Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Donaudeltaet — et af Europas mest varierede områder

Donaudeltaet — et af Europas mest varierede områder

 Donaudeltaet — et af Europas mest varierede områder

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I RUMÆNIEN

 Donaufloden har sit udspring i Schwarzwald i Tyskland. Den begynder som et kraftigt vandløb der flyder østpå, gennem Østrig og langs Slovakiets grænse. Herefter bliver den til en rivende strøm der løber sydpå ind i Ungarn og fortsætter langs grænsen til Kroatien og Serbien-Montenegro. Derpå løber den langsommere, bliver bredere og bugter sig langs Bulgariens grænse indtil den løber nordpå gennem Rumænien. Til sidst følger den grænsen mod Ukraine.

Den velvoksne flod, der nu er belæsset med dynd og opsvulmet af vand tilført fra omkring 300 bifloder, løber til sidst ud i et smukt delta ved Sortehavets kyst. I nærheden af byen Tulcea i det sydøstlige Rumænien deler Donau sig i tre, Chilia-kanalen, Sulina-kanalen og Sfântu Gheorghe-kanalen, som udmunder i Sortehavet.

Efterhånden som disse tre flodarme løber gennem deltaet, deler de sig i mange mindre kanaler, der tilfører de talrige sumpe og søer vand. Bundfald fra Donau og sand fra havet danner store sandbanker og småøer. Nogle af klitterne, som dem i området ved Caraorman, er over 6 meter høje og ligner små ørkener.

Men Donaudeltaet er ikke bare et landskab med vandreklitter og dynd. Deltaet dækker et areal på cirka 4300 kvadratkilometer og udgør dermed Europas største vådområde. Desuden er deltaet hjemsted for hvad der sandsynligvis er verdens største område med  rørsumpe, som i alt dækker et areal på 1700 kvadratkilometer.

På deltaets mange sandbanker vokser der majestætiske skove med el, eg og elm. Et væld af vilde slyngplanter, træranker og efeu klamrer sig fast til disse træer i et evigt kapløb om sollyset. På en måde kan man sige at deltaet er et vidtstrakt biologisk filter der fungerer som Europas største vandrensningsanlæg.

Et eldorado for dyr

Over 300 fuglearter strømmer i millionvis til dette fugleparadis. Omkring halvdelen af verdens samlede bestand af hvide pelikaner og over 60 procent af alle dværgskarve yngler i Donaudeltaet. Desuden er deltaet overvintringssted for næsten hele bestanden af den globalt truede rødhalsede gås. I marts bygger pelikanerne deres reder og lægger æg på afsondrede flydende øer af rørgræs. Når efteråret melder sig, sætter pelikanerne kurs mod Nildeltaet, Grækenland og de asiatiske kyststrækninger så fjernt som i Indien.

Senere vender fuglene tilbage til Donaudeltaet. Det er dog ikke kun på grund af de gunstige leveforhold, men også på grund af fiskene. Der findes over 90 fiskearter i deltaets kanaler. Faktisk kommer halvdelen af alle de ferskvandsfisk der spises i Rumænien, fra Donaudeltaet. En af de bedst kendte fisk der lever i deltaet, er støren. I yngletiden svømmer den op ad Donau for at gyde. Æggene, der også er kendt som kaviar, er en dyr og meget eftertragtet delikatesse.

Størstedelen af deltaet er vådområde — kun 13 procent af deltaet hæver sig op over vandoverfladen. Her finder ulve, ræve, harer og bisamrotter deres føde. Truede dyrearter som den europæiske odder og den europæiske mink — hvis pels engang var meget populær hos modebevidste kvinder — holder også til her i deltaet. Desuden findes der omkring 1800 insektarter i dette paradisiske vandland.

Et økosystem der er værd at bevare

I 1991 blev Donaudeltaet optaget på Verdensarvlisten. Året efter opnåede det international anerkendelse som et biosfærereservat. Tulcea er forvaltningscentrum for reservatet. Myndighederne gør hvad de kan for at begrænse fiskeri, men ulovlig jagt er en konstant trussel.

Trods alle disse bestræbelser er deltaet fuldstændig prisgivet de byer og industriområder som leder spildevand ud i Donau på dens 2850 kilometer lange vej til havet. Før i tiden virkede et netværk af våde enge i Nedre-Donau som et filter inden vandet udmundede i deltaet. Men nu er næsten fire femtedele af disse enge forsvundet.

Hvert år vokser deltaet sig helt op til 30 meter længere ud i Sortehavet. Og som Donaufloden har gjort i tusinder af år, bliver den ved med at udvide, renovere og forny dette varierede område.

[Illustration på side 24]

UKRAINE

MOLDOVA

RUMÆNIEN

Bukarest

Donaudeltaet

SORTEHAVET

Donaufloden

BULGARIEN

[Illustration på side 24]

Mange forskellige dyrearter holder til i deltaets rørsumpe, som er blandt verdens største

[Illustration på side 24]

Bisamrotte

[Illustration på side 25]

Cirka halvdelen af verdens samlede bestand af hvide pelikaner yngler her

[Illustration på side 26]

Over 300 fuglearter stimler sammen i dette fugleparadis, deriblandt isfugle

[Illustration på side 26]

Der findes over 1800 insektarter i Donaudeltaet

[Kildeangivelse på side 24]

Alle fotos: Silviu Matei

[Kildeangivelse på side 25]

Alle fotos: Silviu Matei

[Kildeangivelse på side 26]

Alle fotos: Silviu Matei