og to lastede muldyr samt en stenmur med udskårne billeder af andre dyr der har tjent i forskellige krige. Det anslås for eksempel at der i den første verdenskrig døde otte millioner heste foruden utallige muldyr og æsler. Avisen Guardian fortæller at soldaterne i den første verdenskrig brugte sankthansorme for at læse kort om natten. En bemærkelsesværdig hund ved navn ’Rob the para-dog’ foretog over 20 faldskærmsudspring over Nordafrika og Italien. Og under den første verdenskrig leverede en due ved navn Cher Ami „ikke mindre end 12 beskeder, og det gik godt hver gang,“ beretter The Times. Ifølge en kilde anslår man dog at 20.000 andre duer døde i denne krig.