Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man bliver en god far

Hvordan man bliver en god far

 Hvordan man bliver en god far

I TIDSSKRIFTET The Economist blev en artikel om familielivets opløsning indledt med denne interessante udtalelse: „Det er let at blive far, men det er ikke let at blive en god far.“

Der er meget her i livet som er vanskeligt, men noget af det vanskeligste — og vigtigste — er at være en god far. Dette bør ligge enhver far på sinde, da hans families velfærd og lykke står på spil.

Hvorfor det ikke er let

En af hovedårsagerne til at det ikke er let at være en god far, er enkelt sagt den nedarvede ufuldkommenhed som både forældre og børn er behæftet med. „Menneskehjertets tilbøjelighed er ond fra ungdommen af,“ siger Bibelen. (1 Mosebog 8:21) En bibelskribent erkendte: „Med min synd undfangede min moder mig.“ (Salme 51:5; Romerne 5:12) Tilbøjeligheden til at gøre det der er forkert på grund af nedarvet synd, er blot en af de faktorer som gør det vanskeligt at være en god far.

En anden faktor der gør det kolossalt svært, er denne verden, eller denne tingenes ordning. Hvad er grunden til det? Bibelen forklarer at „hele verden ligger i den ondes magt“, og den identificerer ’den onde’ med „Djævelen og Satan“ og „denne tingenes ordnings gud“. Intet under at Jesus sagde at hans disciple, ligesom han, ikke måtte være „en del af verden“! — 1 Johannes 5:19; Åbenbaringen 12:9; 2 Korinther 4:4; Johannes 17:16.

For at være en god far må man hele tiden tage vores nedarvede ufuldkommenhed i betragtning og være på vagt over for Satan Djævelen og denne verden som styres af ham. Disse hæmmende faktorer er ikke fiktive, de findes virkelig! Men hvor kan man få oplyst hvordan man kan bekæmpe disse faktorer, og hvad der i øvrigt skal til for at blive en god far?

Fuldkomne forbilleder

Fædre som gerne vil bekæmpe ovennævnte faktorer, kan hente hjælp i Bibelen ved at betragte de gode forbilleder den omtaler. Jesus henledte opmærksomheden på det bedste forbillede da han lærte sine disciple at bede: „Vor Fader i himlene.“ I Bibelen beskrives vor himmelske Fader på denne enkle måde: „Gud er kærlighed.“ Hvordan bør en jordisk far reagere på den oplysning? Paulus gav denne tilskyndelse:  ’Bliv Guds efterlignere, og fortsæt med at vandre i kærlighed.’ — Mattæus 6:9, 10; 1 Johannes 4:8; Efeserne 5:1, 2.

Hvis du er far, så overvej hvad du kan lære af en af de lejligheder hvor Gud talte til sin søn, Jesus Kristus. Ifølge Mattæus 3:17 lød Guds stemme fra himmelen da Jesus blev døbt i vand. Gud sagde: „Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.“ Hvad kan vi lære af disse ord?

For det første kan man tænke på den virkning det har på et barn når dets far stolt siger: ’Det er min søn,’ eller: ’Det er min datter.’ Børn trives når de får opmærksomhed fra deres forældre, især når de bliver rost. Det får dem ofte til at anstrenge sig endnu mere for at gøre sig fortjent til forældrenes anerkendelse.

For det andet gav Gud ved at kalde Jesus „den elskede“, udtryk for de følelser han nærede over for sin søn. Det må have varmet Jesus om hjertet at blive omtalt så kærligt af sin Fader. Det vil også glæde dine børn hvis du i ord — og ved at bruge tid på dem og vise dem opmærksomhed og omsorg — tilkendegiver at du elsker dem meget højt.

For det tredje sagde Gud til sin søn: „Jeg har godkendt dig.“ (Markus 1:11) Det er også vigtigt at en far fortæller sine børn at han glæder sig over dem. Børn vil selvfølgelig ofte gøre noget forkert. Det gør vi jo alle. Men er du opmærksom på lejligheder hvor du kan rose dine børn for de gode ting de gør eller siger?

