Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad skal jeg gøre når noget mislykkes for mig?

Hvad skal jeg gøre når noget mislykkes for mig?

 Unge spørger:

Hvad skal jeg gøre når noget mislykkes for mig?

„Jeg har lige fået karakterer, og jeg er dumpet i de samme fire fag igen. Jeg gjorde mit bedste, men dumpede altså igen.“ — Lauren, 15 år.

„Det er utrolig svært at komme ovenpå igen efter at noget er mislykkedes for en. Man kan så let blive overvældet af negative tanker.“ — Jessica, 19 år.

DET er de færreste der bryder sig om at tænke på de gange noget er mislykkedes for dem. Men det er noget vi alle fra tid til anden oplever. Og hvad enten det drejer sig om at dumpe til en eksamen, at sige eller gøre noget pinligt, at skuffe nogen man holder af, eller at komme ud i moralsk uføre, så kan det slå en helt ud.

Alle begår selvfølgelig fejl. Bibelen siger: „Alle har syndet og mangler Guds herlighed.“ (Romerne 3:23) Nogle af os har alligevel svært ved at komme over et nederlag. En ung mand der hedder Jason, udtrykker det på denne måde: „Jeg ser meget kritisk på mig selv. Hvis jeg har begået en bommert, griner folk måske ad mig, men de glemmer for det meste alt om det igen. Men det gør jeg ikke. Jeg bliver ved med at tænke på min fejltagelse.“

Det er ikke nødvendigvis nogen dårlig idé at tænke på sine fejl — især ikke hvis det kan få en til at gøre forbedringer. At være alt for kritisk over for sig selv i længere tid kan være skadeligt og virke mod hensigten. Ordsprogene 12:25 siger: „Ængstelse i en mands hjerte nedbøjer det.“

Læg mærke til hvordan det gik en mand ved navn Epafroditus der omtales i Bibelen. Han blev sendt til Rom, hvor han skulle virke som personlig tjener for apostelen Paulus. Men Epafroditus blev syg og kunne ikke klare opgaven. Ja, det endte med at Paulus måtte tage sig af ham! Paulus sørgede for at Epafroditus kunne komme hjem, og han informerede den lokale menighed om at denne trofaste mand også var blevet nedtrykt. Hvorfor var han det? Fordi menigheden i Filippi havde hørt at han var blevet syg, forklarer Paulus. (Filipperne 2:25, 26) Da Epafroditus blev klar over at andre vidste at han var syg og ikke kunne magte opgaven, har han sandsynligvis følt sig som en total fiasko. Det er ikke så sært at han blev nedtrykt.

Hvad kan man gøre for at undgå de ubehagelige følelser der opstår i kølvandet på et nederlag?

Kend dine begrænsninger

Man kan mindske risikoen for at opleve et nederlag ved at sætte sig fornuftige og beskedne mål. „Hos de beskedne er der visdom,“ siger Bibelen. (Ordsprogene 11:2; 16:18) Og en der er beskeden, kender sine begrænsninger. Det kan være en god idé en gang imellem at stille sig selv over for nogle udfordringer for at udvikle sine evner og færdigheder. Men vær realistisk. Måske  er du ganske enkelt ikke et geni til matematik, og du har måske heller ikke en sportsstjernes smidighed og timing. En ung mand ved navn Michael erkender: „Jeg ved godt at jeg ikke er god til sport, men jeg vil gerne være med. Jeg stiller bare ikke for høje krav til mig selv, for ellers ville mine anstrengelser være dømt til at mislykkes.“ Han forklarer: „Man bliver nødt til at sætte sig nogle opnåelige mål.“

Yvonne på 14, som lider af rygmarvsbrok og spastisk lammelse, har denne indstilling: „Jeg kan ikke gå, danse eller løbe som alle andre. Jeg føler mig frustreret over at jeg ikke kan det samme som andre. De fleste forstår mig ikke. Men jeg har lært at leve med mine frustrationer.“ Hendes råd til andre er: „Bliv ved med at prøve. Hvis noget mislykkes for dig, så giv ikke op. Bliv ved med at gøre dit bedste.“

Du må heller ikke pine dig selv ved at drage urimelige sammenligninger med andre. Andrew på 15 siger: „Jeg prøver at undgå at sammenligne mig med andre, for vi har ikke alle de samme evner og de samme stærke sider.“ Det er i tråd med hvad der står i Bibelen i Galaterne 6:4: „Lad enhver prøve sin egen gerning, og så kan han have grund til at rose sig i forhold til sig selv alene, og ikke i sammenligning med en anden.“

Når andre har store forventninger til én

Nogle gange er det ikke en selv, men andre der har forventninger til én. Det kan være ens forældre eller lærere. Og du er klar over at uanset hvad du gør, så bliver de aldrig tilfredse. Det gør det ikke bedre hvis de udtrykker deres skuffelse på en måde der irriterer dig eller slår dig helt ud. (Job 19:2) Du er sikkert klar over at dine forældre og andre ikke bevidst prøver at såre dig. Jessica siger: „De er mange gange slet ikke opmærksomme på hvordan det de siger, virker på én. Nogle gange går man blot forkert af hinanden.“

Kunne det på den anden side tænkes at de kan se noget du ikke kan se? Måske undervurderer du dig selv. I stedet for at lukke ørerne for deres tilskyndelser gør du klogt i at ’høre på tugt’. (Ordsprogene 8:33) Michael forklarer: „Det er til dit eget bedste. De ønsker at du skal klare dig bedre og gøre fremskridt. Du skal se på det som en spændende udfordring.“

Men hvad kan du gøre hvis du mener at dine forældre eller andre stiller urimelige krav til dig, og at dine anstrengelser derfor er dømt til at mislykkes? Så vil det være klogt respektfuldt at fortælle dem ligeud hvad du føler. Måske kan I sammen opstille nogle mere realistiske mål.

