Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Krydsogtværs

Vandret

1. Nogle som gudssønnerne følte sig tiltrukket af (1 Mosebog 6:2)

7. Syrisk hærfører som, tilskyndet af en lille israelitisk pige, rejste til Samaria for at blive helbredt for sin spedalskhed (2 Kongebog 5:1-3, 14)

8. En sådan skulle man vise ære, og hendes familie skulle vise gudhengivenhed over for hende (1 Timoteus 5:4)

10. Gammelt ord der bruges i forbindelse med ordet spot (2 Mosebog 32:25)

11. I modsætning til Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, der blev sat over forvaltningen af provinsen Babylon, „blev [Daniel] ved kongens . . .“ (Daniel 2:49)

12. Af sådanne havde ti kvinder under en hungersnød kun brug for én (3 Mosebog 26:26)

15. Konge der handlede med list for at udrydde ba’alsdyrkerne i Israel (2 Kongebog 10:19)

17. Ved lyden af dette dyr huskede Peter at han ifølge Jesu ord tre gange skulle fornægte sin Herre og Mester (Lukas 22:60)

18. Hersker der gjorde israelitternes hjerter upåvirkelige (1 Samuel 6:6)

19. På grund af overdreven aflæggelse af disse pålagde Jesus de kristne at lade deres ja betyde ja, og deres nej, nej (Mattæus 5:34, 37)

20. Johannes forkyndte i Judæas Ørken: „I må ændre sind, for himlenes rige er kommet . . .“ (Mattæus 3:2)

21. En person der bliver til grin — som det var tilfældet med profeten Jeremias (Jeremias 20:7)

22. Legemsbevægelser der giver udtryk for glæde og opstemthed. (Salme 149:3)

23. Hornlag der dækker den yderste del af fingre og tæer (Jf. 5 Mosebog 21:12)

24. Lille samling hår som en ånd greb fat i for at løfte Ezekiel op „mellem jorden og himmelen“ (Ezekiel 8:3)

26. „Dem der giver . . . vil han lede med nænsomhed“ (Esajas 40:11)

27. Hvad gør man når man „tøjler sine læber“? (Ordsprogene 10:19; 11:12)

29. Hvor udførte Jesus sit første mirakel? [2 ord] (Johannes 2:9-11)

30. En af Sauls tjenere, en edomit, som egenhændigt stødte femogfirs af Jehovas præster ned (1 Samuel 22:18)

32. Uden problemer

34. Hebraisk ord der betegner en brønd i modsætning til en naturlig kilde; forekommer ofte i stednavne (1 Kongebog 4:25)

36. Samsons sidste bøn til Jehova: „Lad mig få hævn, hævn over filistrene for det . . . af mine to øjne“ (Dommerne 16:28)

37. Sådan var Jorden til at begynde med (1 Mosebog 1:2)

38. „Liflige ord er en bikage med honning, . . . for sjælen og lægedom for knoglerne“ (Ordsprogene 16:24)

39. Tegneredskab

40. Brugt til ofringer, undertiden af ba’alsdyrkerne (2 Krønikebog 30:14)

Lodret

1. Opgave i menigheden der betinger at vedkommende er „én kvindes mand“ (1 Timoteus 3:12)

2. Fremtrædende by ved Nilen; engang Ægyptens hovedstad (Nahum 3:8)

3. Jehova revsede sit folk, der handlede uærligt ved at „gøre . . . lille og sekelen stor“ (Amos 8:5, 7)

4. Salg af varer og tjenesteydelser til udlandet (2 Krønikebog 9:28)

5. Familiemedlem (3 Mosebog 18:14)

6. Overenskomst som Ahimelek og Ahuzzat sluttede med Isak (1 Mosebog 26:28)

9. Benjaminit ved hvem israelitterne sendte tribut til den fede kong Eglon af Moab (Dommerne 3:15-17)

13. Den side Menneskesønnen vil stille gederne ved når han kommer i sin herlighed (Mattæus 25:32, 33)

14. En indbygger i Betlehem eller et medlem af Efraims stamme (1 Samuel 17:12)

15. En søn af Rekab som støttede kong Jehu i dennes beslutning om at udrydde ba’alsdyrkelsen af Israel (2 Kongebog 10:15)

16. „Løft jeres øjne mod himmelen, og se på jorden . . .“ (Esajas 51:6)

25. En af Jesu apostle, også kaldt „Judas, Jakobs søn“. (Mattæus 10:3; Lukas 6:16)

28. „Jehova rettede den . . . sværd mod den anden“ (Dommerne 7:22)

31. Disse små dyr har gode vilkår i Gehenna (Markus 9:48)

33. Gengivelse af en ting i mindre målestok (2 Kongebog 16:10)

35. Den måde hvorpå trompetblæserne og sangerne istemte lovsang og takkesang til Jehova ved templets indvielse (2 Krønikebog 5:13)

Løsning på krydsord side 22

Vandret

1. MENNESKEDØTRENE

7. NA’AMAN

8. ENKE

10. SPE

11. HOF

12. OVNE

15. JEHU

17. HANE

18. FARAO

19. EDER

20. NÆR

21. NAR

22. DANS

23. NEGL

24. TOT

26. DIE

27. TIER

29. I KANA

30. DOEG

32. NEMT

34. BE’ER

36. ENE

37. ØDE

38. SØDE

39. LINEAL

40. RØGELSESALTRENE

Lodret

1. MENIGHEDSTJENER

2. NOAMON

3. EFAEN

4. EKSPORT

5. TANTE

6. EDSFORPLIGTELSE

9. EHUD

13. VENSTRE

14. EFRATIT

15. JONADAB

16. HERNEDE

25. TADDÆUS

28. ENES

31. ORMENE

33. MODEL

35. ENIGT