Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vores natur er værdifuld

Vores natur er værdifuld

 Vores natur er værdifuld

Videnskabsfolk og økonomer har for nylig samarbejdet om en undersøgelse af fem naturområder der var blevet ødelagt og udnyttet til kommercielle formål. En tropeskov i Malaysia var blevet ryddet ved intensiv skovning, en tropeskov i Cameroun var blevet omdannet til plantager med henholdsvis oliepalmer og gummitræer, en mangrovesump i Thailand var blevet omdannet til rejedambrug, en mose i Canada var blevet drænet så jorden kunne udnyttes til landbrug, og et koralrev ved Filippinerne var blevet ødelagt af dynamitfiskeri.

Forskerne nåede frem til overraskende resultater. Havde man ladet disse fem naturområder, eller biotoper, forblive i deres oprindelige tilstand, havde deres økonomiske værdi på langt sigt været mellem 14 og 75 procent større end efter omdannelsen. Faktisk mister et økosystem gennemsnitlig halvdelen af sin værdi når mennesker griber forstyrrende ind, og hvert år koster ændringer i miljøet 250 milliarder dollars. I modsætning hertil ville det kun koste 45 milliarder dollars at bevare økosystemerne. Forskerne siger at økosystemerne til gengæld tilvejebringer „produkter og forskellige ydelser“ — i form af føde, vand, ilt, husly, brændsel, beklædning, medicin og beskyttelse mod storm og oversvømmelse — svarende til et beløb på mindst 4,4 billioner dollars. Udbyttet er altså 100 gange større end omkostningerne, oplyser Londonavisen The Guardian. Biologen der ledede undersøgelsen, Andrew Balmford fra Cambridge University i England, siger: „Beregningerne taler deres tydelige sprog. Vi havde på fornemmelsen af tallene ville tale for bevarelse, men ikke i så overvældende en grad som det er tilfældet.“

Desværre er 11,4 procent af Jordens biotoper allerede blevet omdannet siden miljøkonferencen i Rio de Janeiro i 1992 — hovedsagelig på grund af et ønske om kortsigtede økonomiske gevinster og manglende kendskab til hvor meget der går tabt. Og ti år senere, ved verdenstopmødet om bæredygtig udvikling der fandt sted i Johannesburg, blev der ikke bebudet nogen endelige løsninger på problemet. Andrew Balmford gav udtryk for sin bekymring med ordene: „En tredjedel af verdens vilde natur er gået tabt siden jeg var barn og første gang hørte ordet ’fredning’. Det er det der giver mig søvnløse nætter.“

De der læser i Bibelen, kan dog have tillid til Skaberens løfte i Åbenbaringen 11:18. Her står at han snart vil „ødelægge dem der ødelægger jorden“. Klodens naturlige økosystemer vil da blive genoprettet, til evig gavn for menneskeheden.