Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvor kan man finde et solidt håb?

Hvor kan man finde et solidt håb?

 Hvor kan man finde et solidt håb?

DIT ur er gået i stå og ser ud til at være i stykker. Du vil gerne have det repareret, men nu står du over for et hav af valgmuligheder. Der er masser af urmagere der er villige til at hjælpe dig. Alle påstår at netop de kan gøre det bedst, men deres metoder er højst forskellige, nogle gange modstridende. Men hvad nu hvis du finder ud af at en af dine naboer er den dygtige mand der for år tilbage konstruerede netop dette ur? Du hører desuden at han er villig til at hjælpe dig uden at tage penge for det. Det ville ikke være svært at træffe sit valg, vel?

Denne tænkte situation kan overføres på din evne til at håbe. Hvis du opdager at du er ved at miste modet og håbet — noget der gælder mange i disse vanskelige tider — hvem vil du så vende dig til? Mange vil påstå at de kan hjælpe dig, men deres utallige forslag kan være forvirrende og modsigende. Så hvorfor ikke vende dig til Ham der har skabt menneskene med evnen til at håbe? Bibelen siger at „han ikke er langt borte fra en eneste af os“, og at han hellere end gerne vil hjælpe os. — Apostelgerninger 17:27; 1 Peter 5:7

En mere omfattende definition af håb

Bibelen anvender begrebet håb i en bredere og mere omfattende betydning end vore dages læger, videnskabsfolk og psykologer gør. På Bibelens originalsprog indeholder de ord der gengives med „håb“, tanken om ’at vente ivrigt på’ og ’at forvente noget godt’. Grundlæggende består håbet af to elementer. Det indebærer ønsket om noget godt såvel som grundlaget for at tro på at det gode vil indtræffe. Det håb Bibelen giver, er ikke ren og skær ønsketænkning. Det er solidt grundlagt på kendsgerninger.

I den henseende er håb beslægtet med tro, som skal være grundlagt på klare beviser — ikke lettroenhed. (Hebræerne 11:1) Ikke desto mindre skelner Bibelen mellem tro og håb. — 1 Korinther 13:13.

Det kan belyses med følgende eksempel: Når du beder en god ven om en tjeneste,  håber du at han vil hjælpe dig. Dit håb er ikke uden grundlag, for du har en fast tro på ham — du kender ham godt og har før set ham handle venligt og storsindet. Din tro og dit håb er nært forbundet, ja, indbyrdes afhængige, men de er to forskellige ting. Hvordan kan du nære et sådant håb til Gud?

Grundlaget for håb

Gud er kilden til sandt håb. På Bibelens tid blev Jehova kaldt „Israels håb“. (Jeremias 14:8) Ethvert pålideligt håb hans folk havde, stammede fra ham; derfor var han deres håb. Et sådant håb var ikke det samme som ønsketænkning. Gud gav dem et solidt grundlag for håb. Gennem århundreder havde han med sin handlemåde over for dem vist at han holdt de løfter han gav. Israelitternes anfører Josua sagde til dem: „I véd . . . at ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl.“ — Josua 23:14.

I dag, flere tusind år senere, gælder disse ord stadig. Bibelen er fuld af Guds bemærkelsesværdige løfter såvel som den nøjagtige historiske beretning om hvordan de blev opfyldt. Hans profetiske løfter er så pålidelige at de somme tider er formuleret som var de allerede blevet opfyldt da de blev givet.

Det er grunden til at vi kan kalde Bibelen for håbets bog. Efterhånden som du ser nærmere på Guds handlemåde med mennesker, vil dine grunde til at sætte dit håb til ham blive stadig stærkere. Apostelen Paulus skrev: „Alt det der forud er skrevet, er jo skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb.“ — Romerne 15:4.

Hvilket håb giver Gud os?

