Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Et hundeliv

„I Australien bruger man flere penge på kæledyr end på ulandshjælp,“ skriver avisen The Sydney Morning Herald. „Redningsveste til hunde, diamantsmykker og midler mod dårlig ånde er blandt de ting som australiere hvert år bruger op mod 2,2 milliarder australske dollars på til deres kæledyr.“ Jason Gram, som ejer en dyrehandel, har bemærket at der i løbet af det sidste årti er sket en ændring i folks syn på kæledyr. „Før blev hunde holdt udendørs, hvor de befængt med lus lå og gnavede kødben,“ siger han. „Men nu er de inden døre, er iført ’diamant’-halsbånd og sidder i bløde senge.“ Han tilføjer dog at den ændrede holdning til kæledyr har været godt for forretningen, eftersom hunde nu behandles som medlemmer af familien og bliver overøst med dyre ting. Nogle kæledyr bliver „passet som om de var forfængelige og havde menneskelige behov og ønsker,“ skriver avisen. „Der er ikke noget bevis for at hunde hellere vil have et stykke legetøj til 50 dollars end et til 5 dollars, men det lader til at mange kæledyrsejere finder tilfredsstillelse ved med denne ødselhed at give udtryk for deres kærlighed til dyret.“

 Støjforurening

Kraftig støj forringer meget ofte livskvaliteten for folk der bor i storbyer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen kan støj endda have en dårlig indvirkning på helbredet, siger den spanske avis ABC. At støjforurening er skadelig, anerkendes også af den spanske forfatningsdomstol, som erklærede et underholdningscenter skyldigt i at have brudt byens lov om støjforurening. Domstolen fastslog at overdreven „støj er en overtrædelse af individets fundamentale ret til at beskytte sin moralske og fysiske sundhed, sit og familiens privatliv og hjemmets ukrænkelighed“. Ifølge domstolen kan alvorlig støjforurening føre til „nedsat hørelse, søvnproblemer, neuroser, for højt blodtryk og aggressiv adfærd“.

Unge ofre for krig

FN’s børnefond anslår at 300.000 af de 800.000 der blev slået ihjel under folkedrabet i Rwanda, var børn, siger den tyske avis Leipziger Volkszeitung. Det skønnes at der er over 100.000 børn i Rwanda som befinder sig i husstande uden voksent tilsyn. „Deres hverdag er plaget af ekstrem fattigdom,“ siger avisen.

De forbliver kvikke

„Folk der er tosprogede, mister ikke så let deres skarpsindighed efterhånden som de bliver ældre,“ oplyser avisen Toronto Star. Psykologen Ellen Bialystok fra York University afprøvede indlæringsevnen hos 104 voksne mellem 30 og 59 år og halvtreds voksne mellem 60 og 88 år. Alle forsøgspersonerne havde nogenlunde samme type uddannelse og indkomst, og inden for hver af aldersgrupperne var halvdelen af deltagerne tosprogede. Hver person blev bedt om at fuldføre en enkel opgave der kunne udføres på to forskellige måder, alt imens man målte vedkommendes reaktionsevne. „De der talte to sprog, var hurtigere til at løse opgaven end dem der kun talte ét sprog,“ siger avisen. Ifølge Ellen Bialystok står tosprogede personer konstant over for valget mellem to sprog, og deres hjerne er nødt til at afgøre hvilket sprog det i en given situation er korrekt at bruge. „Denne hjernegymnastik kan med tiden være en beskyttelse for hjernen, idet den aldersbetingede nedsættelse af koncentrationsevne og handlekraft forsinkes.“

„Politisk korrekt“ bibel

„I en ny anglikansk bønnebog er nogle af Bibelens populæreste bønner og salmer blevet væsentligt omskrevet i håb om at troende vil komme til at tænke på problemer som den tredje verdens gæld og den internationale samhandel,“ siger Reuters Bureau. I bønnebogen, The Pocket Prayers for Peace and Justice (lommebønnebog for fred og retfærdighed), har man omskrevet ordene „giv os i dag vort daglige brød“, fra Jesu ord i fadervor, til: „Du giver os vort daglige brød når vi får vores jord tilbage, eller når vi får en rimelig arbejdsløn.“ Tilsvarende er ordene „skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt“, fra Salme 23, omskrevet til: „Selvom en omfattende voldelig konfrontation bryder ud, vil jeg ikke være bange, Herre.“ Traditionalister siger at den nye 96-siders bog er „en forvanskning og derfor blasfemisk“. De mener også at bogen er „vulgær og krænkende,“ skriver den engelske avis The Daily Telegraph.

Bedre økonomi ved at få abort

I modsætning til hvad mange tror, „er det gifte [kvinder] fra middelklassen, og ikke løsagtige teenagere, der får foretaget flest aborter i Australien,“ meddeler avisen The Sydney Morning Herald. For ægtemænd der arbejder fuldtids, og hustruer der arbejder deltids, er beslutningen om ikke at få børn ofte økonomisk begrundet. „At blive mor kan have indflydelse på både karriere og økonomi,“ siger Peter McDonald, der er professor i demografi ved Australian National University. „[Kvinder] kan have en meget høj indkomst når de ikke har børn, men får de et barn, vil det koste dem penge.“ Ifølge avisen får 1 ud af 3 gravide i Australien foretaget abort.

„Lær dit barns venner at kende“

National Center on Addiction and Substance Abuse ved Columbia University har foretaget en undersøgelse som omfattede 500 forældre og 1000 unge mellem 12 og 17 år. Her fandt man frem til at „hos teenagere hvor mere end halvdelen af deres venner var seksuelt aktive, var det 31 gange så sandsynligt at de drak sig fulde, 51/2 gang så sandsynligt at de røg, og 221/2 gang så sandsynligt at de havde prøvet marihuana“. (The New York Times) Joseph A. Califano junior, der er formand og præsident for centret, udtaler: „Det klare budskab til forældre med børn mellem 12 og 17 år er: Vær helt sikker på hvem dit barn kommer sammen med, og lær dit barns venner at kende.“ Han tilføjer: „Forældre der ved familiens måltider bringer emner på bane som dét at komme sammen med en af det modsatte køn og dét at bruge stoffer, har større mulighed for at hjælpe deres børn til at vokse op uden at bruge rusmidler.“

Selvlemlæstelse blandt unge

„Storbritannien har det højeste antal af dokumenterede selvlemlæstelser i Europa,“ afslører Londonavisen The Times. Hvert år behandler britiske redningsfolk 150.000 tilfælde hvor folk med overlæg har skadet sig selv, for eksempel ved at skære sig. Problemet ses mest blandt unge. „Der er syv gange flere unge kvinder end unge mænd med en selvdestruktiv adfærd, men antallet af mænd der lemlæster sig selv, er steget til det dobbelte siden 1980’erne,“ siger The Times. Det lader til at disse mennesker gør skade på sig selv „enten for at klare følelsesmæssig smerte eller som en reaktion på følelsesmæssig lammelse“. Ifølge Andrew McCulloch fra Mental Health Foundation kan disse tal „være et tegn på at unge står over for stadig voksende problemer, eller på at de ikke ved hvordan de skal forholde sig til dem“.