Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

1. „Hvad øjet ikke har set og øret ikke har hørt og . . . ikke har fundet på, det har Gud beredt dem der elsker ham.“ (1 Korinther 2:9)

7. Få nogen til at tro noget forkert (Galaterne 6:7)

8. Gammelt ord for had og misundelse (skinsyge, NV) (Galaterne 5:20, da. aut. 1948)

10. Et „land“ der nævnes i Ezekiels profeti om det uvejrslignende angreb som Gog vil rette mod Jehovas genrejste folk (Ezekiel 38:2; 39:6)

11. Et tal der undertiden bruges som symbol på intensitet, eftertryk eller øget styrke. (Prædikeren 4:12; Ezekiel 21:14)

12. Da Jehova gav Noa befaling til at bygge en ark, „. . . Noa ganske som Jehova havde påbudt ham“ (1 Mosebog 7:5)

13. Bruges i tale for at afvige fra det væsentlige eller skjule noget ubehageligt (Dommerne 14:12)

14. Når de retfærdige går på den, er den som det klare dagslys der gradvis vokser indtil højlys dag (Ordsprogene 4:18)

15. Latinske betegnelse for tallet ni

18. Nevø til David som var „hurtig til fods som en af gazellerne der er på marken“ (2 Samuel 2:18)

20. Et dyr som i Daniels Bog skildrer Alexander den Store (Daniel 8:5, 21)

21. ’Endelig, brødre, alt hvad der er . . ., skal I fortsat have i tanke’ (Filipperne 4:8)

23. På en sådan bar to af de ti spejdere der var sendt ind for at udspejde Kana’ans land, en ranke med blot én vindrueklase (4 Mosebog 13:23)

25. „Min . . . er at gøre hans vilje som har sendt mig, og at fuldføre hans gerning“ (Johannes 4:34)

26. En af de førende mænd ved Faraos hof som modstod Moses og Aron da de trådte frem for kongen (2 Timoteus 3:8)

27. Hvad kejser Octavian — til minde om sin store sejr på sletten ved Filippi — gjorde byen til (Apostelgerninger 16:12)

28. I græsk mytologi en personifikation af den onde magt som forblinder menneskene; datter af Zeus

30. Hans navn betyder „uforstandig“, og han blev betegnet som en usling (1 Samuel 25:25)

31. Babylonisk guddom som blev ydmyget ved Babylons fald (Jeremias 50:2)

32. En søn af Jafet og sønnesøn af Noa (1 Krønikebog 1:5)

33. En bred dal eller slette nær Jerusalem; anføres som en del af grænsen mellem Judas og Benjamins områder (Josua 15:1, 8)

Lodret

1. Af en sådan krævedes der blandt andet at han var én kvindes mand, og at han på en god måde præsiderede iblandt sine børn og i sin egen husstand (1 Timoteus 3:12)

2. Jehova „ransager“ dette organ for at se hvad menneskene indeholder (Jeremias 17:10)

3. Hvad barnet Moses var da han blev efterladt på Nilen som spæd (Hebræerne 11:23)

4. „Frygt for Jehova er at . . . det onde“ (Ordsprogene 8:13)

5. By der tjente som forrådssted for Farao, sandsynligvis i Gosens land (2 Mosebog 1:11)

6. Da nogle mænd ved en lejlighed ønskede at bære en lam mand hen til Jesus for at han kunne helbrede ham, måtte de fjerne denne konstruktion (Lukas 5:19)

9. Da Josef som 17-årig fortalte sine forældre og sine brødre om sine drømme, „. . . [hans fader] ham“ (1 Mosebog 37:10)

16. Det 14. bogstav i det hebraiske alfabet; har en anden form som slutningsbogstav

17. „Giv bestandig . . . på dig selv og din undervisning“ (1 Timoteus 4:16)

18. Hvad moabitterinden Ruth samlede på Boaz’ mark (Rut 2:2)

19. Konge i Juda som var nidkær for den sande tilbedelse (1 Kongebog 15:11)

22. Kong Bela af Edoms by (1 Mosebog 36:32)

24. Et navn som bruges sammen med en persons rigtige navn (Esajas 44:5)

28. Blev offer i historiens første mordsag (1 Mosebog 4:8)

29. En sådan står ikke over sin lærer (Lukas 6:40)

Løsning på krydsord side 27

Løsninger vandret

1. MENNESKEHJERTET

7. NARRE

8. NID

10. MAGOG

11. TRE

12. GJORDE

13. OMSVØB

14. STI

15. ENNEA

18. ASAEL

20. GEDEBUK

21. SANDT

23. STANG

25. MAD

26. JANNES

27. KOLONI

28. ATE

30. NABAL

31. BEL

32. MAGOG

33. REFAIMLAVNINGEN

Løsninger lodret

1. MENIGHEDSTJENER

2. NYRERNE

3. KØNT

4. HADE

5. RA’AMSES

6. TEGLBELÆGNINGEN

9. IRETTESATTE

16. NUN

17. AGT

18. AKS

19. ASA

22. DINHABA

24. TILNAVN

28. ABEL

29. ELEV