Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

 Krydsogtværs

Vandret

1. Noget vi ikke må forklejne værdien af (Job 15:4)

7. Hvad var det for et „kæledyr“ Natan brugte i sin illustration over for David da han havde syndet? (2 Samuel 12:3)

9. En dunkel, flertydig udtalelse (Dommerne 14:12)

10. „Hvis jernet er blevet sløvt, og han ikke har slebet . . ., så skal han lægge kræfterne i“ (Prædikeren 10:10)

11. Græsk kærlighedsgud

12. Samtidig med (1 Mosebog 1:22)

13. En af flere mænd af Banis slægt som Ezra tilskyndede til at sende deres fremmede hustruer og sønner bort. (Ezra 10:29, 44)

16. Et dårligt rygte; noget som sølvsmeden Demetrius var bange for skulle overgå deres beskæftigelse (Apostelgerninger 19:27)

18. Dyr af stor betydning for hebræerne, både som husdyr og offerdyr (1 Mosebog 32:14)

20. Udtryk for at den efterfølgende sætning giver en begrundelse (Mattæus 1:20, da. aut. 1948)

21. Plante som de skriftlærde og farisæerne gav tiende af (Mattæus 23:23)

23. „Nej, mine sønner; det rygte jeg hører Jehovas folk sætte i . . . er jo ikke godt“ (1 Samuel 2:24)

25. Mødested for offentlige forsamlinger; latinske navn for torv (Apostelgerninger 16:19, fodnote)

28. Israels første konge (1 Samuel 10:1; 11:15)

29. Uren fugl som israelitterne ikke måtte spise (5 Mosebog 14:11, 12)

30. Strategisk velbeliggende by nord for Israel i „Hamats land“ (2 Kongebog 23:33)

31. Den del af hjernefunktionen hvormed man indsamler oplysninger, ræsonnerer og drager slutninger (Daniel 6:14)

32. Den del af hovedtøjet som hesten har i munden, og hvormed den tæmmes og styres (Salme 32:9)

33. Regeringssædet der repræsenterede kong Salomons herskermagt, og hvorfra han styrede landet (1 Kongebog 2:12; 10:18)

Lodret

1. „Enhver der tjener som soldat undlader at indvikle sig i livets . . . beskæftigelser, for at han kan opnå godkendelse hos den der har hvervet ham som soldat“ (2 Timoteus 2:4)

2. Et rige eller en by som Arjok herskede over på Abrahams og Lots tid (1 Mosebog 14:1)

3. Far til Bartimæus, den blinde tigger der blev helbredt af Jesus (Markus 10:46)

4. Stang eller pæl der blev brugt som samlingsmærke for folk eller hære (Esajas 5:26)

5. Ormelignende, lemmeløs insektlarve. Brugt af sjuhitten Bildad, en af Jobs falske venner, som et udtryk for menneskets ringhed (Job 25:6)

6. Tre ord som kong Nebukadnezar pralende beskrev sit rige med før han mistede sin forstand (Daniel 4:30)

8. Nataktiv fugl der lever af rov (5 Mosebog 14:16)

14. Moses’ svigerfar (2 Mosebog 3:1)

15. Arons næstældste søn, der blandt andre fik lov at se et syn af Gud (2 Mosebog 24:1, 9-11)

17. Far til Josua; eller navnet på det 14. bogstav i det hebraiske alfabet (Salme 119:105)

19. Som et udtryk for at Jehova har banet vejen for forkyndelsesarbejdet, lod han Esajas udtale følgende profeti: „Lad hver . . . blive hævet, og hvert bjerg og hver høj blive sænket“ (40:4)

22. Hvad der blev sagt om Abrahams børn at de skulle være (Hebræerne 11:12)

24. Strategisk vigtig by i det forjættede land hvorfra man havde frit udsyn over den frugtbare vestlige del af Jizre’elsletten (2 Krønikebog 35:22)

25. „Grund over disse ting, . . . dig i dem, så din fremgang må være tydelig for alle“ (1 Timoteus 4:15)

26. Fortælle noget som har været skjult eller hemmeligt (1 Korinther 3:13)

27. Tilhører et folkeslag der forsvandt for mange århundreder siden (Jf. Dommerne 3:28)

 Løsning på krydsord side 27

Løsninger vandret

1. EFTERTÆNKSOMHED

7. HUNLAM

9. GÅDE

10. ÆGGEN

11. EROS

12. IDET

13. SJEAL

16. VANRY

18. GEDER

20. THI

21. MYNTE

23. OMLØB

25. FORUM

28. SAUL

29. GRIB

30. RIBLA

31. SIND

32. BIDSEL

33. ELFENBENSTRONEN

Løsninger lodret

1. ERHVERVSMÆSSIGE

2. ELLASAR

3. TIMÆUS

4. SIGNAL

5. MADDIKE

6. DET STORE BABYLON

8. UGLE

14. JETRO

15. ABIHU

17. NUN

19. DAL

22. TALRIGE

24. MEGIDDO

25. FORDYB

26. RØBE

27. MOABIT