Hvornår har vi størst behov for håb? Er det ikke når vi konfronteres med døden? Men mange føler at det netop er i en sådan situation — for eksempel når man mister en man holder af — at håbet synes sværest at få øje på. For hvad kunne være mere håbløst end døden? Ubarmhjertigt efterstræber den hver eneste af os. Vi kan kun undgå den en vis tid, og vi magter ikke at stille noget op imod den. Meget passende kalder Bibelen døden „den sidste fjende“. — 1 Korinther 15:26.

Hvordan kan vi så finde håb når vi står over for døden? Jo, i det bibelvers der kalder døden den sidste fjende, står der også at denne fjende vil blive ’tilintetgjort’. Jehova Gud er stærkere end døden. Det har han vist ved adskillige lejligheder. Hvordan? Ved at oprejse nogle fra de døde. Bibelen omtaler ni forskellige lejligheder hvor Gud brugte sin magt til at bringe døde tilbage til livet.

Et bemærkelsesværdigt eksempel på dette er situationen hvor Jehova gav sin søn, Jesus, kraft til at oprejse Lazarus, Jesu nære ven, som havde været død i fire dage. Det var ikke noget Jesus gjorde i det skjulte, nej, han gjorde det for øjnene af en skare tilskuere. — Johannes 11:38-48, 53; 12:9, 10.

Nu spørger du måske: „Hvorfor blev mennesker oprejst? Blev de ikke bare gamle og døde igen senere?“ Jo. Men på grund af pålidelige opstandelsesberetninger som denne kan vi mere end blot ønske at de kære vi har mistet i døden, vil få livet igen; vi har grund til at tro på at det vil ske. Med andre ord, vi har ægte håb.

Jesus sagde: „Jeg er opstandelsen og livet.“ (Johannes 11:25) Han er den som Jehova vil give magten til at oprejse de døde i globalt omfang. Jesus sagde: „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre [Menneskesønnens] røst og komme ud.“ (Johannes 5:28, 29) Ja, alle de der sover i graven, har mulighed for at blive oprejst til liv i et paradis på jorden.

Profeten Esajas malede dette rørende billede af opstandelsen: „Dine døde vil leve, deres  legemer vil stå op igen. De der sover i jorden, vil vågne og råbe af glæde; for din dug er dug af strålende lys, og jorden vil lade dem der længe har været døde, blive født igen.“ — Esajas 26:19, The New English Bible.

Er det ikke en trøst? De døde befinder sig i så tryg en tilstand man kan forestille sig, som et barn i sin mors mave. Ja, de der hviler i graven, er bevarede i den almægtige Guds ubegrænsede hukommelse. (Lukas 20:37, 38) Og om kort tid vil de få livet tilbage i en lykkelig verden der byder dem velkommen på samme måde som en nyfødt modtages af en kærlig, forventningsfuld familie! Der er altså håb selv når man konfronteres med døden.

Hvad håbet kan udvirke for dig

Paulus lærer os meget om værdien af håb. Han sammenlignede håbet med en uundværlig del af en åndelig rustning, nemlig en hjelm. (1 Thessaloniker 5:8) Hvad mente han med denne sammenligning? På Bibelens tid bar en soldat der drog i krig, en metalhjelm, ofte over en filt- eller læderhue. Takket være hjelmen ville de fleste slag mod hovedet prelle af i stedet for at såre soldaten dødeligt. Som en hjelm beskytter hovedet, er håbet altså en beskyttelse for sindet, tænkeevnen. Hvis du har et stærkt håb der stemmer overens med Guds hensigter, vil du ikke miste din fred i sindet på grund af frygt og fortvivlelse når du kommer ud for modgang. Hvem af os har ikke brug for en sådan hjelm?

