Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Enhver skal bære sin egen (Galaterne 6:5)

7. En sådan høres i vor tid fra de mange mennesker som Jehova har ført sammen i tilbedelsen af ham i én hjord under én hyrde (Mika 2:12)

9. Rummål til tørre varer, eller gruppe af personer der synger sammen (1 Kongebog 4:22; Åbenbaringen 19:1, da. aut. 1948)

10. Indbygger i Betlehem (1 Samuel 17:12)

11. Tid uden ende (Salme 104:5)

15. Gud sagde videre: „Lad jorden få græs til at gro frem, planter der bærer frø, frugttræer der bærer frugt med frøene . . ., efter deres arter“ (1 Mosebog 1:11)

16. Gammelt ord for rygsæk (2 Kongebog 4:42, da. aut.)

17. En hvis offergaver Gud kendtes ved, og som blev regnet for retfærdig (Hebræerne 11:4)

19. „Der vil være to [kvinder] som . . . på samme kværn; den ene tages med, men den anden lades tilbage“ (Lukas 17:35)

20. Vi opfordres i Ordsprogenes Bog til at skaffe os visdom og forstand. „ . . . den, så vil den værne dig,“ siges der (4:6)

23. Næsten overdrevent ivrig eller påpasselig. En egenskab Paulus havde i forbindelse med sine fædrene overleveringer (Galaterne 1:14)

24. Jødisk måned der faldt i perioden november-december (Zakarias 7:1)

25. Organer hos mennesket som Jehova „ransager“ (Jeremias 17:10)

28. I den syvende måned, på den syttende dag i måneden, lagde arken sig til hvile „på . . . bjerge“ (1 Mosebog 8:4)

29. Smalt bånd af læder, for eksempel på sko eller sandaler (Jf. Esajas 5:27)

30. „Den største mand“ blandt anakitterne, muligvis anakitternes stamfader (Josua 14:15)

31. Meningsudvekslinger (1 Timoteus 2:8)

Lodret

1. Hvor Jesus lå og sov om bord i en båd da det pludselig blev et voldsomt stormvejr (Markus 4:37, 38)

2. Kan siges om nogle som har sejret, eller som ofte sejrer (Zakarias 9:9, fodnoten; jf. Romerne 8:37)

3. Betegnelse for en gruppe mennesker der skiller sig ud fra andre og følger deres egne trossætninger, en betegnelse som ikkekristne fejlagtigt brugte om de kristne (Apostelgerninger 28:22)

4. „Jøde er ikke den som er det i det . . . , og omskærelse er heller ikke det som er i det . . ., i kødet“ (Romerne 2:28)

5.  Blandt de ting der skulle gå tabt sammen med det store Babylon, var nogle som blev betegnet med dette beskrivende ord (Åbenbaringen 18:14)

6. Findes på lampestandere og på mennesker (2 Mosebog 25:31; 2 Samuel 22:35)

8. Alle kristne må arbejde på at nå frem til „en fuldvoksen mands . . . , til det mål af vækst som hører Messias’ fylde til“ (Efeserne 4:13)

12. Genstande som man normalt køber eller sælger (1 Mosebog 43:11)

13. Hvad profeten Daniel undlod at spise i en periode under sit fangenskab i Babylon, hvor han holdt sorg (Daniel 10:1-3)

14. Hvad der røbede apostelen Peter da han nægtede at kendes ved Jesus (Mattæus 26:73)

18. Et middel til at opnå en fordel (Esajas 29:20, 21)

19. Insektet som den dovne kan lære af (Ordsprogene 6:6)

21. Sandsynligvis betegnelsen for en krokodille eller et havuhyre (Job 41:1)

22. Kong Davids fader Isajs førstefødte (1 Samuel 16:6-12)

26. Udtrykke noget med ord (Apostelgerninger 4:18)

27. Indbyggerne i denne by var blandt dem som assyrerkongen Asenappar førte til Samaria (1 Mosebog 10:10; Ezra 4:9, 10)

28. En profet som undertiden levede af at passe kvæg og prikke morbærfigner

 Løsning på krydsord side 19

Løsninger vandret

1. ANSVARSBYRDE

7. LARM

9. KOR

10. EFRATIT

11. EVIGHED

15. INDENI

16. RANSEL

17. ABEL

19. MALER

20. ELSK

23. NIDKÆR

24. KISLEV

25. NYRERNE

28. ARARATS

29. REM

30. ARBA

31. DISKUSSIONER

Løsninger lodret

1. AGTERSTAVNEN

2. SEJRRIGE

3. SEKT

4. YDRE

5. ELEGANTE

6. ARME

8. STADE

12. VARER

13. DELIKATESSER

14. DIALEKT

18. LOKKEMAD

19. MYREN

21. LIVJATAN

22. ELIAB

26. YTRE

27. EREK

28. AMOS