Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvornår bliver vi fri for aids?

Hvornår bliver vi fri for aids?

 Hvornår bliver vi fri for aids?

Unge bliver allerede i en tidlig alder bombarderet med budskaber som opfordrer til uforpligtende sex. Intravenøst stofmisbrug, en anden smittevej for overførsel af hiv, er også meget udbredt. Når man tænker over hvor ansvarsløst mange opfører sig i dag, kan man spekulere på om vi nogen sinde vil blive fri for aids.

LÆGER og andre i sundhedssektoren peger på en ændring af adfærdsnormerne som et vigtigt led i kampen mod aids. En rapport fra Centers for Disease Control and Prevention siger: „Hver eneste generation af unge har brug for løbende og udførlige sundhedsoplysninger og tiltag som kan hjælpe dem til hele livet igennem at undgå en adfærd der kunne føre til at de blev smittet med hiv. Både forældre og lærere burde engagere sig i et sådant omfattende oplysningsarbejde.“

Det er vigtigt at forældre oplyser deres børn om farerne ved hiv og aids før de får nogle forkerte oplysninger af deres kammerater eller andre. Det er ikke altid nogen let opgave, men det kan redde børnenes liv. Børn bliver ikke demoraliseret af at blive informeret om sex og stoffer — det kan tværtimod være en beskyttelse for dem.

Forældrenes oplæring af børnene er afgørende

Blandt Guds folk i fortiden skulle forældre undervise deres børn om kønslivet og om hvordan de kunne beskytte deres helbred. Interessant nok indeholdt israelitternes love klare moralnormer og instruktioner som beskyttede dem mod infektioner. (3 Mosebog 18:22, 23; 19:29; 5 Mosebog 23:12, 13) Hvordan skulle folket lære disse love at kende? Jehova sagde til israelitterne: „Disse ord som jeg pålægger dig i dag skal du have i dit hjerte.“ Først skulle forældrene selv erkende  det gavnlige i at følge disse love og de negative konsekvenser af ikke at gøre det. Dernæst skulle de følge befalingen: „Du skal indprente din søn dem og tale om dem når du sidder i dit hus og når du vandrer på vejen og når du lægger dig og når du står op.“ — 5 Mosebog 6:6, 7.

Det hebraiske ord der er oversat med „indprente“, betyder „at gentage“, „at sige igen og igen“, „at præge tydeligt ind i“. Det er klart at det er noget der tager tid. Når forældre sætter tid til side til at fortælle deres sønner og døtre om farerne ved stofmisbrug og fri sex, er der langt større chance for at deres børn undgår en adfærd som kan føre til at de bliver smittet med hiv eller andre sygdomme. *

Trøst til hiv-smittede og aids-ramte

En forebyggende indsats mod aids er måske ikke til megen trøst for de millioner af mennesker som allerede er blevet smittet med hiv eller har fået aids. Ud over at lide af de fysiske følger af selve sygdommen bliver de ofte stemplet og afvist på grund af deres situation. Hvorfor? En udbredt, men fejlagtig opfattelse er at hiv kan overføres ved almindelig social kontakt. Frygten for at blive smittet med hiv og få aids er forståelig, eftersom sygdommen både er smitsom og dødelig. Men for nogle er frygten for aids blevet en irrationel frygt for dem der har sygdommen. Det er sket at aids-patienter er blevet nægtet lægebehandling, ekskluderet af deres kirke og endog udsat for vold.

Nogle har hævdet at aids er en straf fra Gud over de onde. At følge Bibelens kønsmoral og normer i forbindelse med stofmisbrug og blod kunne ganske vist have hjulpet mange til at undgå at blive smittet med sygdommen. (Apostelgerninger 15:28, 29; 2 Korinther 7:1) Men Bibelen siger ikke at sygdom er en straf fra Gud for en synd man har begået. Den siger tværtimod: „Med ondt kan Gud . . . ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ (Jakob 1:13; Johannes 9:1-3) Personer som er blevet smittet med hiv eller har aids fordi de ikke har fulgt de bibelske normer, men som har ændret adfærd, kan være sikre på at Gud ikke vil svigte dem.

Guds empati over for og kærlighed til de kronisk syge kom tydeligt til udtryk da hans søn, Jesus Kristus, var på jorden. Engang da Jesus var på rejse, mødte han en spedalsk. Bibelen siger at Jesus „fik . . . inderligt ondt af ham, og han rakte sin hånd frem og rørte ved ham“. Jesus brugte sine mirakuløse evner og helbredte den spedalske. (Markus 1:40-42) Han så ikke ned på folk som var syge. Den kærlighed han viste dem, genspejlede til fuldkommenhed hans himmelske Faders kærlighed. — Lukas 10:22.

Snart vil aids være forsvundet!

Jesu mirakuløse helbredelser forsikrer os ikke blot om Guds kærlighed. Hans tjeneste her på jorden viste også at han både har magten og viljen til at helbrede alle de sygdomme som plager menneskeheden, og det er lige præcis hvad han snart vil gøre. Ifølge Bibelen hersker Jesus Kristus allerede nu som konge i himmelen. — Åbenbaringen 11:15.

Bibelens profetier forsikrer os om at der snart kommer en tid hvor „ingen indbygger siger: ’Jeg er syg’“. (Esajas 33:24) Selvom det ikke er lykkedes os mennesker at standse spredningen af aids og sørge for en effektiv behandling til alle som har sygdommen, kan vi have tillid til at aids vil blive fjernet. Kong David sagde: „Velsign Jehova, min sjæl, og glem ikke alle hans gerninger, han som tilgiver al din brøde, som helbreder alle dine sygdomme.“ — Salme 103:2, 3.

Hvornår vil det ske? Hvilke krav stiller Gud til dem der gerne vil gøre sig håb om at opleve sådanne velsignelser? Du er meget velkommen til at kontakte Jehovas Vidner så du kan lære mere om Bibelens vidunderlige løfte.

[Fodnote]

^ par. 7 Bogen Lyt til den store Lærer, som er udgivet af Jehovas Vidner, har hjulpet mange forældre til at give deres børn nogle grundlæggende moralprincipper og en fremadskridende undervisning i seksuelle spørgsmål.

[Tekstcitat på side 11]

Bibelens profetier forsikrer os om at der snart kommer en tid hvor „ingen indbygger siger: ’Jeg er syg’“

[Illustration på side 10]

Forældre kan beskytte deres børn ved at fortælle dem om farerne ved fri sex og stofmisbrug

[Illustration på side 10]

Jesu magt og vilje til at helbrede de syge viste hvad han vil gøre i fremtiden