Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Teenagegraviditeter — en global tragedie

Teenagegraviditeter — en global tragedie

 Teenagegraviditeter — en global tragedie

TEENAGEGRAVIDITETER er blevet kaldt en epidemi. Men det tragiske omfang af dette problem forstås bedst når man tænker på hvor stor indvirkning en graviditet har på en skræmt teenagepige. Hun vil i det mindste komme til at opleve nogle drastiske forandringer i sit liv som vil få stor indflydelse både på hende, hendes familie og venner.

Teenagere befinder sig i „ungdommens vår“, som Bibelen kalder det — en tid hvor kønsdriften ofte er på sit højeste. (1 Korinther 7:36) Men det ville være en overforenkling at sige at teenagegraviditeter blot skyldes manglende brug af prævention. Kendsgerningerne viser at en række andre komplekse sociale og følelsesmæssige faktorer bidrager til problemet.

Medvirkende faktorer

Forskning har vist at mange teenagemødre kommer fra opløste hjem. ’Det eneste jeg har ønsket mig hele mit liv, er en rigtig familie’, siger mange gravide teenagere. Et dårligt familieliv kan åbenbart øge sandsynligheden for at en teenagepige bliver gravid. I forbindelse med et opsøgende hjælpeprogram for teenagemødre har man opdaget at disse piger ofte har „et ustabilt forhold til deres mor og intet forhold til deres far“. Anita, der blev mor som 18-årig, husker at det var et stort savn for hende ikke at have sin far hos sig, selvom hendes mor sled i det for at sørge for hende materielt.

Andre ugifte piger bliver gravide som følge af voldtægt. For nogle af disse piger kan dette traume tilsyneladende udløse en følelsesmæssig smerte som senere hen i livet kommer til udtryk i en destruktiv adfærd. Jasmine, som blev voldtaget da hun var 15, siger: „Efter at det var sket, blev jeg selvdestruktiv. Jeg blev gravid da jeg var 19.“ Seksuelt misbrug kan også give anledning til manglende selvværd. Jasmine siger: „Jeg har aldrig følt at jeg duede til noget.“ Anita har været igennem nogenlunde det samme. Hun fortæller: „Fra jeg var syv til jeg var elleve år, blev jeg seksuelt misbrugt af en teenagedreng. Jeg hadede mig selv. Jeg gav mig selv skylden.“ Anita blev gravid da hun var 17.

Men nogle teenagegraviditeter er en konsekvens af overmod og nysgerrighed. Nicole, som blev citeret i den forrige artikel, indrømmer: „Jeg troede at jeg vidste det hele og kunne klare enhver situation. Desværre kunne jeg altså også klare at blive gravid.“ Carol, en anden kvinde der blev ugift mor i en tidlig alder, gjorde sine seksuelle erfaringer af nysgerrighed. Hun siger: „Jeg følte at der var nogle ting her i livet som jeg gik glip af.“

 Endnu en medvirkende faktor i forbindelse med teenagegraviditeter er mangel på viden om konsekvenserne af at dyrke sex. Sociologerne Karen Rowlingson og Stephen McKay siger at mange unge i Storbritannien „mangler nøjagtig viden om . . . hvad man må regne med når man er i et parforhold, og hvad det indebærer at blive gravid“. Nogle unge ved tilsyneladende ikke engang at sex kan føre til graviditet. Ifølge en undersøgelse var mange teenagemødre „chokerede eller overraskede over at de var blevet gravide, til trods for at de ikke havde brugt prævention“.

Men den faktor der har haft den største indflydelse på antallet af teenagegraviditeter, er de ændrede holdninger til sex. Vi lever i en tid hvor folk er „venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud“. (2 Timoteus 3:1-4) To australske forskere, Ailsa Burns og Cath Scott, siger at der i dag „er færre sociale, religiøse og økonomiske sanktioner mod førægteskabelig sex“. At få et barn uden for ægteskab bliver ikke længere forbundet med skam og vanære, sådan som det gjorde før i tiden. I nogle områder betragter teenagere endda det at få et barn som en slags trofæ eller statussymbol!

De følelsesmæssige eftervirkninger

For en teenagemor adskiller realiteternes verden sig væsentligt fra ungdommens fantasier. Når piger opdager  at de er gravide, overvældes de ofte af en mængde følelser. Mange indrømmer at det kom som et chok for dem. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, en organisation der beskæftiger sig med børne- og ungdomspsykiatri, siger: „Vrede, skyldfølelse og vægring ved at tro på at det kan være rigtigt, er nogle af de almindelige reaktioner.“ Hvis en pige fornægter at hun er blevet gravid, kan det være farligt, da hun af den grund måske vil undlade at søge den nødvendige lægehjælp.

„Jeg blev bange,“ fortæller Elvenia om dengang hun blev konfronteret med konsekvensen af sit „sexeventyr“. Mange gravide piger har ikke nogen at betro sig til, eller også skammer de sig så meget at de ikke har lyst til at tale om det. Det er derfor ikke så overraskende at nogle overvældes af skyldfølelse og frygt. En del gravide teenagere bliver også ramt af alvorlig depression. „Jeg var ikke særlig glad for livet, og jeg var ligeglad med om jeg døde,“ siger Jasmine. *

Uanset hvordan en gravid ung pige reagerer i begyndelsen, er hun med tiden nødt til at træffe en del vidtrækkende beslutninger angående hende selv og hendes barn. Den næste artikel handler om hvordan teenagemødre kan træffe kloge afgørelser.

[Fodnote]

^ par. 12 Oplysninger om hvad man kan gøre hvis man har selvmordstanker, findes i temaartiklerne „Livet er værd at leve“ i Vågn op! for 22. oktober 2001.

 [Ramme på side 7]

Teenagegraviditeter — De chokerende tal

Selvom følgende statistikker gælder situationen i USA, afspejler de nogle af de problemer som gravide teenagepiger i hele verden står over for.

● Fire ud af 10 piger bliver gravide før de fylder 20 — det svarer til over 900.000 teenagegraviditeter årligt.

● Cirka 40 procent af teenagemødrene er under 18 år.

● Børn af teenageforældre bliver oftere forsømt eller mishandlet end børn af forældre som har fået dem i en mere moden alder.

● Kun 4 ud af 10 mødre under 18 år fuldfører highschool.

● Næsten 80 procent af fædrene gifter sig ikke med den teenagepige de har fået barn med.

● Kun 30 procent af teenageægteskaberne indgået efter at moderen har født, holder. Sandsynligheden for at teenageægteskaber går i opløsning, er dobbelt så stor som for ægteskaber hvor kvinden er mindst 25 år.

● Sandsynligheden for at børn af teenagemødre bliver født for tidligt og med en lav fødselsvægt, er større end normalt. Det øger risikoen for blindhed, døvhed, kroniske åndedrætsproblemer, mental retardering, psykiske lidelser, spastisk lammelse, ordblindhed, hyperaktivitet og endog død.

[Kildeangivelse]

Taget fra pjecen Not Just Another Single Issue: Teen Pregnancy Prevention’s Link to Other Critical Social Issues, The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, februar 2002.

[Ramme/illustration på side 7]

Teenagegraviditeter på verdensplan

BRASILIEN: Det forlyder „at der i 1998 var 698.439 piger under 19 år som fødte et barn i det brasilianske sundhedssystems regi . . . 31.857 af disse piger var børn mellem 10 og 14 år. De fleste vil nok mene at det er helt absurd at få børn i den alder.“ — Folha de S. Paulo, 25. august 1999.

STORBRITANNIEN: „Storbritannien har den hyppigste forekomst af teenagefødsler i Vesteuropa . . . I 1997 blev knap 90.000 teenagere i England gravide. Cirka tre femtedel af graviditeterne resulterede i fødsler (56.000), og 90 procent af teenagefødslerne . . . skete uden for ægteskab (omkring 50.000).“ — Lone Parent Families, 2002.

MALAYSIA: „Siden 1998 er antallet af børn født uden for ægteskab steget i dette land, og de fleste mødre er i slutningen af teenageårene.“ — New Straits Times–​Management Times, 1. april 2002.

RUSLAND: „Næsten en tredjedel af alle de børn der blev født i Rusland sidste år, blev født af ugifte mødre. Ifølge officielle statistikker er det dobbelt så mange som i det forrige årti og det højeste antal siden den anden verdenskrig. Over 40 procent af disse spædbørn blev født af teenagemødre.“ — The Moscow Times, 29. november 2001.

USA: „Trods den senere tids nedgang i antallet af teenagegraviditeter bliver 4 ud af 10 teenagepiger gravide mindst én gang før de fylder 20.“ — Whatever Happened to Childhood? The Problem of Teen Pregnancy in the United States, 1997.

[Illustration på side 5]

Når forældre går fra hinanden, øges riskoen for en teenagegraviditet

[Illustration på side 6]

Nogle unge ved tilsyneladende ikke at sex kan føre til graviditet

[Illustration på side 6]

En graviditet griber radikalt ind i både pigens og hendes families liv