Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan hjælpe og beskytte unge

Hvordan man kan hjælpe og beskytte unge

Hvordan man kan hjælpe og beskytte unge

DET er fortvivlende når en pige som stadig er et barn — og endnu ikke er gift — bliver gravid. Ikke desto mindre er teenagegraviditeter et udbredt problem, og de fleste af os berøres af det på den ene eller den anden måde. Denne sørgelige situation er kun med til at bekræfte hvor fornuftigt det er at adlyde Guds befaling: „Flygt fra utugt.“ — 1 Korinther 6:18.

Alligevel sker det at en ung pige som er blevet oplært til at følge Guds normer, vælger at tilsidesætte eller afvise det hun har lært. Hun begår kønslig umoralitet og bliver gravid. Hvordan bør sande kristne reagere på det? Når en pige som på den måde er kommet galt af sted, viser tegn på anger og sindsændring, bør hendes forældre og andre medlemmer af den kristne menighed kærligt yde hende hjælp og støtte.

Tag nu for eksempel Nicole. Hendes forældre gav hende en opdragelse som de håbede ville føre til at hun blev et Jehovas vidne. Det vakte derfor stor bekymring da hun blev gravid uden at være gift. Alligevel siger Nicole: „Mine trosfæller kom og besøgte mig og prøvede at opmuntre mig til at studere Bibelen og holde mig nær til Jehova.“

Jehovas Vidner mener ikke at det er i orden at begå kønslig umoralitet. Men de erkender at overtrædere kan ’lade sig forvandle’ ved at følge Bibelens principper. (Romerne 12:2) De har en urokkelig tro på at Gud tilgiver syndere der ændrer sind. (Efeserne 1:7) De erkender også at et barn født uden for ægteskab naturligvis ikke selv har gjort noget forkert. Så i stedet for at nedvurdere barnet, vil medlemmer af den kristne menighed vise ham eller hende den samme omsorg og venlighed som de ville vise et hvilket som helst andet barn i deres midte. — Kolossenserne 3:12.

En enlig mor begyndte at studere Bibelen sammen med Jehovas Vidner. Hun reagerede hurtigt på Bibelens budskab og gjorde store forandringer i sit liv. Om Jehovas Vidner siger hun: „Alle viste mig og mine børn ægte interesse. De gav mig mad og tøj når jeg havde brug for det, foruden økonomisk hjælp. Da jeg blev kvalificeret til at deltage i forkyndelsesarbejdet, passede de mine børn. De gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe mig til at opdyrke ægte kærlighed til Jehova.“

Forebyggelse

Det er dog langt bedre hvis man kan hjælpe unge til helt at undgå at komme ud i sådanne problemer. Jehovas Vidner prøver derfor at skabe en varm og kærlig atmosfære i hjemmet. Frem for blot at skræmme deres børn ved at fortælle dem at sex før ægteskabet kan føre til at man får aids eller, for en piges vedkommende, at hun kan blive gravid, bestræber Jehovas Vidner sig for at indgive deres børn og unge ægte kærlighed til Jehova Gud og hans love. (Salme 119:97) De mener at børn har brug for at blive korrekt informeret om sex. Og endnu vigtigere, de synes at børn har brug for at blive undervist i Bibelens moralnormer lige fra de er små. (2 Timoteus 3:15) Undervisning baseret på Bibelen bliver givet i alle Jehovas Vidners menigheder, men forældrene i dette trossamfund opfordres også til selv at studere Bibelen sammen med deres børn. Jehovas Vidner har udgivet publikationer, som for eksempel bogen Unge spørger — Svar der duer, der kan hjælpe forældre til at give deres børn moralsk vejledning.

At følge Bibelens moralnormer er en stærk kontrast til at lade sig lede af den umoralske holdning til det seksuelle som er så udbredt i dag. Men det er en livsform som kunne spare millioner af unge piger for de sørgelige konsekvenser af en teenagegraviditet.

[Illustration på side 12]

Sande kristne behandler ugifte mødre venligt og hensynsfuldt