Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Når ingen længere føler sig ensom

Når ingen længere føler sig ensom

 Når ingen længere føler sig ensom

DA DET første menneske blev skabt, sagde Jehova Gud ifølge Første Mosebog 2:18: „Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.“ Mennesket blev skabt til at være sammen med andre og afhængigt af andre.

Den bedste ven vi kan have, er Jehova Gud. Apostelen Paulus omtaler Jehova som „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel“. (2 Korinther 1:3, 4) Jehova føler med sine tjenere når de har problemer. Han er en Gud der viser empati. „Han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv.“ (Salme 103:14) Bevirker det ikke at du føler dig draget til Jehova og er taknemmelig for hans forståelse og kærlige omsorg?

Jehova hjælper de ensomme

I fortiden befandt mange af Guds tjenere sig i situationer hvor de følte sig ensomme. Men Jehova støttede og trøstede dem. Tag for eksempel Jeremias, der som ung blev kaldet til at være profet. Af Bibelens 40 skribenter er han nok den der har skrevet mest om sine følelser. Da han fik sin første opgave fra Gud, følte han sig ængstelig og utilstrækkelig. (Jeremias 1:6) For at kunne udføre den måtte han fuldt ud stole på Jehova. Jehova var med ham „som en vældig  kriger der får enhver til at skælve“. — Jeremias 1:18, 19; 20:11.

Cirka 300 år før Jeremias levede, hørte dronning Jesabel at hendes ba’alsprofeter var blevet henrettet, og hun svor at Elias skulle dræbes. Elias flygtede til Horeb på Sinajhalvøen, 450 kilometer væk. Her gik han ind i en hule for at overnatte, og Jehova Gud spurgte ham: „Hvad er du her for, Elias?“ Elias sagde at han følte at han var den eneste i hele Israel der tilbad Gud, den eneste profet tilbage som nidkært tjente Gud. Jehova forsikrede ham om at han ikke var alene. Jehova var med ham, og det samme var 7000 andre israelitter, som Elias ikke kendte. Gud trøstede og beroligede ham og styrkede hans tro. Hans ord bevægede Elias’ hjerte, og Han tilskyndede profeten til ikke at give op, men at fuldføre sin opgave. (1 Kongebog 19:4, 9-12, 15-18) Hvis vi somme tider føler os ensomme eller værdiløse, ligesom Elias gjorde, kan vi også bede til Jehova om styrke. Kristne ældste kan desuden trøste trofaste brødre og søstre ved kærligt at hjælpe dem til at se hvilken plads de har i forbindelse med Guds hensigter. — 1 Thessaloniker 5:14.

Ud fra disse og mange andre eksempler kan vi se at Jehova er villig til at støtte og kærligt trøste dem der føler sig ensomme. Ja, „Jehova vil blive et tilflugtsbjerg for den undertrykte, et tilflugtsbjerg i trængselstider“. — Salme 9:9; 46:1; Nahum 1:7.

Jesus viste inderlig medfølelse

Jesus Kristus er et beundringsværdigt eksempel, blandt andet fordi hans følelser, ligesom Jehovas, er i fuldkommen balance. Lukas beskriver Jesu reaktion da han i byen Nain mødte et begravelsesfølge: „En død [blev] båret ud, en moders  enestefødte søn. . . . Da Herren fik øje på hende, fik han inderligt ondt af hende, og han sagde til hende: ’Græd ikke mere.’ Så gik han hen og rørte ved ligbåren, og bærerne stod stille, og han sagde: ’Unge mand, jeg siger dig: Stå op!’ Og den døde satte sig op og begyndte at tale, og han gav ham til hans moder.“ (Lukas 7:12-15) Jesus var dybt bevæget. Han havde medfølelse med andre. Forestil dig hvor lykkelig Jesus gjorde den ensomme enke da han sørgede for at hun fik sin søn igen! Nu var hun ikke længere ensom.

Det er betryggende at vide at vi i Jesus har en der kan „føle med vore svagheder“. Han har virkelig medfølelse med retsindige som er ensomme. Ja, gennem ham kan vi „opnå barmhjertighed og finde ufortjent godhed til hjælp i rette tid“. (Hebræerne 4:15, 16) Ved at efterligne Jesus kan vi lære at vise medfølelse over for dem der er ramt af sorg og er ensomme. Når vi hjælper andre, er vi mindre tilbøjelige til at blive ensomme. Men der er endnu en måde hvorpå vi kan få hjælp til at overvinde de negative følelser der er forbundet med ensomhed.

Jehovas ord kan hjælpe os til at overvinde ensomhed

Mange har fundet at de „ved Skrifternes trøst kan have håb“. Guds ord er fuld af praktiske råd der kan hjælpe os til at overvinde ensomhed. (Romerne 15:4; Salme 32:8) For eksempel tilskynder Guds ord os til ’ikke at tænke højere om os selv end vi bør tænke’. (Romerne 12:3) For at kunne anvende dette råd kan det være nødvendigt at justere vores tankegang. Ydmyghed og beskedenhed — som indebærer at vi har et realistisk syn på vores begrænsninger — vil helt sikkert hjælpe os til at være ligevægtige og rimelige i vores forventninger. Guds ord giver også det råd at vi skal lære at vise ægte interesse for andre. (Filipperne 2:4) Det vil være til gensidig gavn. Når man giver af sig selv, får man noget igen. Dette samspil kan modvirke ensomhed og give livet mening.

Bibelen opmuntrer kristne til ’ikke at forsømme at komme sammen’. (Hebræerne 10:24, 25) Vær derfor optaget af noget der er gavnligt, som for eksempel regelmæssigt at overvære Jehovas Vidners møder. Kristne møder kan fremme vores åndelige, følelsesmæssige og fysiske velbefindende. Når vi taler med andre om den gode nyhed om Guds rige, fylder vi vores liv med noget opbyggende. Det hjælper os til at holde sindet rettet mod de rigtige ting, styrker vores tro og beskytter vores håb. — Efeserne 6:14-17.

Kom nær til Jehova i bøn. David gav denne tilskyndelse: „Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.“ (Salme 55:22) Når du læser i Guds ord, bliver du mere glad. (Salme 1:1-3) Hvis ensomhedsfølelsen kommer over dig, så grund over Jehovas omsorg som den er åbenbaret i hans ord. Salmisten skrev: „Min sjæl har klæbet til støvet. Bevar mig i live efter dit ord.“ — Salme 119:25.

Når ingen længere vil føle sig ensom

Jehova har lovet os en ny verden fri for bekymringer, frustrationer og negative følelser. Bibelen siger: „Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:4) Ja, blandt det der vil forsvinde, er den fysiske, mentale og følelsesmæssige smerte som vi oplever i dag.

Jorden vil være fyldt med venlige mennesker som vil berige vores liv. Jehova vil gennem sit himmelske rige under ledelse af Jesus Kristus en gang for alle fordrive al ensomhed. Han vil sørge for nye og vidunderlige ting som vi kan beskæftige os med i det jordiske paradis. Den tid kommer snart hvor ingen længere vil føle sig ensom.

 [Illustration på side 8, 9]

Med Jehovas støtte vil vi ikke føle os ensomme, selv når vi er alene

[Illustrationer på side 10]

Hvad kan vi lære af de bibelske beretninger om Jeremias og Elias?