Paulus brugte et andet talende billede i forbindelse med håb der er knyttet til Guds vilje. Han skrev: „Dette håb har vi som et sjælens anker, både sikkert og fast.“ (Hebræerne 6:19) Paulus havde overlevet flere skibbrud og vidste derfor hvor værdifuldt et anker var. Når søfolk kom ud for et uvejr, kastede de anker. Hvis det fik godt fat i havbunden, var der gode chancer for at skibet kunne ride stormen af i stedet for at blive blæst ind mod kysten og knust mod klipperne.

Hvis Guds løfter er et „sikkert og fast“ håb for os, kan dette håb ligesom et bogstaveligt anker hjælpe os til at klare os gennem disse stormfulde tider. Jehova lover at der snart vil komme en tid hvor menneskeheden ikke længere vil være hjemsøgt af krig, kriminalitet eller sorg, ja, end ikke af døden. (Se rammen side 10). Hvis vi holder fast ved dette håb, kan det hjælpe os til at styre uden om katastrofer. Det vil tilskynde os til at leve efter Guds normer i stedet for at give efter for den kaotiske, umoralske ånd der er fremherskende i verden i dag.

Det håb Jehova giver, berører også dig personligt. Han ønsker at du skal leve under de forhold som han oprindelig havde tiltænkt mennesker. Hans ønske er „at alle slags mennesker skal frelses“. Hvordan? Først må hver enkelt af os „komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (1 Timoteus 2:4) Udgiverne af dette blad tilskynder dig til at tage imod denne livgivende kundskab om sandheden i Guds ord. Det håb Gud på denne måde vil give dig, overgår langt nogen form for håb verden kan tilbyde.

Har du et sådant håb, behøver du aldrig at føle dig hjælpeløs, for Gud kan give dig den nødvendige styrke til at nå de mål du måtte have i overensstemmelse med hans vilje. (2 Korinther 4:7; Filipperne 4:13) Er det ikke den form for håb du har brug for? Hvis du altså længes efter et sådant håb, måske endda har søgt efter det, så fat mod. Du kan finde det!

 [Ramme/illustration på side 10]

Grunde til håb

Disse tanker fra Bibelen kan hjælpe dig til at styrke dit håb:

■ Gud lover os en lykkelig fremtid.

I hans ord, Bibelen, står der at jorden vil blive et verdensomspændende paradis beboet af en forenet og lykkelig menneskehed. — Salme 37:11, 29; Esajas 25:8; Åbenbaringen 21:3, 4.

Gud kan ikke lyve.

Han hader løgn i alle dens afskygninger. Jehova er helt igennem hellig, helt uden fejl, og derfor er det umuligt for ham at lyve. — Ordsprogene 6:16-19; Esajas 6:2, 3; Titus 1:2; Hebræerne 6:18.

Gud har ubegrænset magt.

Jehova alene er almægtig. Intet i universet kan hindre ham i at opfylde sine løfter. — 2 Mosebog 15:11; Esajas 40:25, 26.

Det er Guds vilje at vi skal leve evigt.

— Johannes 3:16; 1 Timoteus 2:3, 4.

Gud har et positivt syn på os.

Han vælger at fokusere på vores gode egenskaber og bestræbelser i stedet for vores fejl og mangler. (Salme 103:12-14; 130:3; Hebræerne 6:10) Han håber at vi vil gøre det rette, og er glad når vi gør det. — Ordsprogene 27:11.

Gud lover at hjælpe os til at nå åndelige mål.

De der tjener ham, behøver aldrig at føle sig overladt til sig selv. Gud giver gavmildt af sin hellige ånd, den stærkeste kraft der findes, for at hjælpe os. — Filipperne 4:13.

Det er aldrig forgæves at sætte sit håb til Gud.

Han er fuldstændig pålidelig og vil aldrig svigte os. — Salme 25:3.

[Illustration på side 12]

Som en hjelm beskytter hovedet, er håbet en beskyttelse for sindet

[Illustration på side 12]

Et solidt baseret håb kan, ligesom et anker, give stabilitet

[Kildeangivelse]

Med tilladelse af René Seindal/Su concessione del Museo Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo