Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvor seks kontinenter mødes

Hvor seks kontinenter mødes

 Hvor seks kontinenter mødes

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I UKRAINE

NYDER du at betragte dyr i naturen? I så fald vil du sikkert finde det interessant at opleve et sted hvor dyr fra både Afrika, Asien, Australien, Europa og Nord- og Sydamerika er repræsenteret. Hvor er det muligt? I biosfærereservatet Askanija-Nova i det sydlige Ukraine. Ude på reservatets stepper lever flokke af vilde dyr fra disse seks kontinenter fredeligt og harmonisk sammen.

Reservatets historie går tilbage til 1883. Det år udvalgte den tyske bosætter Friedrich Pfalz-Pfein sig et naturområde til reservat. I området lå allerede hans private zoologiske have med over 50 arter af fugle og pattedyr. Senere, i 1887, blev en botanisk have føjet til. I dag omfatter Askanija-Nova en botanisk park, en zoologisk have og et steppereservat på mere end 11.000 hektar af uberørt natur.

Det første man får øje på når man nærmer sig reservatet, er den botaniske park. Gennem årene er en stor variation af træsorter fra mange dele af verden blevet bragt hertil af naturforskere. Træerne står spredt i parkens 200 hektar store område. Reservatet ligger i en vandfattig del af landet, og der er derfor gravet artesiske brønde med kanaler til vanding af træer og buske. Det oprindelige parkanlæg og vandingssystem fik en guldmedalje ved verdensudstillingen i Paris i 1889.

Dyr fra seks kontinenter

Fra den skyggefulde park tager vi til de solbeskinnede stepper hvor flokke af omkring 50 forskellige arter af vilde dyr strejfer om på de næsten 2500 hektar store indhegnede vidder. Lad os først betragte nogle dyr fra Afrika.

Den afrikanske bøffel er et af de mest kendte og farlige dyr blandt parkens storvildt. Den er imponerende, ikke kun på grund af sin størrelse — en skulderhøjde på omkring 1,7 meter — men også på grund af de kraftige horn der kan blive op til en meter lange. Hannerne er uberegnelige og kan finde på at angribe, så det kan ikke anbefales at komme for tæt på dem.

Et andet dyr der fanger ens opmærksomhed, er elsdyrantilopen fra Sydøstafrika. Det er forbudt at jage i reservatet, og derfor har dette dyr kunnet leve her i fred og ro siden det i 1892 blev bragt til området. Besøgende kan betragte antiloperne mens de græsser, for de er ikke bange for mennesker. Nogle af elsdyrantiloperne er endda så tamme at man kan malke dem ligesom man ville malke en ko. Deres nærende og meget fedtholdige mælk bruges i medicinske sammenhænge, som for eksempel til behandling af mavesår.

Emuen, en stor ikke-flyvende fugl, kommer fra Australien. Det er den næststørste fugl i verden — kun strudsen er større. Nogle emuer kan blive helt op til 1,8 meter høje og veje 60 kilo. Skønt et trådhegn adskiller emuerne fra de andre dyr, er deres område stort nok til at de kan bevæge sig frit omkring.

 Et fascinerende aspekt ved emuen er at uudklækkede unger reagerer på lyden fra hannen. Når man afspiller en lydoptagelse med hannens skrig umiddelbart før æggene udklækkes, får ungernes bevægelser efter sigende ægget til at rokke frem og tilbage. Men uudklækkede unger reagerer ikke på skriget fra hunnen. Hvorfor ikke?

Det er ganske vist hunnen der lægger æggene, men det er hannen der udruger dem. Han passer på dem i de cirka 50 dage der går inden de udklækkes, og tager sig efterfølgende af de små unger. Allerede mens ungerne ligger i ægget, ved de altså hvem der tager sig af dem. Æggene er for øvrigt ikke helt almindelige — de er mørkegrønne, kæmpestore og vejer omkring 700 gram stykket.

I reservatet er der også hjorde af przewalskis heste. De blev i 1899 bragt hertil fra de mongolske prærier. Grundet jagt og manglende græsgange har der formodentlig ikke levet przewalskis heste frit i naturen siden 1960’erne.

I øjeblikket findes der cirka 1100 af disse heste i fangenskab i forskellige parker og zoologiske haver, inklusive de omkring 100 heste her i Askanija-Nova. Naturforskere arbejder ihærdigt på at få disse dyr tilbage i naturen. I 1992/93 blev der derfor sendt 21 przewalskis heste tilbage til Mongoliet.

