Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan vi kan dække vores behov for venskaber

Hvordan vi kan dække vores behov for venskaber

 Hvordan vi kan dække vores behov for venskaber

„ENSOMHED er ikke en sygdom,“ står der i bogen In Search of Intimacy. „Ensomhed er en sund hunger . . . , et naturligt tegn på at vi mangler selskab.“ Ligesom hunger, eller sult, får os til at indtage nærende mad, bør ensomhed få os til at søge gode venner.

Men som Yaël, en ung kvinde i Frankrig, bemærker, „er der nogle som undgår al kontakt med andre“. Uanset hvorfor man isolerer sig, løser det dog ingen problemer; man bliver blot endnu mere ensom. Et bibelsk ordsprog lyder: „Den der holder sig for sig selv, søger kun det han selv længes efter; han farer frem mod al praktisk visdom.“ (Ordsprogene 18:1) Man må erkende at man har brug for venner, og så beslutte sig for at gøre noget ved det.

Gør selv noget for at få venner

I stedet for at få medlidenhed med sig selv eller at misunde dem der tilsyneladende har flere eller bedre venskaber end man selv har, hvorfor så ikke opdyrke en positiv indstilling? Det gjorde Manuela, som kommer fra Italien. Hun siger: „Især da jeg var teenager, følte jeg at jeg blev holdt udenfor. For at overvinde det problem iagttog jeg folk som havde gode venskaber, og prøvede derefter at opdyrke de samme tiltalende egenskaber som de havde, så jeg kunne være mere behagelig at omgås.“

Et praktisk råd er at passe godt på sig selv fysisk og på anden måde. En sund kost og tilstrækkeligt med hvile og motion er alt sammen noget der hjælper på ens udseende og velbefindende. Når man er ren og pæn og velsoigneret, er man rarere at omgås, og man får større selvrespekt. Man skal dog passe på ikke at falde i den grøft at blive alt for optaget af sit udseende. „Det er ikke nødvendigt at gå i modetøj for at finde rigtige venner,“ siger Gaëlle fra Frankrig. „Ordentlige mennesker ser på hvad der bor i en.“

Det er jo vores inderste tanker og følelser der har indflydelse på hvad vi taler om, og endda hvordan vi ser ud. Har du et optimistisk syn på livet? Det vil hjælpe dig til at have et glad ansigtsudtryk. Et ægte smil er noget af det mest tiltrækkende man kan have, og ifølge Roger E. Axtell, som er ekspert i kropssprog, „er det universelt“ og „bliver sjældent misforstået“. * Hvis du så oven i købet har humoristisk sans, vil folk automatisk føle sig tiltrukket af dig.

 Husk at sådanne gode egenskaber kommer indefra. Gør derfor en indsats for at fylde sindet og hjertet med sunde, positive tanker og følelser. Læs om interessante og betydningsfulde emner — aktuelle begivenheder, forskellige kulturer, naturfænomener. Lyt til opløftende musik. Tillad ikke at fjernsyn, film og romaner drager dit sind og dine følelser ind i en virkelighedsfjern verden. De venskaber man ser skildret i film, er som regel ikke virkelige, men et produkt af andre menneskers fantasi.

Vær åben

Zuleica, som bor i Italien, fortæller: „Da jeg var yngre, var jeg genert og havde svært ved at få venner. Men jeg vidste at hvis man gerne vil have venner, må man selv tage initiativet. Man må lade andre lære en at kende og gøre noget for at lære dem at kende.“ Ja, for at få rigtige venner må man være åben over for andre — lade dem komme ind på livet af en. En sådan kommunikation har langt større betydning for et sandt venskab end at man har et godt udseende og stor udstråling. „Gode og varige venskaber findes både blandt indadvendte, udadvendte, unge, gamle, tungnemme, intelligente, grimme og smukke mennesker. Men et fællestræk for dem alle er at de er åbne,“ siger rådgiver dr. Alan Loy McGinnis. „De lader andre se ind i deres hjerte.“

Det betyder ikke at man skal krænge sine følelser ud eller røbe sine inderste hemmeligheder for folk man ikke føler sig tilpas med. Men man kan udvælge nogle som man lidt efter lidt udtrykker sine tanker og følelser for. Michela, fra Italien, siger: „I begyndelsen havde jeg det problem at jeg skjulte mine følelser. Jeg var nødt til at forandre mig og prøve at vise mine følelser noget mere, så mine venner kunne forstå hvad jeg følte, og få et nærmere forhold til mig.“

