Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi har alle brug for venner

Vi har alle brug for venner

 Vi har alle brug for venner

„En ven er en man frit kan tale med om alting, en man kan ringe til når som helst.“ — Yaël, Frankrig

„En ven forstår en når man er såret, og kan sætte sig ind i hvordan man har det.“ — Gaëlle, Frankrig

„EN VEN kan vise større troskab end en broder.“ (Ordsprogene 18:24) Siden disse ord blev nedskrevet i Bibelen for cirka 3000 år siden, har den menneskelige natur ikke forandret sig. Venskab har stadig lige så afgørende betydning for vores sindstilstand som føde og vand har det for vores legeme. Men mange synes det er svært at få dette grundlæggende behov for venskab opfyldt, og er ensomme. „Det er nemt nok at se hvorfor,“ skriver Carin Rubenstein og Phillip Shaver i deres bog In Search of Intimacy. De nævner faktorer som „hyppige skift af bopæl“, „upersonlige storbyer med høj kriminalitet“ og „at folk hellere vil se tv og videofilm derhjemme end at have kontakt med andre i lokalsamfundet“.

Livet i vores moderne samfund tapper os også for tid og energi. „Nutidens storbymenneske kommer i kontakt med flere mennesker på en uge end en landsbybeboer i det syttende århundrede gjorde på et år eller endda i løbet af et helt liv,“ skriver Letty Pogrebin i sin bog Among Friends. Hvis man har hundredvis af bekendtskaber, kan det være svært at koncentrere sig om nogle få længe nok til at man kan opdyrke og bevare et nært venskab med dem.

Selv de steder hvor livet for ikke så længe siden var mindre hektisk, er det sociale miljø i hurtig forandring. Ulla, som bor i Østeuropa, siger: „Førhen havde vi et meget nært forhold til vores venner. Men nu er mange af dem helt opslugt af deres job eller interesser. Alle har hele tiden travlt, og vi føler at vores gamle venskaber langsomt er ved at gå i opløsning.“ I disse fortravlede tider kan man være tilbøjelig til at tillægge venskab med andre mindre betydning.

Ikke desto mindre har vi alle et stort behov for at have venner. Dette behov er særlig stærkt hos unge. Yaël, som er citeret ovenfor, siger: „Som ung vil man gerne accepteres af andre, føle at man hører til et sted, og have et nært forhold til nogen.“ Vi har alle brug for at have gode og nære venskaber — uanset om vi er unge eller gamle. Trods de udfordringer der måtte være i den forbindelse, er der meget man kan gøre for at opdyrke sande venskaber og at bevare dem. Det vil de næste artikler komme ind på.