Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Bekymrer Gud sig om børn?

Bekymrer Gud sig om børn?

 Hvad siger Bibelen?

Bekymrer Gud sig om børn?

MILLIONER af børn bliver hvert år udnyttet, mishandlet og udsat for vold. Mange arbejder praktisk taget som slaver under risikable forhold. Andre bliver bortført og tvunget til at tjene som soldater eller til at prostituere sig. Flere af dem har desuden været udsat for incest og andre afskyelige former for børnemishandling og føler sig derfor svigtet.

Forståeligt nok er folk der har ægte omsorg for børn, dybt bekymrede over de forhold mange børn lever under. Selvom de fleste godt kan se at den dårlige behandling af børn først og fremmest skyldes menneskers begærlighed og moralske fordærv, har nogle svært ved at acceptere at en kærlig Gud tillader en sådan uretfærdighed. De føler måske at Gud har svigtet disse børn, og at han slet ikke bekymrer sig om dem. Er det sandt? Er den forfærdelige mishandling og udnyttelse af børn ensbetydende med at Gud er ligeglad med dem? Hvad siger Bibelen?

Gud fordømmer dem der gør børn fortræd

Det har aldrig været Guds mening at børn skulle udnyttes af hensynsløse voksne. Børnemishandling er en af de mest tragiske konsekvenser  af oprøret i Edens Have. At Guds suverænitet ikke blev anerkendt, førte til at mennesker på grusom vis begyndte at udnytte hinanden. — 1 Mosebog 3:11-13, 16; Prædikeren 8:9.

Gud afskyr dem der udnytter de svage og forsvarsløse. Mange af de nationer som i fortiden ikke tjente Jehova, foretog børneofringer, men Jehova gjorde det klart at det var ’noget som han ikke havde påbudt og som ikke var opkommet i hans hjerte’. (Jeremias 7:31) Gud sagde advarende til sit folk: „Hvis du på nogen måde underkuer dem [enken og den faderløse], da vil jeg visselig høre deres råb, hvis de blot råber til mig; og min vrede vil blusse op.“ — 2 Mosebog 22:22-24.

Jehova elsker børn

Guds omsorg for børn fremgår tydeligt af den kloge vejledning han giver forældre. Børn der er opvokset i et trygt hjem, har større chancer for at blive modne, velfungerende voksne. Derfor indstiftede Skaberen ægteskabet som en livslang ordning, hvorved ’en mand forlader sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød’. (1 Mosebog 2:24) Ifølge Bibelen er det seksuelle samvær kun tilladt inden for ægteskabet så eventuelle børn kan vokse op under ordnede forhold. — Hebræerne 13:4.

Bibelen understreger også vigtigheden af forældrenes undervisning. „Sønner er en arv fra Jehova, moderlivets frugt en belønning. Som pile i den vældige krigers hånd, sådan er sønner man får i sin ungdom,“ siger den. (Salme 127:3, 4) Børn er en værdifuld gave fra Gud, og han ønsker at de skal trives. Gud tilskynder forældre til at give deres børn gode retningslinjer i livet, ligesom en bueskytte omhyggeligt tager sigte inden han skyder sine pile af. „Fædre, irriter ikke jeres børn, men bliv ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning,“ siges der i Guds ord. — Efeserne 6:4.

En anden måde hvorpå Jehova viser sin kærlighed til børn, er ved at undervise forældre i hvordan de skal beskytte deres børn mod skånselsløse mennesker. I fortidens Israel fik selv „småbørnene“ besked på at lytte til Loven, som havde bestemmelser om hvad der var passende og upassende inden for kønslivet. (5 Mosebog 31:12; 3 Mosebog 18:6-24) Gud ønsker at forældre skal gøre alt hvad de kan, for at beskytte deres børn mod enhver som kunne finde på at udnytte eller misbruge dem.

Håb for børn

Jehovas dybe kærlighed til børn kom til udtryk gennem Jesus Kristus, der til fuldkommenhed afspejler sin faders personlighed. (Johannes 5:19) Da Jesu apostle, i et misforstået forsøg på at hjælpe ham, modsatte sig at nogle forældre bragte deres små børn til ham, blev Jesus harmfuld og irettesatte apostlene. „Lad de små børn komme hen til mig,“ sagde han. „Og han tog børnene i sine arme og velsignede dem.“ (Markus 10:13-16) Børn er altså ikke ubetydelige, hverken i Guds eller Jesu øjne.

Gennem sin udnævnte konge, Jesus Kristus, vil Gud snart gribe ind og udfri de børn som bliver mishandlet. De der selvisk og hensynsløst misbruger og udnytter andre, vil blive fjernet for evigt. (Salme 37:10, 11) Om de sagtmodige som søger Jehova, siger Bibelen: „Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Indtil det sker, viser Gud sin kærlighed ved at tilbyde åndelig og følelsesmæssig hjælp til alle der har været udsat for mishandling og er blevet udnyttet. „Det bortkomne dyr vil jeg søge efter, og det fordrevne vil jeg føre tilbage, og det sårede vil jeg forbinde og det syge vil jeg styrke,“ lover Jehova. (Ezekiel 34:16) Gennem sit ord, sin hellige ånd og den kristne menighed trøster Jehova de børn som er underkuede og forarmede. Det er en stor glæde at vide at „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud, . . . trøster os i al vor trængsel“, både nu og i fremtiden. — 2 Korinther 1:3, 4.

[Kildeangivelse på side 18]

© Mikkel Ostergaard/Panos Pictures