Selv om man er selskabelig af natur, kræver det alligevel tid og fælles oplevelser før der kan opstå gensidig tillid mellem venner. I mellemtiden skal man ikke være overdrevent bekymret for hvad andre måske tænker om en. Elisa, som bor i Italien, siger: „Mit problem var at hver gang jeg ville sige noget, var jeg bange for ikke at få det sagt rigtigt. Men så tænkte jeg: ’Rigtige venner vil ikke misforstå mig.’ Så hvis jeg kom til at sige noget forkert, lo jeg ad mig selv, og de andre lo med.“

Man skal derfor blot slappe af og være sig selv. Det er ikke nogen god idé at forstille sig. „Intet gør en mere tiltrækkende end når man er helt naturlig,“ skriver familierådgiveren F. Alexander Magoun. Folk som virkelig er lykkelige, behøver ikke at lade som om de er det, eller prøve at gøre indtryk på andre. Det er kun ved at være naturlig at man kan få et ægte venskab. Man skal også lade andre være sig selv. Glade og tilfredse mennesker accepterer andre som de er, og lader sig ikke gå på af deres småfejl. De har ikke behov for at lave om på deres venner for at få dem til at tilpasse sig deres egne forudfattede meninger. Prøv at være en sådan glad person som ikke er kritisk over for andre.

For at få en ven, må man være en ven

Der er en endnu vigtigere faktor — den mest fundamentale. For næsten 2000 år siden  gjorde Jesus opmærksom på at nøglen til at have det godt med sine medmennesker er uselvisk kærlighed. Han sagde: „Sådan som I ønsker at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.“ (Lukas 6:31) Denne lære er siden hen blevet kendt som den gyldne regel. Ja, den eneste måde at få sande venner på er ved at være en ven som uselvisk giver af sig selv. Med andre ord må man være en ven for at få en ven. Et godt venskab handler mere om at give end om at modtage. Man må være villig til at sætte sin vens ønsker og interesser højere end sine egne.

Manuela, som er citeret tidligere, siger: „Sand lykke kommer af at give, nøjagtig ligesom Jesus sagde det ville. Den der får, bliver glad, men den der giver, bliver endnu gladere. Vi kan give ved oprigtigt at spørge vores venner hvordan de har det, ved at prøve at forstå deres problemer og ved at gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dem, uden at vente på at de beder os om det.“ Vis derfor interesse for andre, også de venner du allerede har. Gør noget for at styrke jeres forhold. Lad være med at ofre et venskab til fordel for mindre vigtige og tilfredsstillende gøremål. Venner fortjener vores tid og opmærksomhed. Ruben, som bor i Italien, siger: „En fundamental betingelse for at finde og holde på venner er at man bruger tid på dem. For eksempel kræver det tid at være en god lytter. Vi kan alle blive bedre til at lytte og vise interesse for hvad andre siger, ved ikke at afbryde dem når de taler.“

Vis andre respekt

En anden vigtig faktor for at man kan få gode, varige venskaber, er gensidig respekt. Det indbefatter at man tager hensyn til andres følelser. Du ser sikkert gerne at dine venner er taktfulde og diskrete når de ikke har den samme smag eller de samme synspunkter som du har. Burde du da ikke behandle dem på samme måde? — Romerne 12:10.

Man kan også vise sine venner respekt ved ikke at være omklamrende. Et sandt venskab er fri for jalousi og besiddertrang. Bibelen siger i Første Korintherbrev 13:4: „Kærligheden er ikke skinsyg.“ Man må undgå enhver tendens til at ville have sine venner helt for sig selv. Hvis de betror sig til andre, skal man ikke blive fornærmet eller undgå dem. Vi må alle udvide med hensyn til venskaber, og ens venner skal også have lov til at lære andre at kende.

Det er også vigtigt at man respekterer sine venners behov for privatliv. Både gifte par og enlige har brug for at have noget tid for sig selv. Selv om man ikke skal tøve med at søge kontakt med sine venner, må man vise dømmekraft og hensynsfuldhed og ikke trække for store veksler på dem. Bibelen advarer: „Sæt sjældent din fod i din næstes hus; ellers får han for meget af dig.“ — Ordsprogene 25:17.

