Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor betragte ægteskabet som helligt?

Hvorfor betragte ægteskabet som helligt?

 Hvad siger Bibelen?

Hvorfor betragte ægteskabet som helligt?

DE FLESTE vil nok betragte ægteskabet som noget særligt, om ikke ligefrem helligt. Det er imidlertid en kendsgerning at mange ægteskaber ender med skilsmisse. Hvorfor? Fordi ægteskabet for nogle ikke er meget mere end en juridisk overenskomst og et løfte baseret på et romantisk forhold. Og løfter kan brydes. De der ser sådan på ægteskabet, giver let op når noget begynder at gå skævt.

Hvordan betragter Gud ægteskabet? Vi finder svaret i Bibelen, Guds ord, i Hebræerbrevet 13:4: „Sørg for at ægteskabet holdes i ære blandt alle.“ Det græske ord der er oversat med „holdes i ære“, er et tillægsord der indeholder tanken om at noget er dyrebart og højt agtet. Når vi tillægger noget værdi, sørger vi for at passe på det så vi ikke mister det. Det samme gælder ægteskabet. Kristne bør holde det i ære, det vil sige betragte det som noget dyrebart de vil værne om og bevare.

Det er helt tydeligt at Gud indstiftede ægteskabet som en hellig ordning mellem mand og hustru. Hvordan kan vi vise at vi har samme syn på ægteskabet?

Kærlighed og respekt

At holde ægteskabet i ære kræver at ægtefællerne agter og ærer hinanden. (Romerne 12:10) Apostelen Paulus skrev til kristne i det første århundrede: „Lad . . . hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand.“ — Efeserne 5:33.

Det skal indrømmes at nogle ægtefæller ikke altid behandler hinanden på en måde der vidner om kærlighed og respekt.  Men kristne bør behandle hinanden på den måde. Paulus skrev: „Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden hvis nogen har en grund til klage imod en anden. Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre.“ — Kolossenserne 3:13.

Tid og opmærksomhed

Gifte der betragter deres ægteskab som helligt, vil opfylde hinandens fysiske og følelsesmæssige behov. Dette gælder også det intime samliv. Bibelen siger: „Lad manden yde hustruen hvad der tilkommer hende; og lad også hustruen gøre det samme mod manden.“ — 1 Korinther 7:3.

I nogle ægteskaber har ægtefællerne imidlertid fundet det nødvendigt at manden for en tid flytter til en anden by for at øge sine indtjeningsmuligheder. Denne adskillelse af ægtefællerne er undertiden blevet uventet lang, og det har været en belastning for ægteskabet. Det har i nogle tilfælde ført til ægteskabsbrud og skilsmisse. (1 Korinther 7:2, 5) Derfor har mange kristne ægtepar besluttet at give afkald på materielle fordele frem for at bringe deres ægteskab — som de anser for helligt — i fare.

Når der opstår problemer

Når der opstår problemer, vil kristne der holder deres ægteskab i ære, ikke være hurtige til at lade sig separere eller skille. (Malakias 2:16; 1 Korinther 7:10, 11) Jesus sagde: „Enhver der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, udsætter hende for at begå ægteskabsbrud, og enhver der gifter sig med en fraskilt kvinde begår ægteskabsbrud.“ (Mattæus 5:32) Hvis et ægtepar vælger skilsmisse eller separation uden at der foreligger en bibelsk grund til det, holder de ikke ægteskabet i ære.

Vores syn på ægteskabet viser sig også i de råd vi giver dem der har alvorlige ægteskabelige problemer. Er vi hurtige til at anbefale separation eller skilsmisse? Det er sandt at der kan være gyldige grunde til at søge separation, som for eksempel i tilfælde af ekstrem fysisk vold eller forsætlig forsømmelse af familiens underhold. * Som nævnt tillader Bibelen kun skilsmisse når en af ægtefællerne gør sig skyldig i utugt. Alligevel bør kristne ikke unødigt påvirke andre til at lade sig skille eller separere. Når alt kommer til alt, er det den der har de ægteskabelige problemer — og ikke den der giver råd — som skal leve med konsekvenserne af sin beslutning. — Galaterne 6:5, 7.

Undgå at tage let på ægteskabet

I nogle lande er det blevet almindeligt at en udlænding for at få opholdstilladelse i landet indgår ægteskab med en indfødt borger. Det er også blevet kutyme at der træffes aftale om et bestemt pengebeløb til den der gifter sig med udlændingen. Efter at ægteskabet er indgået, bor ægtefællerne i mange tilfælde dog hver for sig, ja omgås måske ikke engang hinanden. Kort efter at udlændingen har fået opholdstilladelse, bliver de så skilt. Ægteskabet har udelukkende været et proforma ægteskab og en forretningstransaktion.

Et så lemfældigt syn på ægteskabet er ikke i overensstemmelse med Bibelen. Uanset motivet til ægteskabets indgåelse er et ægteskab en hellig ordning der af Gud betragtes som bindende. Parterne er bundet til hinanden som mand og hustru, og hvis de vil skilles med mulighed for at gifte sig igen med en anden, må de bibelske krav der gælder for en gyldig skilsmisse, være opfyldt. — Mattæus 19:5, 6, 9.

Som for alt hvad der er værd at have med at gøre, gælder det også her at et godt ægteskab kræver en indsats, og at man ikke giver op. De som ikke forstår at ægteskabet er helligt, giver lettere op og ønsker at blive skilt eller stiller sig tilfreds med at leve i et ulykkeligt ægteskab. Men de som anerkender at ægteskabet er helligt, véd at Gud forventer at de bliver sammen. (1 Mosebog 2:24) De forstår også at de ved at få deres ægteskab til at fungere ærer den som har indstiftet ægteskabet. (1 Korinther 10:31) Betragter man ægteskabet på den måde, vil man være motiveret for at holde ud og arbejde på at gøre det til en succes.

[Fodnote]

^ par. 14 Se Vagttårnet for 1. november 1988, side 22, 23.