Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Når hele jorden er præget af harmoni

Når hele jorden er præget af harmoni

 Når hele jorden er præget af harmoni

DU HAR sikkert set et dygtigt par danse ballet, løbe på skøjter eller svinge i trapez. Hver eneste bevægelse er et kunststykke og et eksempel på fuldendt samarbejde og koordination. Hvor ville det være rart hvis livet i dag også kunne være mere harmonisk, gnidningsløst og uden konflikter. Men som det er blevet forudsagt i Bibelen, er folk i dag „uforsonlige“. — 2 Timoteus 3:1-5.

Trods disse vanskelige forhold lærer millioner af oprigtige mennesker at leve sammen i sand fred og harmoni. Hvordan lærer de det? Det gør de ved at tage imod den kærlige opfordring vi finder i Bibelen, i Esajas 48:17, 18, hvor der siges: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå. Hvis blot du gav agt på mine bud! Da ville din fred blive som floden, og din retfærdighed som havets bølger.“

Når vi tager imod denne opfordring, bliver Jehova i en vis forstand vores Velgører, den der handler til gavn for os. Han viser os hvordan vi skal leve i sand fred og harmoni. Alternativet — at lade os lede af ufuldkomne menneskers teorier og livsfilosofier — er tåbeligt. Menneskehedens  historie har gentagne gange bekræftet den grundlæggende sandhed der omtales i Jeremias 10:23: „Menneskets vej [står ikke] til ham selv. Det står ikke til en mand der vandrer, at styre sine skridt.“ Enkelt sagt: Vi evner ikke at styre os selv og fastsætte sunde moralnormer der kan anvendes i hele verden. Det er kun Gud der har ret til det. — Esajas 33:22.

Sand fred og harmoni

Gud vil snart indføre harmoniske tilstande på jorden. Han lover at der vil komme en tid hvor „jorden vil være fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund“. (Esajas 11:9) Ja, da vil der råde varig fred.

Faktisk vil livet på jorden opleve en ny form for harmoni, for Gud vil lære sine loyale undersåtter hvordan de kan tage vare på deres jordiske hjem. Han vil endda ’slutte en pagt’, så at sige, med alle rovdyr og få dem til at blive fredelige og underkaste sig mennesker. — Hoseas 2:18; 1 Mosebog 1:26-28; Esajas 11:6-8.

Dette håb er ikke et udslag af ønsketænkning. Alene i sin bjergprædiken henviste Jesus to gange til dette håb. Først sagde han: „Lykkelige er de der har et mildt sind, for de vil arve jorden.“ Da han derefter viste sine disciple hvordan de skulle bede, sagde han: „Vor Fader . . . , lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 5:5; 6:9, 10) Hvad dette vil betyde for mennesker, beskrev Jesus ved slutningen af sit liv med det smukke ord „Paradiset“. (Lukas 23:43) Ja, Jesu udgydte blod gør håbet om evigt liv i et paradis på jorden sikkert og vist! — Johannes 3:16.

[Illustration på side 12]

I Guds kommende paradis vil livet på jorden opleve en ny form for harmoni