Det dyr der er flest af i reservatet, er sikahjorten fra Kina og Japan. På grund af sin plettede ryg bliver denne elegante skabning nogle steder kaldt blomsterhjorten. Med sin slanke krop og sit majestætiske gevir der stolt pryder dens lille hoved, er hjorten sit smukke tilnavn værdig.

Store gayaler, husdyrformen af den asiatiske gaurokse, kan også ses fredeligt græssende på stepperne. I Indien strejfer disse dyr frit omkring i skovene om dagen og vender tilbage til landsbyen om aftenen. Men selvom de her i Askanija-Nova hverken har skove eller landsbyer, synes okserne at trives på reservatets græsstepper sammen med de mange andre dyr.

Den amerikanske bison har en imponerende styrke og størrelse. For omkring 150 år siden fandtes der millioner af disse kæmpestore dyr på de nordamerikanske prærier, men de var nær ved at blive udryddet på grund af jagt. Den hjord af amerikanske bisonokser der lever her i reservatet, er den  eneste i Europa. Okserne føler sig hjemme på græsstepperne både om sommeren og om vinteren.

Sydamerika er repræsenteret af nanduen, også en stor ikke-flyvende fugl. Den ligner den australske emu og kan blive 1,5 meter høj og veje 50 kilo. Som hos emuer, er det hannen der udruger æggene. En markant forskel er at emuer er monogame, mens nanduer er polygame. Tre til fem hun-nanduer kan derfor finde på at lægge deres æg i den samme rede.

Kronhjorten og rådyret kom hertil fra Europa. Disse hårdføre dyr trives fint på græsstepperne og affinder sig uden problemer med både kulde og varme. Flere europæiske lande får suppleret deres vildtbestande med hjorte fra Askanija-Nova, og diverse jagtområder får også dyr herfra. I 1960 blev der fragtet shetlandsponyer her til reservatet fra Nordeuropa. Siden da er deres antal steget væsentligt.

I reservatet er der også flokke af zebraer, oksegnuer (en stor afrikansk antilopeart), asiatiske vildæsler og saigaantiloper samt en mængde forskellige fugle. Nogle af dyrene opholder sig på stepperne ude i det fri hele året, mens andre overvintrer på reservatets farme.

Bevaring af naturreservatet

I dag er Askanija-Nova et forskningscenter for Ukraines videnskabelige forskningsinstitut. Instituttets personale arbejder ihærdigt på at bevare  stepperne og på at hjælpe dyrene til at vænne sig til de nye omgivelser. Naturforskere arbejder også på at forbedre forholdene yderligere for bestandene af eksotiske og sjældne dyr.

Der findes naturreservater mange forskellige steder i verden — på de nord- og sydamerikanske prærier og pampasser, på de afrikanske savanner, de australske vidder samt på de asiatiske og europæiske stepper. Hvert reservat har sit eget særpræg og sin egen variation af planter og dyr. Det internationale aspekt ved naturreservatet Askanija-Nova viser hvordan dyr fra forskellige egne af verden kan tilpasse sig nye omgivelser og leve fredeligt side om side.

Mange mennesker ser med stor forventning frem til opfyldelsen af den bibelske profeti om en tid hvor Guds rige vil skabe fred, ikke kun blandt mennesker, men også blandt de mange dyr på jorden. — Esajas 11:6-9; Hoseas 2:18; Apostelgerninger 10:34, 35.

[Kort på side 14]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Biosfærereservatet Askanija-Nova

[Illustration på side 15]

Elsdyrantilope

[Illustration på side 15]

Afrikansk bøffel

[Illustration på side 15]

Emuer

[Illustration på side 16]

Sikahjorte

[Illustration på side 16]

Przewalskis hest

[Illustration på side 16]

Amerikansk bison

[Illustration på side 16, 17]

Reservatet er også hjemsted for en mængde forskellige fugle

[Illustration på side 17]

Nandu

[Illustration på side 17]

Rådyr

[Illustration på side 17]

Kronhjort

[Illustration på side 17]

Botanisk park

[Kildeangivelser på side 15]

Elsdyrantilope og emuer: Biosfærereservatet „Askanija-Nova“, Ukraine; globusser: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Kildeangivelser på side 16]

Hjorte: Biosfærereservatet „Askanija-Nova“, Ukraine; globusser: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Kildeangivelser på side 17]

Fugle: Biosfærereservatet „Askanija-Nova“, Ukraine; blomster og park: Olha Dvorna/Biosfærereservatet „Askanija-Nova“, Ukraine; globusser: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.