Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

Giv dine børn glæde ved at læse

„Noget tyder på at børn hvis forældre er gode til at læse, følger forældrenes eksempel,“ siger specialist i neurolingvistik Beatriz González Ortuño ifølge den mexicanske avis Reforma. Forældre opfordres til at give deres børn lyst til at lære at læse, selv før de har lært bogstaverne, og således udnytte børnenes gode indlæringsevne. Forældrene kan for eksempel læse historier for børnene der stimulerer deres fantasi. Avisen har følgende forslag: „Sæt jer sammen. . . . Lad børnene vende siderne. Lad dem afbryde når de vil, og lad dem stille spørgsmål. . . . Få dem til at fortælle om de forskellige ting og personer der berettes om i historien. Besvar alle deres spørgsmål. . . . Relatér bogens indhold til børnenes hverdag.“

 Elefanter er ikke til chili

Elefanterne i Afrikas vildtreservater har længe givet grund til konflikter mellem naturfredningsfolk og landmænd. Man har forsøgt at holde elefanterne inden for reservaternes grænser ved hjælp af hegn, ild og trommer, alt sammen uden held. Elefanter på afveje har gentagne gange ødelagt afgrøder og tilmed trampet mennesker ihjel. Men nu har man endelig fundet et våben der virker — chiliplanten. Den sydafrikanske avis The Witness fortæller at de steder hvor man dyrker chili langs grænsen til et reservat, holder elefanterne sig på afstand af grænserne fordi de „ikke kan lide planternes lugt“. Parkbetjentene er lettede over at de nu ikke længere skal „drive elefanterne tilbage i reservatet“; og der er færre af de lokale landmænds afgrøder der bliver ødelagt. Chilien kan også vise sig at blive en god indtægtskilde.

Sms’er forstyrrer nattesøvn

„Sms-beskeder forstyrrer de unges nattesøvn,“ rapporterer det tyske helseblad Apotheken Umschau. I en undersøgelse iværksat af Leuvens-universitetet i Belgien spurgte man 2500 unge mellem 13 og 16 år hvor ofte de blev vækket af sms’er om natten, og hvor trætte de følte sig på forskellige tidspunkter. Ti procent svarede at de blev vækket af sms’er mindst en gang om ugen. Søvnen hos tre procent af de adspurgte blev afbrudt på denne måde hver eneste nat. Ifølge en af forskerne „[viser] resultaterne at mobiltelefoner kan have stor indvirkning på søvnkvaliteten hos et stigende antal unge“. Bladet anbefaler at „forældre sikrer sig at deres børns mobiltelefon er slukket om natten“.

Hvordan fisk svømmer imod strømmen

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i bladet Science svømmer kildeørreder og andre fisk ind i strømhvirvler omkring stationære genstande i vandet for at få ’et gratis skub’ op imod strømmen og således minimere deres anstrengelser. Tidsskriftet New Scientist siger at ørreder — ved at ændre stilling i vandet og samstemme deres bevægelser med de strømhvirvler de møder — bruger så lidt energi at de ikke behøver at bruge deres store svømmemuskler. „Det er en yderst energibesparende måde at komme igennem turbulente omgivelser på,“ forklarer George Lauder, der er forsker i biomekanik ved Harvard University og er en af dem der står bag undersøgelsen. Tidsskriftet siger at ’fiskene udnytter hvirvelstrømmene som en sejlbåd udnytter vinden’.

De ældre er ikke en byrde

„Det er vigtigt ikke kun at fokusere på hvad de ældre koster samfundet, men også på hvordan de gavner samfundet, og på hvad der spares ved de ældres ulønnede arbejde,“ siger en rapport offentliggjort af Australian Institute of Family Studies. „Meget af det ulønnede arbejde som udføres af ældre, ville det være svært af få klaret med lønnede arbejdere.“ Rapporten viser at „australiere over 65 bidrager med næsten 22 milliarder euro om året [til samfundet] ved ulønnet omsorgsarbejde og frivilligt hjælpearbejde“. Det kan bestå i husligt arbejde, i at passe børn eller i at pleje syge. Rapporten fremhæver at den slags ulønnet arbejde „kan virke som et socialt ’bindemiddel’ der er med til at holde sammen på samfundet“. Værdien heraf kan ikke gøres op i kroner og øre.

Ældste eksisterende bog med trykte typer

På British Library opbevares nu en bog man mener er den ældste eksisterende trykte bog i verden, fortæller BBC News. Det drejer sig om en buddhistisk tekst kaldt Diamantsutraen, fundet i 1907 i en grotte i Dunhuang, Kina, dateret år 868 efter vor tidsregning. „Sutraen består af en bogrulle med kinesiske skrifttegn trykt på gråt papir viklet omkring en træstang,“ fortæller rapporten. Bogrullen og andre genstande der blev fundet sammen med den, menes at have været „en del af et bibliotek muret inde i grotten omkring år 1000 efter vor tidsregning“. Fundet viser at trykning med løse typer eksisterede flere hundrede år før det blev introduceret i Europa. For ifølge rapporten var „papirfremstilling og trykning allerede almindeligt brugt i Kina på det tidspunkt“.

Støj giver længere reaktionstid

„Jo mere støj, jo langsommere reagerer man,“ siger avisen The Toronto Star. Dette er resultatet af en undersøgelse iværksat af Memorial University i Newfoundland, Canada, som blev ledet af forsker Duane Button, der fik personer til at udføre nogle fysiske og psykiske opgaver i omgivelser med forskellige støjniveauer. Han fandt ud af at hvis man arbejder på et kontor med en baggrundsstøj på 53 decibel, vil ens reaktionstid være 5 procent længere, og på en industrivirksomhed med et støjniveau på 95 decibel, 10 procent længere. Selvom forskellene i reaktionstid kun er på brøkdele af et sekund, „gør disse brøkdele en stor forskel på landevejen,“ påpeger rapporten. Duane Button siger at en forringelse af ens reaktionstid på blot 0,035 sekunder kan være afgørende for om man kommer ud for et uheld eller ej.

Kirker drejer nøglen om

Det romerskkatolske bispedømme i Boston, USA, har bekendtgjort at det vil nedlægge 65 af sine 357 sogne — næsten en femtedel. Omkring 60 kirker og 120 bygninger der er knyttet til kirkerne, vil blive solgt. Ifølge The New York Times sker denne omstrukturering „blandt andet på grund af en tilbagegang i antallet af kirkegængere og på grund af stigende økonomiske problemer, som er forværret af de mange beskyldninger om sexmisbrug der rettes mod gejstlige“. Avisen citerer lederen af Cushwa Center for the Study of American Catholicism ved Notre Dame-universitetet, R. Scott Appleby, for at have sagt: „Skandalen har drænet bispedømmet for penge“ i en sådan grad at det ikke er muligt at holde sognene kørende.