Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Kilden til al energi

Kilden til al energi

 Kilden til al energi

SOLEN er jordens hovedenergikilde. Mange videnskabsmænd mener at kul og olie er forrådnede rester af træer og planter som fik deres energi fra solen. * Det meste af det vand der strømmer til dæmningerne, er blevet trukket op af havet ved hjælp af varme fra solen og transporteret ind over land i form af skyer. De varme stråler fra solen skaber også de briser der driver vinddrevne generatorer. Og alligevel er det kun omkring en halv milliardtedel af solens energi der når frem til jorden.

Den stjerne vi kalder Solen, indeholder en enorm kraft, men den er blot én ud af milliarder af lignende kæmpestore energikilder i universet. Hvor stammer al denne energi fra? Med henblik på stjernerne skrev bibelskribenten Esajas: „Løft jeres øjne mod det høje og se. Hvem har skabt disse? Det er Ham der fører deres hær ud efter tal; han kalder dem alle ved navn. Fordi hans vældige styrke er så stor, og hans kraft så stærk, mangler end ikke én.“ — Esajas 40:26.

Det er overvældende at tænke på stjernernes enorme kraft, men det er endnu mere overvældende at tænke på deres Skaber. Bibelen tilskynder os imidlertid: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Ja, ham der har skabt jorden og dens mange energiressourcer, og som gav os livet, lader sig finde af dem der søger ham. — 1 Mosebog 2:7; Salme 36:9.

Når nogle ser hvordan jordens ressourcer forurenes og bliver fordelt uretfærdigt, har de svært ved at tro at Gud interesserer sig for jorden og menneskene på den. Men Bibelen forsikrer os om at der snart vil ske store forandringer — både i den måde jordens ressourcer fordeles på og i den måde selve jorden styres på. (Daniel 2:44; Mattæus 6:9, 10) Ved at indsætte en himmelsk regering der skal herske over hele jorden under ledelse af hans søn, Jesus Kristus, vil Jehova Gud sørge for at alle til den tid får del i jordens mange ressourcer. (Mika 4:2-4) Han vil desuden „ødelægge dem der ødelægger jorden“, det vil sige dem der ødelægger miljøet på jorden, uanset om det er i fysisk eller i åndelig forstand. — Åbenbaringen 11:18.

Til den tid vil løftet i Esajas 40:29-31 vise sig at være sandt både åndeligt og fysisk: „Han giver den trætte kraft; og den som er uden styrke, giver han øgede kræfter. Drenge bliver både trætte og matte, og unge mænd vil uvægerlig snuble, men de der håber på Jehova vil få ny kraft. De vil stige op med svingfjer som ørne. De vil løbe og ikke blive matte; de vil vandre og ikke blive trætte.“ Du kan lære mere om Kilden til al energi og om løsningen på jordens energiproblemer hvis du giver dig tid til at studere Bibelen.

[Fodnote]

^ par. 2 Se rammen „Hvordan blev olien dannet?“ i Vågn op! for 8. november 2003.