Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En baby der græder uophørligt — Hvad kan forældrene gøre?

En baby der græder uophørligt — Hvad kan forældrene gøre?

 En baby der græder uophørligt — Hvad kan forældrene gøre?

AF VÅGN OP!-​SKRIBENT I CANADA

LÆGEN kunne kun bekræfte hvad moderen allerede havde haft mistanke om. Hendes nyfødte barn havde kolik. Ifølge den Canadiske avis The Globe and Mail rammer spædbarnskolik „et ud af fire børn“. Symptomerne på denne tilstand omfatter flere timers gråd i mindst tre dage om ugen. Hvad skal de bekymrede forældre stille op? Mange børnelæger siger at der ofte ikke er andet at gøre — hverken for forældrene eller barnet — end at vente på at symptomerne fortager sig. Men hvor længe kan det vare?

For nylig viste en canadisk undersøgelse af mødre med børn der havde kolik, at børnenes symptomer i mere end 85 procent af tilfældene forsvandt da børnene nåede tremånedersalderen. Forskeren bag denne undersøgelse, dr. Tammy Clifford, der er leder af den epidemiologiske afdeling på Children’s Hospital of Eastern Ontario Research Institute, kunne også fortælle at det at have et barn med kolik ikke har nogen varig indflydelse på moderens mentale helbred. „Seks måneder efter fødselen har disse mødre det lige så godt som dem med børn uden kolik,“ siger dr. Clifford. „Det virker næsten som om de får hukommelsestab når børnene holder op med at græde.“

Om resultaterne af den undersøgelse som dr. Tammy Clifford og hendes kolleger har publiceret, skriver The Globe and Mail at de „føjer nogle vigtige detaljer til forskernes viden om kolik, da de viser at spædbørn med kolik kan inddeles i tre forskellige kategorier: dem hos hvem tilstanden dukker op og forsvinder igen i løbet af de første tre måneder af barnets liv; dem hos hvem tilstanden varer ved i adskillige måneder uden at fortage sig; og en lille gruppe hos hvem kolikken kommer relativt sent, det vil sige nogle måneder efter fødselen.“ Man er i færd med at foretage en opfølgende undersøgelse af børn der har haft kolik, med det formål at følge deres udvikling under opvæksten, og det er den sidste gruppe der er den mest interessante.

Uophørlig gråd menes at være en udløsende faktor i forbindelse med ruskevold mod spædbørn (shaken baby syndrome, forkortet SBS). Som oplyst i The Globe and Mail „vil gråden i sig selv ikke være skadelig for barnet, men ryster man et spædbarn voldsomt, kan man, selv om rystelsen er kortvarig, påføre barnet varige neurologiske skader, ja endog være årsag til at det dør“.

Et spædbarns gråd kan imidlertid også være årsag til noget positivt, selv om den er vedvarende. Ifølge The Globe and Mail „har undersøgelser vist at spædbørn som græder meget, også får langt større opmærksomhed fra dem der passer dem. Der bliver rørt mere ved dem, og de bliver oftere taget op; der bliver talt mere til dem, og de får flere smil.“