Jesus havde lært meget af sin himmelske Fader. Mens han var på jorden, viste han i ord og gennem sit eksempel præcis hvordan hans Fader ser på sine jordiske børn. (Johannes 14:9) Selv når Jesus havde travlt og var under pres, tog han sig tid til at sidde og tale med børn. Til sine disciple sagde han: „Lad de små børn komme hen til mig; søg ikke at hindre dem.“ (Markus 10:14) Kunne du som far følge Jehova Guds og hans søns eksempel i endnu højere grad?

Eksemplets magt

Vigtigheden af at foregå sine børn med et godt eksempel kan ikke understreges kraftigt nok. Dine anstrengelser for at ’blive ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning’ vil sikkert kun have ringe effekt hvis ikke du selv underordner dig Guds tugt og lader dig lede af hans formaninger. (Efeserne 6:4) Med Guds hjælp kan du overvinde alt hvad der kunne hindre dig i at adlyde hans befaling om at man skal tage sig af sine børn.

En der tjente som et godt eksempel for sine børn, var Viktor Gutschmidt, et af Jehovas Vidner i det tidligere Sovjetunionen. I oktober 1957 blev han idømt ti års fængsel for at have talt om sin tro, og han blev derfor adskilt fra sine to døtre og sin kone, Polina. Mens han  var i fængsel, fik han lov til at skrive breve til sin familie, men han måtte ikke skrive noget om Gud eller om religiøse emner. På trods af denne prøvelse var Viktor besluttet på at være en god far, og han vidste at det var yderst vigtigt at han lærte sine børn om Gud. Hvordan greb han det an?

Viktor fortæller: „Jeg fandt stof i de sovjetiske tidsskrifter Unge naturforskere og Naturen. På postkort tegnede jeg billeder af dyr og mennesker og fortalte en historie eller en oplevelse fra naturen.“

Polina siger: „Da vi fik disse postkort, forbandt vi dem straks med bibelske emner. Når de for eksempel handlede om naturens skønhed og skove og floder, læste jeg Esajas, kapitel 65.“ Dette kapitel fortæller om Guds løfter om at gøre jorden til et paradis.

Viktors datter Julija fortæller: „Bagefter bad mor sammen med os, og vi græd. Disse postkort spillede en stor rolle i vores opvækst.“ Polina siger at det medførte at „pigerne allerede fra barnsben følte stor kærlighed til Gud“. Hvordan går det familien i dag?

„Begge mine døtre er gift med kristne ældste,“ fortæller Viktor, „og begge har åndeligt stærke familier med børn som trofast tjener Jehova.“

At være et godt eksempel for sine børn kræver foruden opfindsomhed også en stor indsats. Når børnene ser hvor ihærdigt deres far anstrenger sig for at gøre det rigtige, vil det uden tvivl bevæge deres hjerte. En søn som har været mange år i heltidstjenesten, siger taknemmeligt om sin far: „Somme tider var far så træt efter arbejdet at han dårligt nok kunne holde sig vågen, men studiet blev holdt alligevel, og det hjalp os til at forstå hvor vigtigt det var.“

For at være en god far er det altså afgørende at man foregår børnene med et godt eksempel både i ord og handling. Det er nødvendigt hvis man skal gøre sig håb om at se dette bibelske ordsprog gå i opfyldelse i ens egen familie: „Oplær drengen med henblik på den vej han skal følge; han vil ikke vige fra den, selv når han bliver gammel.“ — Ordsprogene 22:6.

Det der har betydning, er derfor ikke blot hvad du siger, men i særdeleshed hvad du gør. En canadisk ekspert i undervisning af små børn skriver: „Den bedste måde at få vores børn til at opføre sig [sådan som vi gerne vil have det], er ved selv at lægge den ønskede opførsel for dagen.“ Hvis man ønsker at få sine børn til at værdsætte åndelige værdier, er det nødvendigt at man selv har en sådan værdsættelse.

Tag dig tid til dine børn!

Det er vigtigt at dine børn ser dit gode eksempel. For at det kan lade sig gøre, må du bruge tid sammen med dem — masser af tid, ikke bare korte stunder nu og da. Det er klogt at følge Bibelens  råd om at ’købe sig tid’, det vil sige give afkald på mindre vigtige ting for at være sammen med sine børn. (Efeserne 5:15, 16) Når alt kommer til alt, hvad kan da være mere vigtigt end dine børn? Et stort fjernsyn, et dyrt sæt golfkøller, et smukt hus, dit job?