 Forlang ikke fuldkommenhed

Når folk lærer hinanden at kende, bliver de selvfølgelig mere opmærksomme på hinandens svage såvel som stærke sider. Men det må ikke forhindre os i at opdyrke venskaber. „Nogle har lidt for høje krav til potentielle venner,“ siger Pacôme, som bor i Frankrig. „De ser gerne at deres venner kun har gode egenskaber, men det er umuligt.“ Ingen af os er perfekte, og vi har ikke ret til at forlange at andre er det. Vi håber at vores venner vil acceptere os trods vores ufuldkommenheder og bære over med os. Burde vi ikke også prøve at se gennem fingre med vores venners fejl ved ikke at gå og spekulere over dem eller tillægge dem for stor vægt? Forfatteren Dennis Prager kommer med denne påmindelse: „Fejlfri venner — det vil sige dem der aldrig beklager sig, altid er kærlige, aldrig er i dårligt humør, kun har øje for os og aldrig skuffer os — kaldes kæledyr!“ Hvis ikke vi kun vil have kæledyr som vores nærmeste venner, må vi følge apostelen Peters råd om at lade ’kærlighed dække over en mængde synder’. — 1 Peter 4:8.

Det er blevet sagt at venskab fordobler glæderne og halverer sorgerne. Men hvis man skal være realistisk, kan man ikke forvente at venner kan dække  alle ens behov og løse alle ens problemer. Det er en egoistisk måde at betragte venskaber på.

Trofaste venner i medgang og modgang

Når først man har fået en ven, må man aldrig tage hans eller hendes venskab for givet. Tid og afstand kan adskille venner, men de tænker stadig på hinanden, og de kan bede for hinanden. Selv hvis de kun sjældent ses, kan de hurtigt tage tråden op og fortælle hinanden om hvad der siden er sket i deres liv. Især når ens venner oplever vanskelige tider, er det vigtigt at man står til rådighed for dem. Som oftest bør man ikke holde sig væk fra dem når de har problemer. Det er måske det tidspunkt de har allermest brug for en. „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ (Ordsprogene 17:17) Og når nære venner har uoverensstemmelser, er de hurtige til at gøre alting godt igen og tilgive hinanden. Sådanne venner svigter ikke hinanden blot fordi noget ikke går helt glat.

Man kan skaffe sig venner ved at have uselviske motiver og en positiv holdning til andre. Men det er ikke lige meget hvilken slags venner man får. Hvordan kan man finde gode venner? Den næste artikel kommer ind på det spørgsmål.

[Fodnote]

^ par. 7 Se artiklen „Smil — det er godt for dig!“ i Vågn op! for 8. juli 2000.

[Ramme/illustrationer på side 6, 7]

Kan mænd og kvinder ’bare være venner’?

Kan mænd og kvinder som ikke er gift med hinanden, være venner? Det kommer an på hvad man mener med ordet „ven“. Jesus var en nær ven af to enlige kvinder, Maria og Marta, som boede i Betania. (Johannes 11:1, 5) Apostelen Paulus var en ven af Priskilla og hendes mand, Akvila. (Apostelgerninger 18:2, 3) Disse personer har helt sikkert næret meget varme følelser for hinanden. Men man kan ikke forestille sig at hverken Jesus eller Paulus nogen sinde lod venskabet udvikle sig i en romantisk retning.

I vores moderne samfund er det mere og mere almindeligt at mænd og kvinder arbejder tæt sammen, og det bliver stadig mere påkrævet for begge køn at lære at have et venskabeligt og passende forhold til hinanden. Ægtepar har også gavn af at opdyrke sunde venskaber med andre par og med enlige.

„Men det kan være overordentlig svært at skelne mellem romantiske, seksuelle og venskabelige følelser,“ siges der advarende i tidsskriftet Psychology Today. „I realiteten er der altid en lurende fare for at der pludselig og uventet opstår seksuelle følelser mellem en mand og en kvinde. Et helt uskyldigt kram kan med ét antage en mere romantisk karakter.“

Det er især vigtigt for gifte par at være realistiske og praktiske. „Alle former for intimitet med andre kan true et ægteskab,“ skriver forfatteren Dennis Prager i sin bog Happiness Is a Serious Problem. „Et intimt forhold indbefatter ikke kun sex, og din ægtefælle har krav på at være din eneste fortrolige ven af det modsatte køn.“ Jesus påpegede at dét at forblive moralsk ren har med ens hjertetilstand at gøre. (Mattæus 5:28) Vær derfor venlig over for personer af det modsatte køn, men vogt dit hjerte og undgå omhyggeligt situationer som kunne føre til upassende tanker, følelser eller handlinger.

[Illustrationer på side 7]

At passe godt på sin krop og sit sind gør en mere tiltrækkende

[Illustration på side 8]

Venner er åbne over for hinanden