Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvor finder man gode moralnormer?

Hvor finder man gode moralnormer?

 Hvor finder man gode moralnormer?

VI LEVER i en verden hvor moralnormerne er i forandring. Uærlige metoder som før i tiden blev fordømt, bliver der i dag set gennem fingre med. Tyve og svindlere bliver ofte forherliget i medierne. Af den grund passer mange mennesker til følgende beskrivelse i Bibelen: „Når som helst du så en tyv, søgte du at vinde hans velvilje.“ — Salme 50:18.

Men svindlere fortjener næppe at blive beundret. En forfatter har sagt: „Noget der er kendetegnende for svindlere — og som ofte skinner igennem  i en meget tidlig alder — er deres naturlige evne til at manipulere med folk. Dertil kommer at de slet ikke føler samvittighedsnag over at gøre det. Det giver dem tværtimod en intens følelse af tilfredshed — en særlig glæde som motiverer dem til fortsat at manipulere med andre for at få hvad de vil have, uanset omkostningerne for offeret.“

De fleste mennesker har naturligvis medfølelse med enken der franarres hele sin opsparing, men kun få begræder at nogen tilegner sig penge fra et stort firma eller begår bedrageri over for et forsikringsselskab. Mange retfærdiggør dette med at store virksomheder har penge nok. Men den slags bedrageri er ikke kun et problem for selve virksomhederne; i sidste ende er det forbrugerne der må betale prisen. I USA betaler gennemsnitsfamilien over 1000 dollars ekstra om året i forsikringspræmier for at dække omkostningerne ved bedrageri.

Mange holder sig ligeledes ikke tilbage fra at købe billige efterligninger af mærkevarer, det være sig tøj, ure, parfume, kosmetik og tasker. De er måske godt klar over at efterligningerne årligt giver firmaerne som fremstiller de originale produkter, et tab på milliarder af kroner, men de tror ikke at det har nogen betydning for firmaerne. I sidste instans vil forbrugerne dog komme til at betale mere for de lovlige produkter og serviceydelser. Når man køber kopiprodukter, går pengene desuden lige i lommen på kriminelle.

En forfatter som lever af at bekæmpe bedrageri, skriver: „Jeg er overbevist om at grunden til at der findes så meget bedrageri i dag, er at vi lever i et ekstremt uetisk samfund. Der er sket et skred i moralnormerne som har ført til en udbredt accept af bedrageri. . . . Vi lever i et samfund hvor man ikke lærer noget i hjemmet om moralnormer. Vi lever i et samfund hvor man ikke lærer noget i skolen om moralnormer da lærerne ellers ville blive beskyldt for at prædike moral.“

I modsætning hertil udbreder Jehovas Vidner kendskabet til de moralnormer der findes i Guds ord, og de prøver selv at leve efter dem. Her er nogle af de principper de lader sig lede af:

• „Du skal elske din næste som dig selv.“ — Mattæus 22:39.

• „Bedrag ikke.“ — Markus 10:19.

• „Lad den der stjæler, ikke stjæle mere, men hellere slide i det og med sine hænder udføre godt arbejde, så han har noget at dele ud af til den som er i nød.“ — Efeserne 4:28.

• „Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ — Hebræerne 13:18.

Jehovas Vidner er ikke selvtilfredse eller selvretfærdige, men de er overbeviste om at hvis alle fulgte disse principper, ville verden være meget bedre at leve i. De tror på Guds løfte om at verden en dag vil blive bedre. — 2 Peter 3:13.

[Tekstcitat på side 11]

Hvis alle levede efter moralnormerne i Guds ord, ville verden være meget bedre at leve i

[Illustration på side 10]

Sande kristne følger Bibelens principper, som for eksempel: „Du skal elske din næste som dig selv“