Hvis fædre ikke tager sig tid til at være sammen med deres børn mens børnene er små, risikerer de at måtte bøde for det senere. Fædre hvis børn er kommet ud i umoralitet eller hvis liv nu er helt blottet for et åndeligt indhold, er ofte plaget af selvbebrejdelser. De fortryder at de ikke var mere sammen med deres børn da børnene virkelig havde brug for en far.

Det er mens dine børn er små at du skal tænke på konsekvenserne af de valg du træffer. Bibelen kalder dine børn „en arv fra Jehova“, en gave som Gud har betroet dig. (Salme 127:3) Glem aldrig at du skal stå ham til regnskab for dem!

Der er hjælp at hente

En god far tager hellere end gerne mod hjælp som kan være til gavn for hans børn. Da en engel havde fortalt Manoas kone at hun ville blive gravid, sagde Manoa i en bøn til Jehova: „Lad dog den Guds mand som du sendte, komme igen til os og lære os hvordan vi skal bære os ad med drengen der skal fødes.“ (Dommerne 13:8, 9) Hvilken form for hjælp havde Manoa, ligesom forældre i dag, brug for?

Brent Burgoyne, en lærer ved University of Cape Town i Sydafrika, siger: „En af de største gaver man kan give sit barn, er et sæt værdinormer.“ At børn har brug for at forældrene giver dem sådanne værdinormer, fremgår af en rapport i avisen The Daily Yomiuri: „[En] undersøgelse viser at 71 procent af de japanske børn aldrig har fået at vide af deres far at de ikke må lyve.“ Er dét ikke sørgeligt?

Hvem kan give os de bedste værdinormer? Det kan den samme som gav Manoa vejledning, nemlig Gud! Han har hjulpet os ved at sende sin egen dyrebare søn, Jesus, ned til os som Lærer — en titel folk ofte brugte når de henvendte sig til ham. I dag er bogen Lyt til den store Lærer, der bygger på Jesu lære, tilgængelig på mange sprog som et hjælpemiddel til at undervise børn.

Lyt til den store Lærer gør ikke alene rede for værdinormer der er baseret på Guds ord, men er også forsynet med mere end 160 billeder med tilhørende spørgsmål. Billedet der ses på side 32 her i bladet, er for eksempel taget fra kapitel 22, der har titlen „Hvorfor skal vi lade være med at lyve?“ I teksten på samme side som billedet i bogen siges der: „Forestil dig at en dreng spiller bold inde i stuen og rammer nogle ting der går i stykker. Vil det så være rigtigt af ham bagefter at sige: ’Jeg ved ikke hvem der har gjort det’?“

Der er også meget belæring at hente i kapitler som for eksempel „Lydighed beskytter dig“, „Vi må modstå fristelser“, „Du skal elske din næste“, „Bliv ikke en tyv!“, „Fester som Gud kan godkende“, „Hvordan kan vi gøre Gud glad?“ og „Hvorfor skal man arbejde?“, blot for at nævne nogle få af de 48 kapitler i bogen.

Bogens forord slutter med at sige: „Frem for alt har børn . . . behov for at blive ledt hen til al visdoms Kilde, vor himmelske Far, Jehova Gud. Det var det Jesus, den store Lærer, altid gjorde. Det er vort oprigtige håb at denne bog vil hjælpe din familie og dig til at forme jeres liv sådan at det til evig tid bliver til velsignelse for jer og til glæde for Jehova.“ *

At være en god far indbefatter tydeligt nok at man foregår sine børn med et godt eksempel, er meget sammen med dem og hjælper dem med at leve i harmoni med Guds normer, der findes i Bibelen.

[Fodnote]

^ par. 35 Andre bøger som Jehovas Vidner har udgivet til hjælp for familier, er Min bibelhistoriebog, Unge spørger — Svar der duer og Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv.

[Illustration på side 8]

Trods fængsling lykkedes det Viktor Gutschmidt at være en god far

[Illustrationer på side 8, 9]

Mens Viktor var i fængsel for sin tro, tegnede han disse billeder for at undervise sine børn

[Illustration på side 9]

Viktors døtre i 1965

[Illustration på side 10]

Fædre bør være engageret i undervisningen af deres børn