Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Giv børnene den opmærksomhed de har brug for

Giv børnene den opmærksomhed de har brug for

 Hvad siger Bibelen?

Giv børnene den opmærksomhed de har brug for

HAVDE Guds søn tid til børn? Det mente nogle af hans disciple ikke. Ved en lejlighed prøvede de at forhindre nogle små børn i at komme nær til Jesus. Han reagerede ved at sige: „Lad de små børn komme hen til mig; søg ikke at hindre dem.“ Han tog derefter kærligt imod en gruppe børn og talte med dem. (Markus 10:13-16) Jesus viste på den måde at han gerne ville give børn sin opmærksomhed. Hvordan kan forældre i dag efterligne hans eksempel? Ved at oplære deres børn på rette måde og bruge tid sammen med dem.

Ansvarsbevidste forældre vil selvfølgelig gøre alt hvad de kan, for at tage sig af deres børn og behandle dem godt. Man kan endda sige at det er „naturligt“ for forældre at tage hensyn til deres børn og respektere dem. Alligevel advarer Bibelen om at mange i vore dage ville mangle „naturlig hengivenhed“. (2 Timoteus 3:1-3) Og selvom man har hengivenhed for sine børn, er der fortsat noget at lære så man kan blive bedre forældre. De der ønsker det bedste for deres børn, vil sikkert være glade for at blive mindet om følgende bibelske principper.

Oplær børnene uden at irritere dem

Robert Coles, en anerkendt lærer og psykiater, har engang sagt: „Barnet har en medfødt moralsk sans der udvikles med tiden. Selv tror jeg at denne længsel efter moralnormer stammer fra Gud.“ Hvem har ansvaret for at opfylde denne hunger og tørst efter moralsk vejledning?

I Efeserbrevet 6:4 giver Bibelen denne tilskyndelse: „I fædre, irriter ikke jeres børn, men bliv ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning.“ Det er værd at lægge mærke til at ifølge Guds ord er det først og fremmest faderens ansvar at hjælpe sine børn til at få kærlighed til Gud og opnå en dyb værdsættelse af Guds normer. I Efeserbrevet kapitel 6, vers 1, refererer Paulus både til faderen og moderen når han siger at børnene skal ’være lydige mod deres forældre’. *

Hvis der ikke er en far i familien, er det selvfølgelig moderen der må påtage sig ansvaret for at oplære børnene. Mange enlige mødre har med et godt resultat ’opdraget deres børn i Jehovas tugt og formaning’. Men hvis moderen gifter sig, er det den kristne ægtemand der skal føre an. Moderen må villigt følge hans ledelse i opdragelsen af børnene.

Hvordan bærer man sig ad med at opdrage og oplære sine børn uden at „irritere“ dem? Der findes ingen færdige løsninger, for ikke to børn er ens. Men forældre må omhyggeligt overveje hvordan de opdrager deres børn, og altid behandle dem med kærlighed og respekt. Interessant nok gentages tanken om ikke at irritere sine børn i Kolossenserbrevet 3:21. Fædre får igen denne påmindelse: „I må ikke opirre jeres børn, for at de ikke skal blive mismodige.“

Nogle forældre råber og skriger ad deres børn. Uden tvivl irriterer det børnene. Men Bibelen siger indtrængende: „Lad al bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot være fjernet  fra jer.“ (Efeserne 4:31) Bibelen siger også at „en Herrens træl [ikke bør] strides med nogen, men bør være mild imod alle“. — 2 Timoteus 2:24.

Brug tid på dine børn

At give sine børn den opmærksomhed de har brug for, indebærer også at man er villig til at give afkald på fornøjelser og personlige bekvemmeligheder for børnenes skyld. Bibelen siger: „Disse ord som jeg pålægger dig i dag skal du have i dit hjerte, og du skal indprente din søn dem og tale om dem når du sidder i dit hus og når du vandrer på vejen og når du lægger dig og når du står op.“ — 5 Mosebog 6:6, 7.

På grund af økonomiske forpligtelser er der i dag ikke mange forældre som kan være sammen med deres børn fra morgen til aften. Femte Mosebog understreger dog at forældre „skal“ finde tid til at være sammen med deres børn. Det kræver god planlægning og selvopofrelse, men børn har brug for en sådan opmærksomhed.

Læg mærke til resultatet af en undersøgelse der omfattede over 12.000 teenagere. Forskerne kom til følgende konklusion: „Et stærkt følelsesmæssigt bånd til den ene af forældrene er den bedste garanti for en teenagers trivsel og er i stor grad med til at forhindre en adfærd der kunne være skadelig.“ Ja, børn har behov for deres forældres opmærksomhed. En mor spurgte engang sine børn: „Hvis I kunne få lige hvad I ønskede jer, hvad ville I så helst have?“ Alle fire svarede: „Mere tid sammen med mor og far.“

At være en ansvarlig far eller mor betyder derfor at man sikrer sig at børnenes behov bliver opfyldt, deriblandt deres behov for åndelig oplæring og et nært venskab med forældrene. Det betyder at børnene må hjælpes til at blive ansvarsbevidste og ærlige voksne der behandler andre med venlighed og respekt, og som bringer Skaberen ære. (1 Samuel 2:26) Ja, når forældre oplærer og vejleder deres børn på en måde der har Guds behag, lever de op til det ansvar de har fået betroet.

[Fodnote]

^ par. 7 Her bruger Paulus det græske ord goneuʹsin, forældre, som er flertal af goneusʹ, der bruges om den ene af forældrene. Men i vers 4 bruger han det græske ord pateʹres, der betyder „fædre“.

[Illustration på side 13]

Råben og skrigen kan forurolige et barn

[Illustration på side 13]

Brug tid sammen med dine børn