Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kører du i højre eller venstre side?

Kører du i højre eller venstre side?

Kører du i højre eller venstre side?

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I STORBRITANNIEN

Jeg havde hentet min amerikanske gæst i lufthavnen, og vi gik hen til min bil. Da jeg foreslog ham at tage plads foran, var han straks på vej ind bag rattet. „Nå ja, det havde jeg glemt,“ sagde han. „I kører jo i den forkerte side af vejen.“

Sandsynligvis ville jeg sige det samme hvis jeg besøgte ham i USA. Men på hjemturen besluttede jeg mig for at finde ud af hvorfor nogle landes indbyggere kører i venstre side af vejen, mens størstedelen af verden har højrekørsel.

Skik og brug i fortiden

Lad os gå to tusind år tilbage, til England under romernes herredømme. Ved et romersk stenbrud nær Swindon fandt arkæologer i 1998 en velbevaret vejstrækning der gav et fingerpeg om datidens færdselsretning. Hjulsporene i brolægningen er meget dybere i den ene side af vejen end i den anden, antageligvis fordi vognene ankom tomme og kørte derfra læsset med sten. Efter hjulsporene at dømme kørte romerne i venstre side, i hvert fald dér.

Faktisk mener nogle at gamle dages ryttere hovedsagelig holdt sig i venstre vejside. Da de fleste jo er højrehåndede, kunne en rytter holde tøjlerne i venstre hånd og have den højre fri til at hilse venligt på en forbipasserende rytter eller om nødvendigt forsvare sig med sværd.

Hvorfor nogle skiftede til højre side

Sidst i 1700-tallet skiftede man fra venstre til højre side i lande som De Forenede Stater, hvor store fragtvogne forspændt med adskillige heste kom i brug. Vognene var ikke forsynet med kuskesæde, så kusken red på bagerste hest til venstre og holdt pisken i højre hånd. Det var lettest at styre fri af modkørende vogne hvis man passerede højre om hinanden, og derfor kørte man i højre side.

Englænderne holdt sig imidlertid til venstrekørsel. De havde mindre vogne hvor kusken normalt sad til højre på sædet foran. Her kunne han svinge sin lange pisk i højre hånd uden at risikere at den filtrede sig ind i læsset bag ham. I den position kunne han bedst bedømme sikkerhedsafstanden til den øvrige trafik når han kørte i venstre side. De lande der blev en del af Det Britiske Imperium, indførte også venstrekørsel. Dog gik nogle med tiden over til højrekørsel. Det gjaldt for eksempel Canada, hvor man gerne ville gøre det nemmere at passere grænsen til USA.

Den politiske udvikling i Frankrig fik stor betydning for færdselsreglerne. Før revolutionen i 1789 kørte adelens kareter i venstre side og tvang bønderne til højre. Men efter revolutionens udbrud forsøgte de adelige desperat at skjule deres stand ved at færdes i højre side ligesom bønderne. I 1794 indførte den franske regering højrekørsel i Paris, og regelen blev udbredt i takt med at Napoleons sejrrige hære marcherede gennem store dele af Europa. Ikke overraskende foretrak Napoleon at holde til højre. Et opslagsværk oplyser at han var venstrehåndet, og at hans hære derfor „skulle marchere i højre side så han havde den arm han fægtede med, mellem sig selv og en eventuel fjende“.

De europæiske lande der bekrigede Napoleon, bibeholdt venstrekørsel. Rusland og Portugal gik over til højrekørsel tidligt i det 20. århundrede. Østrig og Tjekkoslovakiet gjorde det samme da de blev besat af Nazityskland i slutningen af 1930’erne, og Ungarn fulgte senere. I dag har kun fire europæiske stater venstrekørsel. Det er Storbritannien, Irland, Cypern og Malta. Som et kuriosum kan nævnes at Japan har venstrekørsel skønt landet aldrig har været en britisk koloni.

Skibe, fly, tog og fodgængere

Hvilke regler gælder for skibe og fly? I almindelighed holder fartøjer til højre såvel på vandet som i luften. Hvordan forholder det sig med togtrafikken? I nogle lande fremgår det af signaludstyret ved dobbeltsporede jernbanestrækninger. På hovedstrækninger med moderne udstyr kan ethvert spor befærdes i begge retninger, men på strækninger med ældre signalmateriel er hvert spor forbeholdt trafik i én bestemt retning. Sandsynligvis er systemet kopieret fra det land som jernbaneanlæggets ingeniører kom fra.

Hvordan skal fodgængerne forholde sig? Hvor der ikke er anlagt fortove eller stier, anbefales det generelt at man går modsat færdselsretningen. Hvis bilerne kører i højre side, tilrådes det derfor at fodgængerne går i venstre side. Her i Storbritannien, hvor vi kører i venstre side, bestræber vi os på at huske at gå i højre side. Og vores amerikanske ven? Han gør det modsatte!