Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor er energi en nødvendighed?

Hvorfor er energi en nødvendighed?

 Hvorfor er energi en nødvendighed?

LILLE Micah kom til verden i august 2003. En benzindrevet bil bragte hastigt hans mor til fødeafdelingen. Et kulfyret kraftværk leverede elektrisk lys til det hospital hvor han kom til verden. Et centralvarmeanlæg der forbrænder naturgas, opvarmede det værelse hvor han tog sit første åndedrag. Hvis en af disse traditionelle energikilder havde svigtet, kunne Micahs liv have været i fare.

Micah blev født i en moderne civilisation hvis overlevelse er afhængig af forskellige energikilder. Hver dag er vi afhængige af fossile brændsler på den ene eller den anden måde — for at kunne komme på arbejde, lave mad, tænde for lyset og for at opvarme eller afkøle vores bolig. Ifølge World Resources Institute bruger man fossile brændsler til at „dække cirka 90 procent af den globale kommercielle energiefterspørgsel“. I en rapport som dette institut udgav i år 2000, stod der: „Når det gælder energi, er olie det brændsel som bidrager mest til energiforsyningen i verden, nemlig med 40 procent; dernæst kommer kul med 26 procent, og naturgas med omkring 24 procent.“ *

Tidsskriftet Bioscience siger: „Hvert år bruger en amerikaner i gennemsnit cirka 93.000 kilowatt-timer [energi] til forskellige formål, inklusive transport, opvarmning og afkøling, hvilket svarer til et forbrug på 8000 liter olie.“ I Australien, Kina, Polen og Sydafrika produceres over 75 procent af elektriciteten af kulfyrede generatorer. Indien får 60 procent af dets elkraft fra kul, mens det for USA’s og Tysklands vedkommende drejer sig om lidt over halvdelen.

„Det er mindre kendt at man nu benytter olie til verdens fødevareproduktion,“ siger journalisten Jeremiah Creedon i artiklen „Life After Oil“. „Olie og naturgas er en nødvendighed i hvert eneste led af moderne landbrug, lige fra fremstillingen af kunstgødning til transporten af afgrøder.“ (Tidsskriftet Utne Reader) Men hvor sikre er disse energikilder som det moderne samfund er så afhængige af? Findes der alternativer som forurener mindre?

[Fodnote]

^ par. 3 Flere oplysninger om olieudvindingens historie findes i Vågn op! for 8. november 2003, side 3-12.