Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad „den eneste sande Gud“ lover

Hvad „den eneste sande Gud“ lover

 Hvad „den eneste sande Gud“ lover

JEHOVA GUD satte det første menneskepar i et paradis på jorden — Edens Have. Han gav dem påbud om at få børn og at ’underlægge sig jorden’, hvilket ville indebære at de skulle udvide deres paradisiske hjem efterhånden som de voksede i antal. (1 Mosebog 1:26-28; 2:15) Vil Guds hensigt, at menneskene skal bo i et jordisk paradis, nogen sinde blive gennemført?

Ja, det vil den! Bibelen forudsiger at „[Jehova] vil opsluge døden for bestandig“ og „tørre tårerne af alle ansigter“. Når det sker, vil man sige: „Se, dette er vor Gud. Vi har sat vort håb til ham, og han frelser os. Dette er Jehova. Vi har sat vort håb til ham. Lad os juble og fryde os over frelsen ved ham.“ — Esajas 25:8, 9.

Bibelens sidste bog beskriver hvordan forholdene vil være på jorden efter at denne verden, denne tingenes ordning under Satans styre, er blevet fjernet. Om den ’nye jord’ bestående af mennesker som elsker Gud, siger Bibelen: „Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være  mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere.“ — Åbenbaringen 21:1-4.

Det er nogle vidunderlige løfter, men kan vi tro på dem? Lad os se nærmere på hvordan Jesu offerdød og de mirakler han udførte, kan give os tillid til at Gud vil gennemføre alt hvad han lover. — 2 Korinther 1:20.

Jesus giver sit liv som en løsesum

Da Satan forledte Adam til at være ulydig mod Gud og synde, gik Adams syndige tilstand i arv til alle hans efterkommere. „Ligesom synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden,“ siger Bibelen, „trængte [døden] igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet.“ Men der siges videre: ’De mange vil gennem den enes [det fuldkomne menneske Jesu] lydighed blive stillet som retfærdige.’ (Romerne 5:12, 19) Som nævnt i den indledende artikel er Jesus „den sidste Adam“ — den som er „fra himmelen“ — den der gav sit liv „som en løsesum i bytte for mange“. — 1 Korinther 15:45, 47; Mattæus 20:28.

Alle der tror på Jesus, kan altså få del i „udfrielsen [fra synd] ved en løsesum“ og få evigt liv. (Efeserne 1:7; Johannes 3:36) Hvor kan vi være glade for at Jehova Gud elskede menneskehedens verden så meget at Han gav sin søn for at han kunne blive vor frelser! (Lukas 2:10-12; Johannes 3:16) Lad os se på hvad Jesus gjorde for lidende mennesker i det første århundrede, for det kan fortælle os noget om hvad der vil ske i fremtiden. Og det Jesus gjorde, var utroligt!

En forsmag på den nye verden

Jesus kunne helbrede alle de syge og svage der blev bragt hen til ham. Uanset hvad de fejlede, kunne han gøre dem raske. Derudover sørgede han mirakuløst for mad til flere tusind mennesker blot ved hjælp af nogle få fisk og nogle brød, og det gjorde han ved mere end én lejlighed. — Mattæus 14:14-22; 15:30-38.

Da Jesus helbredte en mand der var født blind, erkendte hans naboer og bekendte at det var et mirakel, men nogle af de jødiske religiøse ledere var skeptiske. Manden som Jesus havde gjort seende, fremsatte derfor følgende ræsonnement over for dem: „Man har aldrig før hørt at nogen har åbnet en blindfødts øjne. Hvis denne mand ikke var fra Gud, kunne han slet intet gøre.“ — Johannes 9:32, 33.

Under Jesu tjeneste sendte hans fætter Johannes Døber, som var blevet fængslet, nogle af sine disciple hen til Jesus for at få nogle rapporter om ham bekræftet. Bibelen fortæller: „I den time kurerede [Jesus] mange for sygdomme og alvorlige lidelser og onde ånder, og han gav mange blinde den gave at kunne se.“ Jesus sagde da til dem Johannes Døber havde sendt: ’Meddel Johannes hvad I har set og hørt: blinde ser igen, halte går omkring, spedalske bliver renset, døve hører og døde bliver oprejst.’ — Lukas 7:18-22.

Hvis sådanne gode ting er sket i fortiden, ville du så ikke have tillid til at de kunne ske igen? Jesus udførte mirakler for at vise i mindre målestok hvad han vil gøre under sit herredømme som konge i Guds rige. Hans mirakler er et bevis på at han var sendt af Gud, og at han virkelig var Guds søn.

Under Guds riges styre vil der ske en bogstavelig opfyldelse af profetier der taler om vidunderlige forhold. Som forudsagt vil de blindes øjne blive åbnet, de døves ører vil blive lukket op, den halte vil springe som hjorten, og ingen vil være syge. Der vil være fred mellem mennesker og vilde dyr, ja, der vil være fred og sikkerhed overalt på jorden. — Esajas 9:6, 7; 11:6-9; 33:24; 35:5, 6; 65:17-25.

Kunne du tænke dig at leve evigt under Guds riges styre og være omgivet af sådanne forhold? Jesus fortalte hvad vi må gøre da han i en bøn til sin Fader sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Lad intet hindre dig i at fortsætte med at tilegne dig en sådan livgivende kundskab.

[Illustration på side 10]

Dette er hvad Gud lover vil ske med jorden