Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan ser Gud på ægteskab mellem to af samme køn?

Hvordan ser Gud på ægteskab mellem to af samme køn?

 Hvad siger Bibelen?

Hvordan ser Gud på ægteskab mellem to af samme køn?

UNDER ceremonien i kirken står de to mænd og holder hinanden i hånden foran en kendt episkopal biskop. De indgår en „pagt . . . foran Guds og kirkens åsyn“. Biskoppen, som er klædt i fuld ornat, velsigner offentligt deres forening. Derefter giver parret hinanden knus og kys, og gæsterne rejser sig og klapper. Ifølge denne biskop er sådanne homoseksuelle forhold „hellige og fortjener at blive velsignet . . . fortjener at blive kaldt det de er: hellige“.

Andre religiøse ledere giver imidlertid klart udtryk for at de er imod ægteskab mellem to af samme køn. „Vi er meget foruroliget over denne [biskops] beslutning,“ siger Cynthia Brust, som er talskvinde for Det Amerikanske Anglikanske Råd, en gruppe af konservative episkopale personer. „Velsignelser af forhold mellem to af samme køn er i modstrid med Bibelens klare lære om ægteskab og seksualitet,“ siger hun og tilføjer at „seksualitet . . . bør være begrænset til en mand og en kvinde i den hellige ægtestand“.

Det er ikke kun inden for den religiøse sfære at der er en glødende polemik om dette emne. På internationalt plan raser en ophedet politisk debat fordi de sociale, politiske og økonomiske konsekvenser for pensionsordninger, skatter og fælles sygeforsikring er vidtrækkende.

 Spørgsmål der inddrager borgerrettigheder og juridisk anerkendelse, er ofte meget indviklede og splitter den offentlige mening. Sande kristne sørger for at bevare deres neutralitet ved at undgå politiske diskussioner. (Johannes 17:16) * Selv blandt dem der respekterer Bibelen, kan der være nogle som har svært ved at finde ud af hvad de skal mene om ægteskab mellem to af samme køn og homoseksualitet. Hvordan ser du på at to af samme køn gifter sig? Hvad er Guds norm for ægteskabet? Hvilken indflydelse har din holdning til disse spørgsmål på dit forhold til Gud?

Skaberen har fastsat normen

Skaberen fastsatte bestemmelser for ægteskabet lang tid før de borgerlige myndigheder begyndte at administrere denne institution. Den første bog i Bibelen siger: „En mand [forlader] sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød.“ (1 Mosebog 2:24) Det hebraiske ord for „hustru“ betyder „en person af hunkøn,“ siger Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words. Jesus bekræftede at de der var forenet i ægteskabet, skulle være „mand og kvinde“. — Mattæus 19:4.

Det var således Guds hensigt at ægteskabet skulle være en varig og intim forbindelse mellem en mand og en kvinde. Mænd og kvinder er skabt til at supplere hinanden så de kan dække hinandens følelsesmæssige, åndelige og seksuelle behov og ønsker.

Den bibelske beretning om Sodoma og Gomorra viser hvordan Gud ser på homoseksualitet. Gud sagde: „Klageskriget over Sodoma og Gomorra, ja, det er højt, og deres synd, ja, den er meget stor.“ (1 Mosebog 18:20) Omfanget af deres syndige perversion på det tidspunkt var tydelig da den retfærdige mand Lot beværtede to gæster. Mændene i Sodoma omringede „huset, fra dreng til gammel mand, hele folket i én pøbelsværm. Og de blev ved med at råbe til Lot og sige til ham: ’Hvor er de mænd som kom ind til dig i nat? Før dem ud til os så vi kan have omgang med dem!’“ (1 Mosebog 19:4, 5) Bibelen siger: „Mændene i Sodoma var slette og store syndere mod Jehova.“ — 1 Mosebog 13:13.

Mændene blev „optændt i deres begær efter hinanden, idet mænd med mænd øvede hvad der er uanstændigt“. (Romerne 1:27) De „var gået efter kød til unaturlig brug“. (Judas 7) I lande hvor der føres mange kampagner for homoseksuelles rettigheder, vil nogle måske protestere imod at ordet „unaturlig“ bruges til at beskrive homoseksuel adfærd. Men er Gud ikke den der bedst kan bedømme hvad der er i harmoni med naturen? I fortiden gav han denne befaling til sit folk: „Du må ikke ligge hos en mand som man ligger hos en kvinde. Det er en vederstyggelighed.“ — 3 Mosebog 18:22.

Vi må stå Gud til regnskab

Bibelen siger helt klart at Gud hverken billiger eller tolererer homoseksuelle handlinger. De der ’giver dem der øver sådanne ting, deres bifald’, kan ikke forvente at få hans godkendelse. (Romerne 1:32) Og prædikatet „ægteskab“ gør ikke homoseksualitet til noget respektabelt. Guds vejledning om ’at ægteskabet skal holdes i ære blandt alle’ udelukker homoseksuelle forhold, som i hans øjne er afskyelige. — Hebræerne 13:4.

Med hjælp fra Gud kan enhver dog lære at ’afholde sig fra utugt’, der indbefatter homoseksuelle handlinger, og få „herredømme over sit eget kar i hellighed og ære“. (1 Thessaloniker 4:3, 4) Det skal indrømmes at det ikke altid er nemt. Nathan *, der tidligere var homoseksuel, siger: „Jeg troede ikke at jeg kunne ændre min måde at leve på.“ Men det lykkedes med hjælp fra „Guds ånd“. (1 Korinther 6:11) Som Nathan erfarede, er der ikke noget problem som er for stort for Jehova. Han kan give os den styrke og hjælp som er nødvendig for at vi kan leve op til hans normer og få hans velsignelse. — Salme 46:1.

[Fodnoter]

^ par. 6 Selv når et lands love strider imod Jehovas Vidners bibeloplærte samvittighed, deltager de ikke i protestaktioner eller nogen form for politiske kampagner i et forsøg på at ændre sådanne love.

^ par. 14 Navnet er ændret.

[Kildeangivelse på side 26]

Foto af Chris Hondros/Getty Images