’Nederlag’ i den kristne tjeneste

Unge blandt Jehovas Vidner udfører forskellige opgaver som tjenere for Gud, og det er en stor udfordring. (2 Timoteus 4:5) Hvis du er en ung kristen, er der måske tidspunkter hvor du føler dig utilstrækkelig. Det kan være at du ikke synes at du giver gode kommentarer ved møderne, eller måske har du har svært ved at forklare andre hvad det bibelske budskab går ud på. Tag for eksempel Jessica, der gav en anden teenagepige bibelundervisning. I et stykke tid gjorde pigen gode fremskridt. Men pludselig ønskede hun ikke længere at tjene Gud. „Jeg følte mig som en total fiasko,“ siger Jessica.

Hvordan kom Jessica over det? Hun måtte først indse at det ikke var hende som pigen havde afvist, men Gud. Det hjalp også Jessica at tænke  over den bibelske beretning om Peter, en mand der frygtede Gud, men som havde flere svage sider. Hun forklarer: „Bibelen viser at Peter overvandt sine svagheder, og at Jehova gjorde brug af ham på mange måder til at fremme Rigets sag.“ (Lukas 22:31-34, 60-62) Nu kan det selvfølgelig godt være at du har brug for at blive bedre til at undervise. Hvis det er tilfældet, hvorfor da ikke arbejde flittigt på det? (1 Timoteus 4:13) Gør brug af modne kristne i menigheden. De kan give dig den nødvendige oplæring.

Synes du at det er en udfordring at forkynde fra hus til hus? Jason indrømmer at han „føler det som et lille nederlag hver gang en eller anden bare lukker døren“. Hvad har han gjort for at overvinde sin negative følelse? „Jeg er nødt til at minde mig selv om at det ikke er et nederlag,“ siger han. Han har jo netop gjort hvad Gud har påbudt ham at gøre, nemlig at forkynde. Og selv om det ikke er rart at blive afvist, så er det ikke alle der vender det døve øre til Bibelens budskab. „Når jeg finder en person som lytter, ved jeg at det har været alle anstrengelserne værd,“ siger Jason.

Alvorlige fejltrin

Hvad skal man gøre hvis man begår et alvorligt fejltrin eller måske endda en alvorlig synd? Det havde Ana på 19 gjort. * Hun indrømmer: „Jeg svigtede menigheden, min familie og især Jehova.“ For at komme på fode igen er det nødvendigt at man angrer og søger hjælp hos de ældste i menigheden. (Jakob 5:14-16) Noget der hjalp Ana, og som opmuntrede hende, var at en ældste mindede hende om at Jehova på trods af alle de dårlige ting David havde gjort, stadig var villig til at tilgive ham, og at David kom på fode igen. (2 Samuel 12:9, 13; Salme 32:5) Man må også gøre hvad man kan for at opbygge sig selv åndeligt. „Jeg læser Salmernes Bog igen og igen,“ siger Ana, „og de skriftsteder som opmuntrer mig, skriver jeg ned i et hæfte.“ Med tiden er det altså muligt at komme åndeligt på fode igen, selv efter at man har begået alvorlige synder. Ordsprogene 24:16 siger: „Selv om den retfærdige falder syv gange, rejser han sig igen.“

Hvordan du kommer over et nederlag

Ikke bare store, men også små fejltrin kan plage en. Hvad kan du gøre for at komme videre? Først og fremmest er det vigtigt at du ser nøgternt på dine fejl. Et godt råd fra Michael lyder: „Opfat ikke dig selv som en total fiasko, men find i stedet ud af nøjagtig hvad det var du gjorde forkert, og hvad årsagen var. På den måde kan du gøre det bedre næste gang.“

Du må også undgå at tage dig selv alt for højtideligt. Der er en „tid til at le“ — og det kunne nogle gange være ad sig selv. (Prædikeren 3:4) Hvis du føler dig modløs, så tænk på noget du er god til, for eksempel en hobby eller en sportsgren. At være ’rig på gode gerninger’, som det at fortælle andre om sin tro, kan få én til at tænke mere positivt om sig selv. — 1 Timoteus 6:18.

En sidste ting du må huske, er at „Jehova er barmhjertig og nådig“ og ikke vil „bebrejde for bestandig“. (Salme 103:8, 9.) Jessica siger: „Jeg føler at jo nærmere et forhold jeg får til Jehova, desto mere sikker er jeg på at han vil hjælpe mig igennem hvad som helst jeg måtte blive udsat for.“ Ja, det er trøstende at vide at vor himmelske Fader holder af os på trods af vore svage sider.

[Fodnote]

^ par. 23 Navnet er ændret.

[Illustration på side 20]

Hvis du føler at der stilles for store forventninger til dig, kan du respektfuldt give udtryk for din mening

[Illustration på side 21]

Når du beskæftiger dig med noget du er god til, kan det fjerne følelsen af at være en fiasko